W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 

 
 

Elektroniczny wykaz planów miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego gminy Osielsko
System Informacji Przestrzennej Gminy Osielsko

(do pobrania: treść uchwały, rysunek planu, publikacja w Dzienniku Urzędowym)

 

 

 

 

Rejestr  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących
w gminie Osielsko

strona w aktualizacji

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej  z usługami we   wsi Niwy –Wilcze, uchwalony  Uchwałą Rady Gminy Osielsko NR I/9/97  z dnia 14 marca 1997 opublikowany w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa Bydgoskiego  Nr 24, poz. 118 z dnia 24 czerwca 1997 r.;    (14,54 ha)

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego  w Niemczu „Niemcz II”, uchwalony Uchwałą Nr I/11/97 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 marca  1997 roku, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Bydgoskiego  Nr  17, poz.86   z 12 maja 1997r.;    (59,69 ha)

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego  w Osielsku Myślęcinku, uchwalony Uchwałą Nr I/10/97 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 marca  1997 roku, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Bydgoskiego  z 12 maja 1997r.  Nr  17, poz.85,
Plan wygasł w dniu 16.08.2009 r. po wprowadzeniu Uchwały Nr V/63/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015 r.

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów  osiedla mieszkaniowego w  Niemczu   „Niemcz I”, uchwała Nr II/20/97   r., opublikowany  w  Dzienniku Urzędowym Województwa Bydgoskiego Nr 25 poz. 127 z dnia 30 czerwca 1997 r.;  (43,08 ha) Rysunek planu Niemcz I (Nr II/20/97)

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Osielsko wzdłuż drogi Bydgoszcz - Gdańsk obejmujący grunty wsi: Osielsko, Żołędowo i Niwy, uchwalony Uchwałą Nr IV/57/97 Rady Gminy w Osielsku z dnia 18 września 1997,opublikowany w dzienniku Urzędowym Województwa Bydgoskiego Nr 37, poz. 198 z dnia 2 października 1997r. (Osielsko I); (232,19 ha)
   Plan częściowo zastąpiony planem uchwalonym Uchwałą nr VIII/100/2016 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2016 r.

 
6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego "Niemcz III" w Niemczu, uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr I/1/99 z dnia 25 stycznia 1999 r. opublikowany  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 13,poz.69 z dnia 4 marca 1999 r.;
 Plan wygasł w dniu 16.08.2009 r. po wprowadzeniu zmiany planu uchwalony Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr III/40/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r.

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy  mieszkaniowo–usługowej w  Osielsku, uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr V/60/99 z dnia 18 sierpnia 1999r. opublikowany  w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 84 poz.977  z dnia 1 grudnia 1999 r. (Osielsko II);   (109,02 ha)

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod nadawczy ośrodek radiowo-telewizyjny obejmujący obszar działek nr 264 i 265 w Osielsku– uchwała Nr VI/65/2000  Rady Gminy Osielsko z dnia 15 grudnia 2000 r.,opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2, poz. 9 z dnia 24 stycznia 2001 r.;   (1,51 ha)

9. Zmiany  miejscowego planu  ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Osielsko,uchwalone Uchwałą  Rady  Gminy  Osielsko  Nr V/60/2000  z   dnia 25 października 2000 r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Nr 6, poz.49  z dnia 12 marca  2001r. (Zmiany I); (59,85 ha)

   Plan częściowo zastąpiony planem uchwalonym Uchwałą Nr V/63/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015 r.

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowego i usługowo-produkcyjnego na działkach 96/4, 98/3 i 100 w Osielsku, uchwalony uchwałą RG Osielsko z dnia 27 kwietnia 2001r. Nr II/20/2001  opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 49, poz. 1051 z 3 sierpnia 2001 r.;  (2,51 ha)

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowego  z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności  usługowo-produkcyjnej na działkach 803/1 i 803/2 w Osielsku, uchwalony uchwałą RG Osielsko z dnia 27 kwietnia 2001r. Nr II/21/2001  opublikowany w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 49, poz. 1052 z 3 sierpnia 2001 r. ;  (7,64 ha)

 12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowego z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności usługowo-produkcyjnej na działkach 71/4, 71/5, 71/6 w Niwach gm. Osielsko, uchwalony uchwałą RG Osielsko z dnia 27 kwietnia 2001r. Nr II/22/2001 opublikowany w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Nr 49, poz. 1053 z 3 sierpnia 2001 r.;  (5,77 ha)

13. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie działek 272/5, 272/7, 272/8, 273/6,  278/4, 278/5 i 278/7 w Żołędowie gm.  Osielsko, uchwalone uchwałą RG Osielsko z dnia 27 kwietnia 2001r. Nr II/23/2001  opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego  Nr 49, poz. 1054 z 3 sierpnia 2001 r.;   (5,81 ha)

14. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego we wsi Niemcz, uchwalone Uchwałą Nr IV/74/2001 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 listopada 2001 roku, opublikowane w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Nr 92,  poz.1805 z dnia 7 grudnia 2001r.   (Niemcz V – 10 planów) ;   (89,35 ha)

Plan częściowo zastąpiony planem uchwalonym Uchwałą Nr V/63/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015 r. 

15. Miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego w Maksymilianowie - gm. Osielsko, uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Osielsku Nr  V/47/2002 z dnia 13 sierpnia 2002r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 134, poz. 2579 z 19 listopada 2002 r.;

Plan nieobowiazujący, zastąpiony uchwałą Nr VII/56/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 września 2020 r.

16. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenów sołectw Bożenkowo, Jarużyn,  Niwy i Osielsko – gmina Osielsko, uchwalone Uchwałą Rady Gminy w Osielsku Nr V/48/2002 z dnia 13 sierpnia 2002r. opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 134, poz.2580 z 19 listopada 2002 r. (38 planów);   (61,38 ha)

Plan częściowo zastąpiony planem uchwalonym Uchwałą Nr V/63/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015 r.

17. Miejscowe plany  zagospodarowania przestrzennego  terenów sołectw Maksymilianowo i Żołędowo – gmina Osielsko, uchwalone Uchwałą Rady Gminy w Osielsku Nr V/46/2002 z dnia 13 sierpnia 2002r. opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 134, poz.2578 z 19 listopada 2002 r. ( 12 planów);

Częściowo zmieniony  w zakresie załącznika nr 1 uchwałą  Nr VII/56/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 września 2020r. (35,2 ha)

18. Miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego działek nr 787 i 788 w Osielsku - gm. Osielsko, uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Osielsku Nr I/9/2003 z dnia 28 lutego 2003r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 109, poz. 1526 z dnia 1 października 2003 r.;  (3,25 ha)

19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stacji redukcyjnej gazu ziemnego  na działce nr 179/2 w Niwach gmina Osielsko , uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Osielsku Nr II/25/2003 z dnia 24 kwietnia  2003r. opublikowany w Dz. Urz. Woj.  Kujawsko – Pomorskiego Nr 109, poz. 1527 z 01 października  2003 r.;  (0,33 ha)

20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia przez obszar Gminy Osielsko uchwalony Uchwałą Nr VIII/90/2003 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 grudnia 2003 r., opublikowany w dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego  Nr 78, poz. 1325  z 2004 r.;

21. Miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług OSIELSKO III uchwalony Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/15/2009 z dnia 27 lutego 2009 r., opublikowany w Dz. Urz. Woj.  Kujawsko – Pomorskiego Nr 73, poz. 1353 z 15 lipca 2009 r.;   (35,35 ha)

22. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego NIEMCZ III, uchwalony Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr III/40/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r., opublikowany  w Dzienniku  Urzędowym Województwa  Kujawsko - Pomorskiego Nr 74, poz. 1359 z dnia 16.07.2009 r.;

Uwaga: całkowicie zastąpił plan uchwalony uchwałą Nr  I/1/99 z dnia 25 stycznia 1999 r.   (98,67 ha)

23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług  Osielsko – Niemcz, uchwalony Uchwałą Nr V/63/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia16 czerwca 2015 r., opublikowany w dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 2133 z dnia 03.07.2015 r.;  (241,8 ha) 

Uwaga: plan zastąpił częściowo  plany wcześniej  sporządzone ( 25, 13  ha)
Częściowo   zmieniony uchwałą Nr VII/57/2020 Rady Gminy Osielsko 
z dnia 15 września 2020r.

 
24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Smukalskiej i Tadeusza Kościuszki w Niemczu, gmina Osielsko uchwalony Uchwałą nr VIII/98/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego R. 2017. Poz. 99 z dnia 2017-01-05;   (7,5 ha)

 
25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego części działek nr 22329, 22328, 22327, 22323, 22322, 22321 położonych w Osielsku oraz działek nr 22320, 22319, 22318, 22303, 22317, 22302, 22301/1, 22300/1, 41/1, 109/6, 109/5, 80, 81 położonych w  Jarużynie uchwalony Uchwałą nr VIII/99/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego R 2016  Poz.  4947 z dnia 2016-12-29;

26. Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Osielsko położonego wzdłuż drogi Bydgoszcz-Gdańsk. (cz. I) Uchwała nr VIII/100/2016 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2016 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego R.2016. Poz. 4948 z dnia 2016-12-29;

Uwaga:  zastąpił częściowo plan uchwalony Uchwałą Nr IV/57/97 Rady Gminy w Osielsku z dnia 18 września 1997 r. 

27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki w Niemczu, gmina Osielsko (zmiana części planu) Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 kwietnia 2018 r. , opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego R.2018. Poz. 2661 z dnia 2018-05-08;
      (Plan obowiązuje od 23.05.2018 r.)

Uwaga:  zastąpił częściowo plan uchwalony Uchwałą Nr V/48/2002 z dnia 13 sierpnia 2002r. załącznik nr 1. 

28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług w Niwach  Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 kwietnia 2018 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego R.2018.  Poz. 2662 z dnia 2018-05-08;  (Plan obowiązuje od 08.06.2018 r.)  ( 76 ha)

29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Księdza Henryka Mrossa w Niemczu, gmina Osielsko. Uchwała Nr V/47/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego R.2018.   Poz. 3120 z dnia 2018-06-12;  (Plan obowiązuje od 27.06.2018 r.)

  Uwaga:  zastąpił częściowo plan uchwalony Uchwałą Nr II/20/97  z  dnia  25  kwietnia 1997 r.

30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Bocianiej w Jarużynie, gmina Osielsko. Uchwała Nr V/62/2019 r. z dnia 18.06.2019 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.07.2019 r. Poz. 3701 (obowiązuje od 17.07.2019 r.)

Uwaga:  zastąpił częściowo plan uchwalony Uchwałą Nr V/48/2002 z dnia 13 sierpnia 2002r. (zał. nr 3)

31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Maksymilianowie, gmina Osielsko – „Maksymilianowo I”  - Uchwała Nr VII/56/2020  Rady Gminy Osielsko z dnia 15 września 2020 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego Poz. 4446 z 23.09.2020 r.
Uwaga: całkowicie zastąpił plan uchwalony uchwałą Nr V/47/2002 z dnia 13 sierpnia 2002r. (125 ha)

 
32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 580/6 w Osielsku, gmina Osielsko - Uchwała Nr VII/57/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 września 2020 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Poz. 4447 z 23.09.2020 r.

Uwaga:  zastąpił częściowo plan uchwalony uchwałą Nr V/63/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015 r.

 33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy
ulicami Koperkową i Chabrową w Osielsku, gmina Osielsko - Uchwała Nr VII/58/2020  Rady Gminy Osielsko z dnia 15 września 2020 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego Poz. 4448 z 23.09.2020 r. (4,6 ha)

34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy  Ostromeckiej w Niwach, gmina Osielsko - Uchwała Nr VII/59/2020  Rady Gminy Osielsko z dnia 15 września 2020 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Poz. 4449 z 23.09.2020 r.

Uwaga: zastąpił  w części Zmiany  miejscowego planu  ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Osielsko, uchwalone Uchwałą  Rady  Gminy  Osielsko  Nr V/60/2000 z   dnia 25 października 2000 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Nr 6, poz. 49  z dnia 12 marca  2001r. w zakresie § 38 obszaru oznaczonego symbolem C25U/MN (zał. nr 6 i 6a);

 35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Wilcze, gmina Osielsko- Uchwała Nr VII/60/2020 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 września 2020 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Poz. 4450 z 23.09.2020 

Uwaga: zastąpił  w części Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług w Niwach - Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Gminy w Osielsku z dnia 16 kwietnia 2018 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. Poz. 2662, z dnia 08.05.2018 r.

36. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych  w Maksymilianowie, gmina Osielsko – „Maksymilianowo II” - Uchwała Nr II/26/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 lutego 2021 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego Poz. 1031 z dnia 3 marca 2021 (obowiązujący od 18.03.2021 r.)    (109 ha)

    Uwaga:  zastąpi częściowo plan uchwalony Uchwałą Nr V/46/2002 z dnia 13 sierpnia 2002r. załącznik nr 1. 

 37. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla  terenu położnego przy ul. Moczarowej w Niemczu, gmina Osielsko - Uchwała Nr II/22/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 kwietnia 2022 r.
opublikowany w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego Poz. 2247 z dnia  21 kwietnia 2022 r.

38. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 26/3, 25/8, 25/3, 24/58, 24/60 w Osielsku, gmina Osielsko - Uchwała Nr II/23/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 kwietnia 2022 r.
opublikowany w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego Poz. 2248 z dnia  21 kwietnia 2022 r. 

39.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Bydgoskiej w Niemczu, gmina Osielsko - Uchwała Nr VIII/64/2022 Rady Gminy Osielsko  z dnia 25 października 2022 r.
opublikowany w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego Poz. 5778 z dnia  10 listopada 2022 r. 

 

40.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego   dla terenu działek nr 265 i 264/2 w obrębie Osielsko, miejscowości Czarnówczyn, gmina Osielsko
- Uchwała Nr VIII/67/2022 Rady Gminy Osielsko  z dnia 25 października 2022 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego Poz. 5691 z dnia  4 listopada 2022 r. 

41. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług w Jarużynie 
Uchwała Nr VI/45/2023 Rady Gminy Osielsko z 5 września 2023 r.
opublikowany w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego Poz. 5855 z dnia  25 września 2023 r. 

42. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego teren  przy ulicy Kwiatowej w Osielsku, gmina Osielsko Uchwała Nr IV/35/2024 Rady Gminy Osielsko z 26 marca 2024 r.
opublikowany w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego Poz. 2293 z dnia  5 kwietnia 2024 r.


Aktualizacja na 08. 03.2021 r.
Powierzchnia Gminy Osielsko 10289 ha
Łączna powierzchnia gruntów nieleśnych Gminy Osielsko ok. 4280 ha
Powierzchnia terenów objętych m.p.z. p. ok. 1405 ha (ok. 33 % powierzchni gminy  z wyłączeniem terenów leśnych)

 

 

 

 

XXX

Plany zagospodarowania:

36. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Wilcze, gmina Osielsko.
Opublikowano dnia 23 września 2020 r. poz. 4450.
Częściowo zmienia plan zagospodarowania uchwalony uchwałą Nr IV/32/2018 r. z dnia 16 kwietnia 2018r.

35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Ostromeckiej w Niwach, gmina Osielsko.
Opublikowano dnia 23 września 2020 r. poz. 4449.
Częściowo zmienia plan zagospodarowania uchwalony 

34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Koperkową i Chabrową w Osielsku, gmina Osielsko
 Opublikowano dnia 23 września 2020 r. poz. 4448.

33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 580/6 w Osielsku, gmina Osielsko.
  Opublikowano dnia 23 września 2020 r. poz. 4447.

32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Maksymilianowie, gmina Osielsko – „Maksymilianowo I” 
Opublikowano dnia 23 września 2020 r. poz. 4446.

31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Księdza Henryka Mrossa w Niemczu, gmina Osielsko.
Opublikowano dnia 12 czerwca 2018 r. w Dz. Urz. Woj. Kujaw.-Pom. Poz. 3120.

30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług w Niwach.
Opublikowano dnia 8 maja 2018 r. w Dz. Urz. Woj. Kujaw.-Pom. Poz. 2662.

29)  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki w Niemczu Opublikowano dnia 8 maja 2018 r. w Dz. Urz. Woj. Kujaw.-Pom. Poz. 2661.  

28) Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Osielsko położonego wzdłuż drogi Bydgoszcz-Gdańsk. (cz. I) Uchwała nr VIII/100/2016 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2016, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego R.2016. Poz. 4948 z dnia 2016-12-29  treść uchwały

27) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego części działek nr 22329, 22328, 22327, 22323, 22322, 22321 położonych w Osielsku oraz działek nr 22320, 22319, 22318, 22303, 22317, 22302, 22301/1, 22300/1, 41/1, 109/6, 109/5, 80, 81 położonych w Jarużynie uchwalony Uchwałą nr VIII/99/2016 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2016, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2016. Poz. 4947 z dnia 2016-12-29  treść uchwały

26) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Smukalskiej i Tadeusza Kościuszki w Niemczu, gmina Osielsko uchwalony Uchwałą nr VIII/98/2016 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2016, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego R. 2017. Poz. 99 z dnia 2017-01-05  treść uchwały

25)  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
        Uchwała Nr X/99/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 listopada 2015 r.

24)  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług Osielsko – Niemcz  Opublikowano dnia 3 lipca 2015 r. w Dz. Urz. Woj. Kujaw.-Pom. Poz. 2133.  

23) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'NiemczIII' Opublikowano dnia 16 lipca 2009 r. w Dz. Urz. Woj. Kujaw.-Pom. Nr 74, poz. 1350.

22) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 'Osielsko III'. Opublikowano dnia 15 lipca 2009 r. w Dz. Urz. Woj. Kujaw.-Pom. Nr 73, poz. 1353.

21)  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 'Niemcz III' - uchylony uchwałą Nr III/39/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 28.04.2009 r.

20)  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia przez obszar Gminy Osielsko, uchwalony Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr VIII/90/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.  20

19) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stacji redukcyjnej gazu ziemnego na działce nr 179/2 w Niwach, uchwalony Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/25/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r.  19

18)  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego działek nr 787 i 788 w Osielsku , uchwalone Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/9/03 z dnia 28 lutego 2003 r.   18  

17) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenach sołectw Bożenkowo, Jarużyn, Niwy i Osielsko, uchwalone Uchwałą Rady Gminy w Osielsku Nr 48/2002 z dnia 13 sierpnia 2002r 17

16) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego w Maksymilianowie - gm. Osielsko, uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Osielsku Nr V/47/2002 z dnia 13 sierpnia 2002r 16  Plan utracił ważność.
Zastąpiono Uchwałą Nr VII/56/2020 z dnia 15 września 2020 r.

15)  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów sołectw Maksymilianowo i Żołędowo – gm. Osielsko, uchwalone Uchwałą Rady Gminy w Osielsku Nr V/46/2002 z dnia 13 sierpnia 2002r 15

14) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego we wsi Niemcz - Uchwała Nr /74/2001 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 listopada 2001 roku 14
13) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie działek 272/5, 272/7, 272/8, 273/6, 278/4, 278/5 i 278/7 w Żołędowie gm. Osielsko, uchwalone uchwałą Rady Gminy Osielsko z dnia 27 kwietnia 2001r. Nr II/23/2001  13

12) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowego z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności usługowo-produkcyjnej na działkach 71/4, 71/5, 71/6 w Niwach gm. Osielsko, uchwalony uchwałą Rady Gminy Osielsko z dnia 27 kwietnia 2001r. Nr II/22/2001 12

11) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowego z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności usługowo-produkcyjnej na działkach 803/1 i 803/2 w Osielsku, uchwalony uchwałą Rady Gminy Osielsko z dnia 27 kwietnia 2001r. Nr II/21/2001 11

10)  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowego i usługowo-produkcyjnego na działkach 96/4, 98/3 i 100 w Osielsku, uchwalony uchwałą Rady Gminy Osielsko z dnia 27 kwietnia 2001r. Nr II/20/2001  10

9)  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod nadawczy ośrodek radiowotelewizyjny, obejmujący obszar działek nr 264 i 265 w Osielsku– uchwała Nr VI/65/2000 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 grudnia 2000r.9

8) Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Osielsko - Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr V/60/2000 z dnia 25 października 2000r. 8

7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej w Osielsku, uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr V/60/99 z dnia 18 sierpnia 1999r.
 7
6)    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego "Niemcz III" w Niemczu, uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr I/1/99 z dnia 25 stycznia 1999 r.   6

5)      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego w Osielsku Myślęcinku, uchwalony Uchwałą Nr I/10/97 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 marca 1997 roku, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Bydgoskiego z 12 maja 1997r. Nr 17, poz.85, (ok. 1,25 ha),

 4)      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego w Niemczu „Niemcz II”, uchwalony Uchwałą Nr I/11/97 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 marca 1997 roku, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Bydgoskiego z 12 maja 1997r. Nr 17, poz.86, (ok. 60,0 ha),

3)      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów osiedla mieszkaniowego w Niemczu „Niemcz I”, uchwalony Uchwałą  Rady Gminy Nr II/20/97 z dnia 25 kwietnia 1997 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Bydgoskiego Nr 25 poz.127 z dnia 30 czerwca 1997r.(ok. 47,0 ha),

2)      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Osielsko wzdłuż drogi Bydgoszcz – Gdańsk, obejmujący grunty wsi: Osielsko, Żołędowo i Niwy - Uchwała Nr IV/57/97 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 września 1997, - Dziennik Urzędowy Województwa Bydgoskiego Nr 37, poz. 198 z dnia 2 października 1997r. (Osielsko I – ok. 168,0 ha), uchwała

1)      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej z usługami we wsi Niwy –Wilcze, uchwalony uchwałą Rady Gminy Osielsko NR I/9/97 z dnia 14 marca 1997 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Bydgoskiego z dnia 24.06. 1997r., Nr 24, poz. 118 , (ok. 13,7 ha), {1a} Załacznik do planu
   

Załączniki

6 doc, 100 kB
8 doc, 183 kB
9 doc, 38 kB
10 doc, 37 kB
11 doc, 39 kB
12 doc, 39 kB
13 doc, 45 kB
14 doc, 272 kB
15 doc, 96 kB
16 doc, 74 kB
17 doc, 186 kB
18 doc, 40 kB
19 doc, 27 kB
20 doc, 33 kB
7 pdf, 4.47 MB
uchwała pdf, 185 kB

Powiadom znajomego