W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

III/37/2011

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40, poz.230) oraz art. 33 ust 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. Nr 144, poz. 1228

Treść

§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Osielsko w wysokości  1 zł.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Wójta Gminy. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy, wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Wysokość opłaty ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Opłata nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 05 października 2010r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011r., wynosi ono 1386,00 zł. Zatem maksymalna wysokość opłaty rejestracyjnej żłobka lub klubu dziecięcego może wynieść 693,00 zł. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty z mocy ustawy.
 
  Wynik głosowania imiennego
 
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane