W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Informacje 2018-2023

 
 
 Treść Data
ogłoszenia
aktu
  Rok/Pozycja    uwagi

Uchwała Nr IV/36/2024 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/6/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków. 

5.04.2024 2024/2294  

Uchwała Nr IV/35/2024 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Kwiatowej w Osielsku, gmina Osielsko 

5.04.2024 2024/2293  

Uchwała Nr IV/29/2024 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów Gminy Osielsko oraz nadania jej Statutu 

5.04.2024 2024/2292  

Uchwała Nr IV/23/2024 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2024 rok 

5.04.2024 2024/2291  

Uchwała Nr II/5/2024 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 lutego 2024 określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania 

5.03.2024 2024/1431  

Uchwała Nr IX/82/2023  Rady Gminy Osielsko z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 

29.12.2023 2023/8653  

Uchwała Nr IX/81/2023  Rady Gminy Osielsko z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie w sprawie ustalania zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

29.12.2023 2023/8652  

Uchwała Nr IX/80/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w Gminie Osielsko. 

29.12.2023 2023/8651  

Uchwała Nr IX/79/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej 

29.12.2023 2023/8650  

Uchwała Nr IX/77/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

29.12.2023 2023/8649  

Uchwała Nr VIII/70/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia nazw ulic

12.12.2023 2023/8108  

Uchwała Nr VIII/69/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

12.12.2023 2023/8107  

Uchwała Nr VIII/67/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2023 rok 

12.12.2023 2023/8106  

Uchwała Nr VIII/66/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

5.12.2023 2023/7616   

Uchwała Nr VII/58/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zniesienia części użytku ekologicznego 

7.11.2023 2023/6832  

Uchwała Nr VII/55/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 października 2023 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

7.11.2023 2023/6831  

Uchwała Nr VII/54/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 października 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały z dnia 12 października 2021 r. o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

7.11.2023 2023/6830  

Uchwała Nr VII/53/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 października 2023 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

7.11.2023 2023/6829  

Uchwała Nr VII/52/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 października 2023 r. w sprawie opłaty targowej 

7.11.2023 2023/6828  

Uchwała Nr VII/51/2023   Rady Gminy Osielsko z dnia 24 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

7.11.2023 2023/6827  

Uchwała Nr VI/46/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia  5 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osielsko 

13.09.2023 2023/5686 Relacje do aktów
Nr VIII/71/2018
Nr I/3/2019
Nr III/35/2021
Nr VI/53/2022
Uchwała Nr VI/45/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia  5 września 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług w Jarużynie 

 

25.09.2023 2023/5855  

 

Uchwała Nr VI/44/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia  5 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej 

13.09.2023 2023/5685  

Uchwała Nr VI/43/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia  5 września 2023 r. w sprawie określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w prowadzonym przez Gminę Osielsko przedszkolu oraz oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar 

13.09.2023 2023/5684  

Uchwała Nr VI/42/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia  5 września 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców/opiekunów prawnych 

13.09.2023 2023/5683  

Uchwała Nr V/34/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 czerwca  2023 r. w sprawie korzystania z miejsc targowych na gruntach Gminy Osielsko 

28.06.2023 2023/4265  

Uchwała Nr V/33/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 czerwca  2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/44/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu prowadzenia tego handlu 

28.06.2023 2023/4264 Relacje do aktów
Nr   IV/44/2022 

Uchwała Nr IV/22/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia nazw ulic

2.05.2023 2023/2887  

Uchwała Nr III/17/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2023 rok 

7.04.2023 2023/2469  

Uchwała Nr III/16/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 

7.04.2023 2023/2468  

Uchwała Nr II/13/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 lutego 2023 r. zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia granic ich obwodów 

15.02.2023 2023/1178  

Uchwała Nr II/12/2023  Rady Gminy Osielsko z dnia 7 lutego 2023 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli 

15.02.2023 2023/1177  

Uchwała Nr II/11/2023  Rady Gminy Osielsko z dnia 7 lutego 2023 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. 

15.02.2023 2023/1176  

Uchwała Nr II/10/2023  Rady Gminy Osielsko z dnia 7 lutego 2023 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

15.02.2023 2023/1175  

Uchwała Nr II/9/2023  Rady Gminy Osielsko z dnia 7 lutego 2023 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko 

15.02.2023 2023/1174  

Uchwała Nr II/6/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 lutego 2023 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

15.02.2023 2023/1173  
Uchwała Nr X/88/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych gminy Osielsko  3.01.2023 2023/89  

Uchwała Nr X/84/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osielsko oraz odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Osielsko 

3.01.2023 2023/88  
Uchwała Nr X/83/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia nazw ulic  3.01.2023 2023/87  

Uchwała Nr IX/71/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 listopada 2022 r.określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

30.11.2022 2022/6244  

Uchwała Nr VIII/67/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 października 2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 265 i 264/2 w obrębie Osielsko, miejscowości Czarnówczyn, gmina Osielsko 

4.11.2022 2022/5691  

Uchwała Nr VIII/64/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 października 2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Bydgoskiej w Niemczu, gmina Osielsko 

10.11.2022 2022/5778  

Uchwała Nr VIII/61/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 października 2022 w sprawie

4.11.2022 2022/5692  

Uchwała Nr VIII/58/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 października 2022 w sprawie opłaty targowej

4.11.2022 2022/5693  

Uchwała Nr VIII/57/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 października 2022 w sprawie kreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

4.11.2022 2022/5694  

Uchwała Nr VI/53/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 6 września 2022 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osielsko 

15.09.2022 2022/4602 Relacje do aktów
Nr VIII/71/2018
Nr I/3/2019
Nr III/35/2021

Uchwała Nr VI/50/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 6 września 2022 r w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Osielsko w roku szkolnym 2022/2023 

15.09.2022 2022/4601  

Uchwała Nr IV/44/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu prowadzenia tego handlu 

1.07.2022 2022/3405  

Uchwała Nr IV/43/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030 w tym trybu konsultacji 

28.06.2022 2022/3324 Relacje do aktów
Nr Nr VIII/83/2021

Uchwała Nr IV/41/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej Osielsko z siedzibą w Myślęcinku za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 

30.06.2022 2022/3392  

Uchwała Nr IV/40/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

30.06.2022 2022/3391  

Uchwała Nr IV/38/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia nazw ulic

30.06.2022 2022/3390  

Uchwała Nr II/27/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika
GOPS w Osielsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 

15.04.2022 2022/2180  

Uchwała Nr II/26/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

21.04.2022 2022/2250  

Uchwała Nr II/24/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Osielsko 

21.04.2022 2022/2249  

Uchwała Nr II/23/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 26/3, 25/8, 25/3, 24/58, 24/60 w Osielsku, gmina Osielsko 

21.04.2022 2022/2248  

Uchwała Nr II/22/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położnego przy ul. Moczarowej w Niemczu, gmina Osielsko 

21.04.2022 2022/2247  

Uchwała Nr II/20/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 kwietnia 2022 r.  w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - drzewa uznanego za pomnik przyrody 

21.04.2022 2022/2246  

Uchwała Nr I/13/2022  Rady Gminy Osielsko z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2022 rok 

10.03.2022 2022/1211  

Uchwała Nr I/9/2022  Rady Gminy Osielsko z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

14.03.2022 2022/1248  

Uchwała Nr I/7/2022  Rady Gminy Osielsko z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Osielsko 

10.03.2022 2022/1210  

Uchwała Nr I/6/2022  Rady Gminy Osielsko z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków. 

10.03.2022 2022/1209  

2021

     

Uchwała Nr XI/133/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z automatycznej toalety publicznej zlokalizowanej na osiedlu handlowym w Osielsku przy ul. Centralnej 

27.12.2021 2021/6873   

Uchwała Nr XI/126/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Osielsko na lata 2022–2025 

31.12.2021 2021/7095  

Uchwała  Nr IX/116/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 listopada 2021  w sprawie ustalenia nazw ulic

29.11.2021 2021/5846  

Uchwała  Nr IX/115/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 listopada 2021  w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/41/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 kwietnia 2021 r., w sprawie ustalenia nazw ulic 

29.11.2021 2021/5845 Relacje do aktów
Nr Nr IV/41/2021

Uchwała  Nr IX/112/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 listopada 2021  w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Osielsko 

29.11.2021 2021/5844  

Uchwała  Nr IX/110/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 listopada 2021  w sprawie opłaty targowej

29.11.2021 2021/5843  
Uchwała  Nr IX/109/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 listopada 2021  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 

29.11.2021 2021/5842  

Uchwała Nr IX/106/2021 Rady Gminy  z dnia 19 października 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko 

5.11.2021 2021/5450  

Uchwała Nr IX/100/2021 Rady Gminy  z dnia 19 października 2021 r. w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego 

28.10.2021 2021/5189  

Uchwała Nr IX/99/2021 Rady Gminy  z dnia 19 października 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

28.10.2021 2021/5188  

Uchwała Nr IX/98/2021 Rady Gminy  z dnia 19 października 2021 r. w sprawie  zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

28.10.2021 2021/5187  

Uchwała Nr IX/97/2021 Rady Gminy  z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

28.10.2021 2021/5186  

Uchwała Nr VIII/83/2021  Rady Gminy  z dnia 14 września 2021 r. w sprawie określenia szczeg. trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030 w tym trybu konsultacji 

20.09.2021 2021/4610  

Uchwała Nr VIII/82/2021 Rady Gminy  z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osielsko 

20.09.2021 2021/4609 Relacje do aktów
Nr III/23/2015
z 26.03.2015 r.

Uchwała Nr VIII/81/2021 Rady Gminy  z dnia 14 września 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Osielsko w roku szkolnym 2021/2022 

20.09.2021 2021/4608  

Uchwała Nr VIII/76/2021 Rady Gminy  z dnia 14 września 2021 r. w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego

20.09.2021 2021/4607  

Uchwała  Nr VIII/75/2021 Rady Gminy  z dnia 14 września 2021 r. w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego

20.09.2021 2021/4606  

Uchwała Nr VI/66/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 czerwca 2021 w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkohol. przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Osielsko za rok 2021 

30.06.2021 2021/3305  

Uchwała Nr VI/65/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 czerwca 2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 

30.06.2021

 

2021/3304

 

Uchwała Nr VI/64/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 czerwca 2021 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania 

30.06.2021 2021/3303  

Uchwała Nr VI/63/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 czerwca 2021 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie gminy Osielsko za udział w działaniach ratowniczych i w szkoleniu pożarniczym 

30.06.2021 2021/3302 uchylona uchwałą Nr IV/41/2022 z 21.06.2022

Uchwała Nr VI/57/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 czerwca 2021 w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Osielsko lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy 

30.06.2021 2021/3301  

Uchwała Nr VI/56/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 czerwca 2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego oraz zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Osielsko 

30.06.2021 2021/3300  

Uchwała Nr VI/55/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 czerwca 2021 w sprawie w wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy Osielsko na lata 2021 – 2027 

 30.06.2021 2021/3399  

Uchwała Nr IV/42/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 kwietnia 2021 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

19.04.2021 2021/2090

relacje do aktów:
Nr X/86/2020 z 17.12.2020

Nr III/29/2020 z 15.04.2020

Uchwała Nr IV/41/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 kwietnia 2021 w sprawie ustalenia nazw ulic

19.04.2021 2021/2089  

Uchwała Nr III/35/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 marca 2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osielsko 

23.03.2021 2021/1350 Relacje do aktów
Nr VIII/71/2018
z 12.10.2018

Uchwała Nr III/34/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 marca 2021 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2021 rok

23.03.2021 2021/1349  

Uchwała Nr II/26/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 marca 2021 w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Maksymilianowie, gmina Osielsko – „Maksymilianowo II” 

3.03.2021 2021/1031  

2020

     

Uchwała Nr X/86/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

28.12.2020 2020/6712 uchylona uchwałą Nr II/12/2021 z 16.02.2021

Uchwała  Nr X/85/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 grudnia 2020 r.określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

28.12.2020 r. 2020/6711  

Uchwała Nr X/84/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko 

28.12.2020 r. 2020/6707  

Uchwała Nr X/83/2020  Rady Gminy Osielsko z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IV/36/05 z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 

28.12.2020 2020/6710   

Uchwała Nr VII/60/2020  Rady Gminy Osielsko z dnia 15 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Wilcze, gmina Osielsko 

23.09.2020 2020/4450  

Uchwała Nr VII/59/2020  Rady Gminy Osielsko z dnia 15 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Ostromeckiej w Niwach, gmina Osielsko 

23.09.2020 2020/4449  

Uchwała Nr VII/58/2020  Rady Gminy Osielsko z dnia 15 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Koperkową i Chabrową w Osielsku, gmina Osielsko 

23.09.2020 2020/4448  

Uchwała Nr VII/57/2020  Rady Gminy Osielsko z dnia 15 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 580/6 w Osielsku, gmina Osielsko 

23.09.2020 2020/4447  

Uchwała Nr VII/56/2020  Rady Gminy Osielsko z dnia 15 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Maksymilianowie, gmina Osielsko – „Maksymilianowo I” 

23.09.2020 2020/4446  

Uchwała Nr VII/51/2020  Rady Gminy Osielsko z dnia 15 września 2020 r. w sprawie  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

23.09.2020 2020/4445  

Uchwała Nr VII/47/2020  Rady Gminy Osielsko z dnia 15 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Osielsko w roku szkolnym 2020/2021 

23.09.2020 2020/4444  

Uchwała Nr III/20/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

21.04.2020 2020/2141  

Uchwała Nr III/19/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego z ramach inicjatywy lokalnej 

21.04.2020 2020/2139  

Uchwała Nr III/12/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2020 rok 

21.04.2020 2020/2140  

Uchwała Nr III/11/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej w formie nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Osielsko 

21.04.2020 2020/2138  

Uchwała Nr I/2/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 stycznia 2020 w sprawie ustalenia nazw ulic

4.02.2020 2020/708  

2019

     

Uchwała Nr IX/119/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Osielsko 

2.01.2020 2020/10  
Uchwała Nr IX/111/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  2.01.2020 2020/9  
Uchwała Nr IX/110/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Osielsko  2.01.2020 2020/8  
Uchwała Nr IX/108/2019  Rady Gminy Osielsko z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Osielsko w roku szkolnym 2019/2020  2.01.2020 2020/7  
Uchwała Nr VIII/100/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia  12 listopada 2019 r. w sprawie   zmieniająca uchwałę ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  20.11.2019 2019/6094  
Uchwała Nr VIII/90/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 listopada 2019 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  20.11.2019 2019/6093  
Uchwała  Nr VII/80/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia  18.09.2019 2019/4908  
Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko.
19.07.2019 2019/4127  
Uchwała Nr V/64/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko w 2019 r. 2.07.2019 2019/3702  
 Uchwała Nr V/62/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Bocianiej w Jarużynie, gmina Osielsko 2.07.2019 2019/3701  
 Uchwała Nr V/61/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Osielsko. 2.07.2019 2019/3700  
  Uchwała Nr V/59/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osielsko 2.07.2019 2019/3699  
Uchwała Nr V/58/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia granic ich obwodów 2.07.2019 2019/3698  
Uchwała Nr V/57/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 2.07.2019 2019/3697  
Uchwała Nr V/54/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 2.07.2019 2019/3696  
Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 5.06.2019 2019/3196  
Uchwała Nr II/21/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie Gminy Osielsko 22.03.2019 2019/1692  
Uchwała Nr II/19/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody - drzew uznanych za pomniki przyrody 22.03.2019 2019/1691  
Uchwała Nr II/18/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 22.03.2019 2019/1690  
Uchwała Nr II/17/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r.w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2019 rok 22.03.2019 2019/1689  
Uchwała Nr I/8/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 14.02.2019 2019/985  
Uchwała Nr I/6/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r.w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych 14.02.2019 2019/984  
Uchwała I/5/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Osielsko. 14.02.2019 2019/983  
Uchwała Nr I/4/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r.w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 14.02.2019 2019/982  
Uchwała I/3/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osielsko 14.02.2019 2019/981  
2018    


Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2018 w sprawie  ustalenia nazw ulic
10.12.2018 2018/6295  
Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2018 w sprawie  ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 10.12.2018 2018/6294  
Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2018 w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych 10.12.2018 2018/6293  
Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 10.12.2018 2018/6292  

Powiadom znajomego