W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IX/82/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
na podstawie Na podstawie art. 18. ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U . z 2023r., poz. 40 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r., poz. 901 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rządowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 (M.P. z 2023r., poz.881) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 8653

§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe do wysokości 200% kryterium ustawowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej dla osób samotnie gospodarujących oraz dla osób w rodzinie, uprawniające osoby i rodziny do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 2 stycznia 2024 roku.UZASADNIENIE
Uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu ‘’ na lata 2024-2028 ( M.P. z 2023r. Poz. 881) podwyższono kryterium dochodowe do 200% dla osób samotnie gospodarujących oraz dla osób w rodzinie, uprawniające te osoby i rodziny do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu”. 
Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie uchwały podwyższającej kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania wsparcia w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu”. 
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej od dnia 1 stycznia 2022r. wynosi 776 zł a dla osoby w rodzinie wynosi 600 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - Dz. U. z 2021r. Poz.1296). W tym stanie rzeczy zasadne jest uchwalenie przez Radę Gminy w Osielsku uchwały z mocą obowiązującą od 2 stycznia 2024r., co jest zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2000 r. , Nr 62 poz. 718 ) ponieważ, pomimo działania wstecz aktu normatywnego po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego, będzie on realizował zasady demokratycznego państwa prawa. 

Powiadom znajomego