W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VI/46/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osielsko
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 3, art. 11b ust. 3, art. 18a ust. 5, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 oraz 1688) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 5686

§ 1. W Statucie Gminy Osielsko uchwalonym uchwałą Nr VIII/71/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osielsko zmienionym uchwałami Rady Gminy Osielsko: Nr I/3/2019 z dnia 5 lutego 2019 r., Nr III/35/2021 z dnia 12 marca 2021 r. oraz Nr VI/53/2022 z dnia 6 września 2022 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 5259, z 2019 r. poz. 981, z 2021 r. poz. 1350 oraz z 2022 r., poz. 4602) wprowadza się zmianę w § 37 poprzez dodanie ust. 3 
o następującej treści:
„3. Postanowień ust. 1 oraz ust. 2 nie stosuje się w przypadku korzystania z urządzeń elektronicznych.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 


Uzasadnienie
Uchwalenie Statutu Gminy Osielsko, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy Osielsko. W związku z elektronicznym systemem obsługi posiedzeń Rady Gminy należało dokonać stosownej zmiany w przedmiocie sposobu oznajmiania woli zabrania głosu.

Powiadom znajomego