W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VIII/67/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2023 rok
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1580), Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 8106

§ 1. W uchwale Nr III/17/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Osielsko na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 2469) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„3.W przypadku potrzeby zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi innych gatunków niż psy i zwierzęta gospodarskie, Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Osielsko zleci opiekę nad nimi innym podmiotom i znajdzie dla nich miejsce stosownie do potrzeb danego gatunku.”
2) § 5 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„2) zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjących poprzez zakup i wydawanie karmy karmicielom kotów. Karmicielem może być osoba, która:
a) jest pełnoletnia,
b) mieszka na terenie gminy Osielsko,
c) zadeklarowała dobrowolnie sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi,
d) została wpisana na listę Karmicieli, prowadzoną przez Urząd Gminy Osielsko,
e) podpisała zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Regulaminu bezpłatnego wydawania karmy dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Osielsko w 2023 roku.
Wydawanie karmy odbywać się będzie w Urzędzie Gminy Osielsko po uprzednim uzgodnieniu terminu z karmicielem kotów oraz wypełnieniu przez niego wniosku o wydanie karmy dla kotów wolno żyjących;”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
UZASADNIENIE
 Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1580) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.
 Uwzględniając wytyczne zawarte w pismach Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ  z dnia 21 września 2023 r., znak: 4035-1.Pa.270.2023 oraz z dnia 24 października 2023 r., znak: 4035-1.Pa.270.2023 Dot. BRG.0004.29.2023 dotyczące niewystarczającego zapisu § 4 ust. 3 w uchwale Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2023 rok w przypadku zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi innych gatunków niż psy i zwierzęta gospodarskie w powyższym projekcie wniesiono stosowną korektę o dodatkowe zapisy komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Osielsko, która będzie odpowiadać za zapewnienie zwierzętom innym niż psy i zwierzęta gospodarskie miejsc w schronisku.
 Natomiast zachowując uwagi zawarte w piśmie Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ dotyczące § 5 pkt 2  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2023 rok i braku uszczegółowienia kwestii opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmiania, § 5 pkt 2  został uzupełniony  o  do spisu karmicieli kotów wolno żyjących i wniosku o wydanie karmy.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2023 rok.

Powiadom znajomego