W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

VIII/100/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 6094

§1. W uchwale Nr VIII/81/2015 Rady Gminy Osielsko  z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalania zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 3020) zmienionej uchwałą Nr X/123/2017 Rady Gminy Osielsko  z dnia  14 grudnia 2017 roku ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017r., poz. 5407) wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych
w kwocie 20,00 zł brutto od dnia 1 stycznia 2020 r.”
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
   Uzasadnienie
 
Uchwałą Nr VII/81/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalania zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmienionej uchwałą Nr  X/123/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 grudnia 2017 roku  ustalono stawkę w kwocie 16,00 zł brutto za godzinę świadczonych usług opiekuńczych. Obecnie jest ona nieadekwatna do rzeczywistych kosztów w/w usług. W niniejszej uchwale stawkę za godzinę świadczonych usług opiekuńczych podwyższono do kwoty 20,00 zł brutto, która obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2020 r.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
 

Powiadom znajomego