W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IV/36/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr I/6/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków.
na podstawie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2294

§ 1. W uchwale nr I/6/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  i roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków wprowadza się następujące zmiany:

    1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Osielsko lub dotacji finansowanych ze środków zewnętrznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków. 
    2) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    1. Z budżetu gminy oraz z innych źródeł finansowania może być udzielona dotacja celowa na finansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które zostaną przeprowadzone w roku następującym  po roku złożenia wniosku.
    3) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    1. Dotacja może być udzielona w wysokości:
    1) do 50% z budżetu gminy,
    2) do 100% z innych  źródeł finansowania 
nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich  lub robót budowlanych.
    4) Wykreśla się § 3 ust. 1 pkt 2, § 8 ust. 3 i § 10.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


UZASADNIENIE
 W związku ze złożonym wnioskiem gminy o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, gmina Osielsko otrzymała wstępna promesę inwestycyjną w celu zapewnienia dofinansowania na realizację inwestycji  w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych gminnej ewidencji zabytków. W nawiązaniu do licznych programów dotacyjnych, które umożliwiają wnioskodawcy pozyskanie środków zewnętrznych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane  przy zabytkach należało zróżnicować źródła finansowania wniosków dotacyjnych.
           Wykreślenie w części dotyczącej § 3 ust. 1 pkt 2, § 8 ust. 3 i § 10 następuje na skutek stwierdzenia nieważności zapisów, zgodnie z rozstrzygnięciem uchwałą nr XIV/51/2022  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2022 r.
              Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  nr I/6/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków znajdujących się na terenie Gminy Osielsko.

Powiadom znajomego