W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Informacje 2018-2023

Wersja strony w formacie XML
 
 
 Treść Data
ogłoszenia
aktu
  Rok/Pozycja uwagi

     

     

     

     

2020

     

Uchwała Nr X/86/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

28.12.2020 2020/6712 uchylona uchwałą Nr II/12/2021 z 16.02.2021

Uchwała  Nr X/85/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 grudnia 2020 r.określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

28.12.2020 r. 2020/6711  

Uchwała Nr X/84/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko 

28.12.2020 r. 2020/6707  

Uchwała Nr X/83/2020  Rady Gminy Osielsko z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IV/36/05 z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 

28.12.2020 2020/6710   

Uchwała Nr VII/60/2020  Rady Gminy Osielsko z dnia 15 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Wilcze, gmina Osielsko 

23.09.2020 2020/4450  

Uchwała Nr VII/59/2020  Rady Gminy Osielsko z dnia 15 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Ostromeckiej w Niwach, gmina Osielsko 

23.09.2020 2020/4449  

Uchwała Nr VII/58/2020  Rady Gminy Osielsko z dnia 15 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Koperkową i Chabrową w Osielsku, gmina Osielsko 

23.09.2020 2020/4448  

Uchwała Nr VII/57/2020  Rady Gminy Osielsko z dnia 15 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 580/6 w Osielsku, gmina Osielsko 

23.09.2020 2020/4447  

Uchwała Nr VII/56/2020  Rady Gminy Osielsko z dnia 15 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Maksymilianowie, gmina Osielsko – „Maksymilianowo I” 

23.09.2020 2020/4446  

Uchwała Nr VII/51/2020  Rady Gminy Osielsko z dnia 15 września 2020 r. w sprawie  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

23.09.2020 2020/4445  

Uchwała Nr VII/47/2020  Rady Gminy Osielsko z dnia 15 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Osielsko w roku szkolnym 2020/2021 

23.09.2020 2020/4444  

Uchwała Nr III/20/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

21.04.2020 2020/2141  

Uchwała Nr III/19/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego z ramach inicjatywy lokalnej 

21.04.2020 2020/2139  

Uchwała Nr III/12/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2020 rok 

21.04.2020 2020/2140  

Uchwała Nr III/11/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej w formie nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Osielsko 

21.04.2020 2020/2138  

Uchwała Nr I/2/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 stycznia 2020 w sprawie ustalenia nazw ulic

4.02.2020 2020/708  

2019

     

Uchwała Nr IX/119/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Osielsko 

2.01.2020 2020/10  
Uchwała Nr IX/111/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  2.01.2020 2020/9  
Uchwała  Nr IX/110/2019Rady Gminy Osielsko z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Osielsko  2.01.2020 2020/8  
Uchwała Nr IX/108/2019  Rady Gminy Osielsko z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Osielsko w roku szkolnym 2019/2020  2.01.2020 2020/7  
Uchwała Nr VIII/100/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia  12 listopada 2019 r. w sprawie   zmieniająca uchwałę ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  20.11.2019 2019/6094  
Uchwała Nr VIII/90/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 listopada 2019 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  20.11.2019 2019/6093  
Uchwała  Nr VII/80/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia  18.09.2019 2019/4908  
Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko.
19.07.2019 2019/4127  
Uchwała Nr V/64/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko w 2019 r. 2.07.2019 2019/3702  
 Uchwała Nr V/62/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Bocianiej w Jarużynie, gmina Osielsko 2.07.2019 2019/3701  
 Uchwała Nr V/61/2019Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Osielsko. 2.07.2019 2019/3700  
  Uchwała Nr V/59/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osielsko 2.07.2019 2019/3699  
Uchwała Nr V/58/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia granic ich obwodów 2.07.2019 2019/3698  
Uchwała Nr V/57/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 2.07.2019 2019/3697  
Uchwała Nr V/54/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 2.07.2019 2019/3696  
Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 5.06.2019 2019/3196  
Uchwała Nr II/21/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie Gminy Osielsko 22.03.2019 2019/1692  
Uchwała Nr II/19/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody - drzew uznanych za pomniki przyrody 22.03.2019 2019/1691  
Uchwała Nr II/18/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 22.03.2019 2019/1690  
Uchwała Nr II/17/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r.w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2019 rok 22.03.2019 2019/1689  
Uchwała Nr I/8/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 14.02.2019 2019/985  
Uchwała Nr I/6/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r.w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych 14.02.2019 2019/984  
Uchwała I/5/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Osielsko. 14.02.2019 2019/983  
Uchwała Nr I/4/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r.w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 14.02.2019 2019/982  
Uchwała I/3/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osielsko 14.02.2019 2019/981  
2018    


Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2018 w sprawie  ustalenia nazw ulic
10.12.2018 2018/6295  
Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2018 w sprawie  ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 10.12.2018 2018/6294  
Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2018 w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych 10.12.2018 2018/6293  
Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 10.12.2018 2018/6292  

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane