W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Informacja

 

                      Treść data
ogłoszenia
aktu
    Rok/Poz.
Uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 8 grudnia 2014 r.w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Osielsko

2014-12-10  2014/3728
Uchwała Nr X/91/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki
2014-11-03
 2014/3013
Uchwała  Nr X/87/2014Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/86/10 Rady Gminy Osielsko w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
2014-11-03
2014/3012
Uchwała Nr VII/64/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2014-08-25 2014/2395
Uchwała Nr VII/57/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gm. Osielsko na stałe obwody głosowania 2014-08-25 2014/2394
Uchwała Nr VII/56/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gm. Osielsko na okręgi wyborcze 2014-08-25 2014/2393
Uchwały Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2014 r. w strawie ustalenia nazw ulic:
w Osielsku             Nr VI/51/2014
w Maksymilianowie  Nr VI/52/2014
w Żołędowie          Nr VI/53/2014
w Niemczu            Nr VI/54/20142014-06-12


2014/1830
2014/1831
2014/1832
2014/1833

Uchwała Nr V/36/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 8 maja 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę 2014-05-13 2014/1566
Uchwała Nr IV/32/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 kwietnia 2014 r. w szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej w formie nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Osielsko 2014-04-15 2014/1324

Uchwała Nr IV/29/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 kwietnia 2014 r w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

2014-04-15 2014/1323
Uchwała Nr III/26/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 2014-04-09 2014/1186
Uchwała Nr III/20/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania 2014-04-11 2014/1281
Uchwała Nr I/11/2014Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2014-01-30 2014/265
Uchwała Nr I/7/2014Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”na lata 2014-2020. 2014-01-31 2014/294
Uchwała Nr I/6/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020   2014-02-05 2014/348
Uchwała Nr I/5/2014  Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 2014-01-31 2014/293
 Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osielsko w latach 2014-2018  2014-02-05  2014/347
2013    
Uchwała Nr XI/102/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2013 r.  o zmianie uchwały   sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-12-31 2013/4247
Uchwała Nr XI/101/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko 2013-12-31 2013/4246
Uchwała Nr XI/100/2013Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 2013-12-24 2013/4202
Uchwała Nr XI/93/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2014 r.  2014-01-10 2014/104
Uchwała Nr X/83/2013Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2013-12-04 2013/3920
Uchwała Nr X/82/2013Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2013-12-04 2013/3919
Uchwała Nr X/81/2013Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Osielsko 2013-12-04 2013/3918
Uchwała Nr X/80/2013Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 2013-12-04 2013/3917
Uchwała Nr X/79/2013Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-12-04 2013/3916
Uchwała Nr X/78/2013Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 2013-12-04 2013/3915
Uchwała Nr X/77/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 2013-12-04 2013/3914
Uchwała Nr IX/72/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały o określeniu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osielsko

2013-11-06 2013/3278
Uchwała Nr IX/71/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2013 r.o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko
2013-11-06 2013/3277
Uchwała Nr IX/67/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2013 r.w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar

 2013-11-06 2013/3276
Uchwała Nr IX/66/2013Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2013 r.w sprawie zmian obwodu Zespołu Szkół w Osielsku, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie oraz Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie

2013-11-06 2013/3275
Uchwała Nr IV/28/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 8 maja  2013r.w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Osielsku                              2013-05-14 2013/1947
Uchwała Nr III/26/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 kwietnia 2013r.w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gm. Osielsko 2013-05-14 2013/1926
Uchwała Nr III/25/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 kwietnia 2013r.w sprawie ustalenia nazw ulic 2013-05-14 2013/1925
Uchwała Nr I/4/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 stycznia  2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat  za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Osielsko 2013-02-06 2013/734


2012

                      Treść data ogłoszenia aktu Rok/Poz.
Uchwała Nr VII/92/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Przychodni w Osielsku 2013-01-17 2013/452
Uchwała Nr VII/91/2012Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku 2013-01-07 2013/96
Uchwała Nr VII/89/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 2013-01-07 2013/97
Uchwała Nr VII/88/2012Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-01-07 2013/98
Uchwała Nr VII/87/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 2013-01-17 2013/451
Uchwała Nr VII/85/2012Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok 2013-03-14  2013/1071
Uchwała Nr VII/81/2012Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia  2012 r.w sprawie podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania 2013-01-07 2013/95
Uchwała Nr VI/80/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/66/2001 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia dla terenu gminy Osielsko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów. 2012-11-29 2012/2953
Uchwała Nr VI/76/2012 rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zmiany trybu udzielenia i rozliczenia przez Gminę Osielsko dotacji do przedszkoli niepublicznych 2012-11-29 2012/2952
Uchwała Nr VI/75/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 2012-11-29 2012/2946
Uchwała Nr VI/74/2012 rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2012-11-29 2012/2945
Uchwała Nr VI/73/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2012-11-29 2012/2944
Uchwała Nr VI/69/2012Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 2012-11-29 2012/2950
uchwała Nr VI/68/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej 2012-11-29 2012/2949
Uchwała Nr VI/67/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Osielsko 2012-11-29 2012/2948
Uchwała Nr VI/66/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2012-11-29   2012/2951
Uchwała Nr VI/65/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2012-11-29  2012/2947
Uchwała Nr V/56/2012  Rady Gminy Osielsko z dnia 23 października 2012 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 15.11.2012 2012/2705
Uchwała Nr V/62/2012Rady Gminy Osielsko z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/101/09 Rady Gminy Osielsko w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

31.10.2012 2012/2409
Uchwała Nr V/57/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Osielsko na okręgi wyborcze 26.10.2012 2012/2325
Uchwała Nr IV/55/2012Rady Gminy Osielsko z dnia 28 września 2012 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.10.2012 2012/2050
Uchwała Nr IV/54/2012Rady Gminy Osielsko z dnia 28 września 2012 r.w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osielsko 16.10.2012 2012/2200
Uchwała Nr III/44/2012Rady Gminy Osielsko z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 13.09.2012 2012/1840
Uchwała Nr III/43/2012Rady Gminy Osielsko z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.” 13.09.2012 2012/1839
Uchwała Nr III/42/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z wiązu szypułkowego rosnącego przy ul. Kwiatowej w Osielsku. 13.09.2012 2012/1838
Uchwała Nr II/29/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 28.06.2012 2012/1393
Uchwała Nr II/28/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 21.06.2012 2012/13552011

                        Treść Data ogłoszenia aktu Rok/Poz.
Uchwała Nr VIII/105/2011Rady Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012
Publikacji podlega sama uchwała- bez załączników.
10.02.2012 2012/248
Uchwała Nr VIII/101/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 15.12.2011 2011/3106
Uchwała Nr VIII/100/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011 w sprawie ustalenia nazw ulic 15.12.2011 2011/3105
Uchwała Nr VIII/99/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011 w sprawie ustalenia nazw ulic 15.12.2011 2011/3104
Uchwała Nr VIII/98/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011 w sprawie ustalenia nazw ulic 15.12.2011 2011/3103
Uchwała Nr VIII/97/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011 w sprawie ustalenia nazw ulic 15.12.2011 2011/3102
Uchwała Nr VIII/94/2011Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Osielsko 15.12.2011 2011/3101
Uchwała Nr VIII/93/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 15.12.2011 2011/3100
Uchwała Nr VIII/92/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011 w sprawie określenia podatku od nieruchomości 15.12.2011 2011/3099
Uchwała Nr VIII/91/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011 w sprawie opłaty targowej 15.12.2011 2011/3098
Uchwała Nr VIII/90/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011 w sprawie opłaty od posiadania psów 15.12.2011 2011/3097
Uchwała Nr VII/87/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 października 2011 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Osielsko 15.12.2011 2011/3096
Uchwała Nr VII/79/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 października 2011 w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów położonych w obszarze Gminy Osielsko w obrębie leśnym Żołędowo. 15.12.2011 2011/3095
Uchwała Nr VI/77/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 września 2011 w sprawie zaliczenia  drogi do kategorii dróg gminnych 19.10.2011 2011/2181
Uchwała Nr VI/75/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 września 2011w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/83/2003 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 grudnia 2003 r. 19.10.2011 2011/2179
Uchwała Nr VI/74/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 września 2011 w sprawie ustalenia nazw ulic 19.10.2011 2011/2178
Uchwała Nr III/37/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 maja 2011 w sprawie
ustalenia wysokości odpłatności za wpis do rejestru żłobków
24.04.2011 2011/1228
Uchwała Nr III/35/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 maja 2011 w sprawie
ustalenia nazw ulic
24.04.2011 2011/1227
Uchwała Nr III/34/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 maja 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/83/2003 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 grudnia 2003 r. 24.04.2011 2011/1226
Uchwała Nr II/15/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2011  w sprawie ustalenia nazw ulic 22.04.2011 2011/781
Uchwała  Nr II/14/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2011 w  sprawie ustalenia nazw ulic 22.04.2011 2011/780
Uchwała Nr II/10/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2011 zmiany obwodu Gimnazjum nr 2 w Osielsku 22.04.2011 2011/779
Uchwała Nr II/9/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2011  w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 22.04.2011 2011/778
Uchwała Nr I/5/2011  Rady Gminy Osielsko  z dnia 17 lutego 2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Publikacji podlega sama uchwała- bez załączników.
10.03.2011 2011/402
Uchwała Nr I/1/2011  Rady Gminy Osielsko z dnia 17 lutego 2011 w sprawie zmiany Statutu Gminy 10.03.2011 2011/401
2010

                                     Treść Data
ogłoszenia
aktu
Rok/Poz.
Uchwała Nr IX/89/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 7.12.2010 2010/2593
Uchwała Nr IX/88/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 7.12.2010 2010/2592
Uchwała Nr IX/87/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu  5.01.2011 2011/3
Uchwała Nr IX/86/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Osielsko.  7.12.2010 2010/2591
Uchwała Nr IX/82/10  Rady Gminy Osielsko z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  7.12.2010 2010/2590
Uchwała Nr VII/79/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu ds. Oświaty w Osielsku.  24.11.2010 2010/2300
Uchwała Nr VII/78/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku.  24.11.2010 2010/2299
Uchwała Nr VII/76/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  24.11.2010 2010/2298
Uchwała Nr VII/75/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010 r. w sprawie opłaty targowej 24.11.2010 2010/2297
Uchwała Nr VII/74/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów  24.11.2010 2010/2296
Uchwała Nr VII/72/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy  24.11.2010 2010/2295
Uchwała Nr VII/71/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010 r. w sprawie ustalenia nazw ulic  24.11.2010 2010/2294
Uchwała  Nr VII/70/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010 r. w sprawie ustalenia nazw ulic  24.11.2010 2010/2293
Uchwała Nr VII/69/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy.  24.11.2010 2010/2292
Uchwała Nr VII/68/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami poza rządowymi niektórych aktów prawa miejscowego.  24.11.2010 2010/2291
Uchwała Nr VI/62/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 sierpnia 2010 w sprawie zmiany uchwały Nr V/60/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osielsko i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 10.09.2010 2010/1806
Uchwała Nr V/60/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 lipca 2010   w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osielsko i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

26.08.2010 2010/1732
Uchwała Nr IV/52/10Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2010 w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku 5.07.2010 2010/1462
Uchwała Nr IV/51/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2010 nadania imienia Stadionowi Gminnemu w Żołędowie 5.07.2010 2010/1463
Uchwała Nr III/41/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie  zmiany w podziale gminy Osielsko na stałe obwody głosowania 10.06.2010 2010/1302
Uchwała Nr III/39/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 10.06.2010 2010/1301
Uchwała Nr III/33/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Osielsko na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 10.06.2010 2010/1300
Uchwała Nr II/29/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 marca 2010 w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 7.05.2010 2010/984
Uchwała Nr II/28/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 marca 2010 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Osielsko. 7.05.2010 2010/983
Uchwała Nr II/17/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi świadczone przez ośrodki wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Osielsko 7.05.2010 2010/982
Uchwała Nr I/4/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 lutego 2010
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko.
16.04.2010  2010/822

 Powiadom znajomego