W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VIII/69/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 8107

§1. Ustala się dopłatę do taryfy z budżetu Gminy Osielsko dla wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę do każdego m3 dostarczonej wody w wysokości 0,41 zł netto.

§2. Dopłata, o której mowa w § 1 będzie przekazywana na rachunek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego - Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie w okresie od stycznia do czerwca 2024 r.

§3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE
 Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.) Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.
Stawka opłaty dla wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zgodnie z obowiązującą taryfą zatwierdzoną na okres 3 lat przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją nr GD.RZT.70.160.163.2021/D.KR z dnia 12 maja 2021 r. wynosi 2,79 zł netto za 1 m3 dostarczonej wody. W w/w taryfie uwzględniony jest koszt zużycia energii elektrycznej w wysokości 0,40 zł za 1 m3 dostarczonej wody.
Pomimo optymalizacji kosztów dostarczania wody oraz zawarcia umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej z możliwie najtańszym dostawcą w trakcie 3-letniego okresu obowiązywania taryfy, uchwalenie dopłaty w wysokości 0,41 zł netto do taryfy do każdego m3 dostarczonej wody uzasadnione jest nieoczekiwanym i nieprzewidywalnym wysokim kosztem energii elektrycznej w kwocie 0,81 zł netto w przeliczeniu na 1 m3 dostarczonej wody, który poniosło  i wykazało przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne będące m. in. dostawcą wody z publicznej sieci wodociągowej – Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie.
 Zaproponowana w niniejszej uchwale dopłata w wysokości 0,41 zł netto do taryfy zagwarantuje utrzymanie ceny na poziomie 2,79 zł netto za 1 m3 dostarczonej wody wszystkim odbiorcom usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od stycznia do czerwca 2024r.
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Powiadom znajomego