W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IX/79/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póź. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 535 z późn. zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 8650

§ 1. W uchwale Nr VI/44/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej wprowadza się następujące zmiany:
§ 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a ust. 3 pkt 1-6 oraz ust. 4, natomiast zgodnie z art. 9a ust. 5 mogą  wchodzić także prokuratorzy i przedstawiciele innych podmiotów niż określone w ust. 3-4 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, ponadto w skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, jeżeli Żandarmeria Wojskowa złoży taki wniosek do wójta w związku z zamieszkiwaniem na obszarze gminy żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Uzasadnienie
W związku z wnioskiem z dnia 7 listopada 2023r. sygn.. 4035-1.Pa.276.2023  Asesora Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz  - Północ w Bydgoszczy o zmianę uchwały Nr VI/44/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 05.09.2023r., w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, organ stwierdza, iż wniosek zasługuje w całości na uwzględnienie. W związku z powyższym, celem wyeliminowania wadliwych zapisów, konieczne jest wprowadzenie zmiany do uchwały.
 

Powiadom znajomego