W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

X/79/2013

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Poz. 594, Poz. 645) , w związku z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. , Poz. 391, Poz. 951, Dz. U. z 2013 r., Poz. 21, Poz. 228, Poz. 888 ) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2013 Poz. 3916

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 12,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w wysokości 25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr VI/73/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
     Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst  jednolity: Dz. U. z 2012 r., Poz. 391 ze zm. ) rada gminy ustali stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 6k ust. 2 wyżej wymienionej ustawy rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:
1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa 
    w art. 6r ust. 2, tj. koszty:
   a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
   b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
   c) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie,
    w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają 
    sezonowo.
Na podstawie art. 6k ust. 3 przedmiotowej ustawy rada gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.  
      Po przeanalizowaniu kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi Rada Gminy Osielsko ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 12,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Natomiast jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w wysokości 25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego