W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

VII/89/2012

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r., Poz. 567 ), w związku z art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., Poz. 391 ) Rada Gminy Osielsko uchwala się, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 2013. Poz.97

Treść

§ 1. 1. Określa się rodzaj dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów jako usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych nie zbieranych selektywnie w ilości większej, niż ilość określona w odrębnej uchwale, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2. Odbiór zwiększonej ilości odpadów, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek właściciela nieruchomości.
 
§ 2. Określa się, iż wysokość ceny za usługi, o których mowa w § 1 ust. 1, wynosi 14,00 zł brutto za odbiór jednego dodatkowego pojemnika o pojemności 0,12 m3  ( 120 l ).
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.
 
 
UZASADNIENIE
 
       Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., Poz. 391 ) rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
Rada Gminy Osielsko określiła rodzaj dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów jako usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych nie zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w ilości większej, niż ilość  określona w odrębnej uchwale.
Wysokość ceny za wyżej wymienione usługi wynosi 14,00 zł brutto za odbiór jednego dodatkowego pojemnika o pojemności 0,12 m3  ( 120 l ).

wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane