W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IX/81/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie ustalania zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 8652

§1. W uchwale Nr VIII/81/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 września 2015 r.  w sprawie ustalania zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ( Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2015 r., poz. 3020), zmienionej uchwałą Nr X/123/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2017r r., poz. 5407),  zmienionej uchwałą Nr VIII/100/2019 Rady Gminy z dnia 12 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r., poz. 6094), zmienionej Uchwałą  Nr I/9/2022  Rady Gminy Osielsko z dnia 3 marca 2022 r. ( (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 1248) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych w kwocie 37,00 zł brutto.” 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 2 stycznia 2024 roku. 
 
Uzasadnienie:
Uchwałą  Nr I/9/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 3 marca 2022 r. ustalono stawkę w kwocie 27,00 zł brutto za godzinę świadczonych usług opiekuńczych.  W związku z rosnącą inflacją obecnie kwota ta jest nieadekwatna do rzeczywistych kosztów w/w usługi. W niniejszej uchwale stawkę za godzinę świadczonych usług opiekuńczych podwyższono do kwoty 37,00 zł brutto.  W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione z mocą od dnia 2 stycznia 2024r., co jest zgodne z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2000 r. , Nr 62, poz. 718 ) ponieważ, pomimo działania wstecz aktu normatywnego po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będzie on realizował zasady demokratycznego państwa prawa. 

Powiadom znajomego