W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Wykaz stanowisk i telefonów

Wójt Gminy Osielsko

 Janusz Jedliński

Zastępca Wójta Gminy
budynek przy ul. Jana Pawła II Nr 28

Violetta  Dąbrowska

Sekretarz Gminy 

Maria Domańska
sekretarz@osielsko.pl

 

Sekretariat

 

 

 

 

Sekretariat II

budynek przy ul. Jana Pawła II Nr 28

Katarzyna Żukowska

 katarzyna.zukowska@osielsko.p

 

 

Marta Serwin
marta.serwni@osielsko.pl

 

Skarbnik Gminy Osielsko

 

Ilona Bochańska

skarbnik@osielsko.pl

 

Biuro Rady Gminy Osielsko - budynek przy ul. Jana Pawła II Nr 28
Ds. obsługi Rady Gminy Osielsko oraz spraw kultury i BIP

Wiesława Klimek

radagminy@osielsko.pl

 

Organizacje pozarządowe- budynek przy ul. Jana Pawła II Nr 28

Ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz współpracy zagranicznej

Dorota Bręczewska

ngo@osielsko.pl

 

Referat Organizacyjny
Kierownik Referatu oraz ds. ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi do lat 3 oraz kadr Urzędu

Justyna Ściesińska

justyna.sciesinska@osielsko.pl

 

Ds. obsługi Obywateli i jednostek pomocniczych, inicjatywy lokalnej oraz archiwum zakładowego

Agnieszka Michalska

agnieszka.michalska@osielsko.pl

 

Ds. informatyki
- budynek przy ul. Jana Pawła II Nr 28

Przemysław Michna

informatyk@osielsko.pl

 

Ds. promocji gminy i informatyki
- budynek przy ul. Jana Pawła II Nr 28

 

 

 

Referat Ochrony Środowiska
Kierownik Referatu oraz ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami  

Marzena Alińska

 

Ds. gospodarki wodnej i rekultywacji

 

 

 

Ds. gospodarki wodnej oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Rafał Ponichter

rafal.ponichter@osielsko.pl

Ds. ochrony przyrody, gospodarki leśnej i łowiectwa

Adrianna Kochanowska-Papke
(w zastępstwie Gettka-Koszucka)

agnieszka.gettka-koszucka@osielsko.pl

 

Ds. utrzymania terenów zielonych oraz utrzymania czystości i porządku  w Gminie

 

Magdalena Bewicz

 52 324 18 49
bewicz.m@osielsko.pl

 

Ds. zagospodarowania odpadów komunalnych, kart PSZOK oraz edukacji ekologicznej

Emilia Serbinowska
 

emilia.serbinowska@osielsko.pl

Ds. zagospodarowania odpadów komunalnych, kart PSZOK oraz usuwania azbestu

Katarzyna Leszcz-Ziółkowska 

katarzyna.leszcz-ziolkowska@osielsko.pl
 

Ds. gospodarki niskoemisyjnej, kontroli terenowych oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Hanna Kupczyk

 hanna.kupczyk@osielsko.pl 

Ds. gospodarki niskoemisyjnej i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kontroli terenowych

Marta  Kraszkiewicz

m.lewandowska@osielsko.pl

   
Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa - budynek przy ul. Jana Pawła II Nr 28
Kierownik Referatu oraz ds. gospodarki gminnym zasobem nieruchomości

Jolanta Trzecińska

 

Ds.gospodarki nieruchomościami i spraw geodezyjnych - podziały, rozgraniczenia i wznowienia granic

Agnieszka Grzywacz

agnieszka.grzywacz@osielsko.pl

Ds. opłaty adiacenckiej z tyt. podziału, regulacji własności oraz rolnictwa

Katarzyna Tyma

katarzyna.tyma@osielsko.pl

Ds. opłat z tyt. wzrostu wartości zbywanych nieruchomości oraz gospodarki gruntami

Katarzyna Senderkiewicz

katarzyna.senderkiewicz@osielsko.pl

Ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości

Bogdan Mikulski

bogdan.mikulski@osielsko.pl

Ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości

 

Katarzyna Skibińska

  52 324 18 51 

bogdan.mikulski@osielsko.pl

Referat Zagospodarowania Przestrzennego- budynek przy ul. Jana Pawła II Nr 28
Kierownik Referatu oraz ds. zaświadczeń, opinii, postanowień opiniujących wstępny projekt podziału, ochrony zabytków

Beata Szeszuła

beata.szeszula@osielsko.pl

Ds. wypisów i wyrysów, decyzji o warunkach zabudowy oraz numeracji porządkowej nieruchomości

Agnieszka Krawczak

agnieszka.krawczak@osielsko.pl

 

Ds. nazewnictwa ulic oraz decyzji o warunkach zabudowy

 

 

 

Patrycja Kurgan 

patrycja.kurgan@osielsko.pl

 

Ds. ustalania numeracji porządkowej nieruchomości oraz decyzji o warunkach zabudowy

Eliza Rojek

52 324 18 39
eliza.rojek@osielsko.pl

Ds. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zaświadczeń o przeznaczeniu w mpzp

Anna Szopieraj

anna.szopieraj@osielsko.pl

Planowanie Przestrzenne
Ds. planowania przestrzennego

Janusz Gorzycki

janusz.gorzycki@osielsko.pl

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Kierownik Referatu oraz ds inwestycji 

Dominika Wiśniewska

dominika.wisniewska@osielsko.pl

Ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych,

Małgorzata Ollick

malgorzata.ollick@osielsko.pl

Ds. inwestycji - drogowych

Adam Biegański

adam.bieganski@osielsko.pl

Ds. przygotowania gminnych inwestycji

Karolina Frydrychowicz-Dziamska

karolina.frydrychowicz-dziamska@osielsko.pl

   
Ds. gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

Paweł Kujawa

pawel.kujawa@osielsko.pl

Ds. oświetlenia drogowego oraz rozliczania energii elektr.

Michał Jabłoński

michal.jablonski@osielsko.pl

Ds. opłat adiacenckich z tyt. uzbrojenia

Elżbieta Chałubek

elzbieta.chalubek@osielsko.pl

Ds. zamówień publicznych

Justyna Janicka

justyna.janicka@osielsko.pl

Ds. zamówień publicznych i opłaty adiacenckiej

Ilona Dąbrowska

52 324 18 71

ilona.dabrowska@osielsko.pl

Ds. inwestycji kubaturowych oraz sportowych i małej architektury

 

52 324 18 76

 

Referat Podatków i Opłat
Kierownik Referatu
oraz podatku od środków transportowych oraz wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (sołectwo Niemcz)

Karolina Krawczewska

karolina.krawczewska@osielsko.pl

Ds. poboru i egzekucji podatków i opłat

Agata Klett

agata.klett@osielsko.pl

Ds. poboru i egzekucji podatków i opłat 

Anna Parol 

anna.parol@osielsko.pl

Ds. poboru i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Agnieszka Szreiber

agnieszka.szreiber@osielsko.pl

Ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (sołectwo Żołędowo i Niwy-Wilcze), wymiaru podatków dla osób prawnych oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie ON

Justyna Malak

justyna.malak@osielsko.pl

 

Ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Sołectwa Osielsko, Maksymilianowo, Bożenkowo, Jarużyn)

Anna Bilawska

anna.bilawska@osielsko.pl

Referat Spraw Obywatelskich Budynek B
Kierownik Referatu, Z-ca Kier. USC ds. rejestru wyborów oraz Karty Dużej Rodziny oraz Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO)

Violetta Dąbrowska

violetta.dabrowska@osielsko.pl

Z-ca Kier. USC oraz ds. ewidencji ludności

Ewelina Janik


ewelina.janik@osielsko.pl

Ds. dowodów osobistych 

Ewelina Milhausen 

ewelina.milhausen@osielsko.pl

Ds. obsługi przedsiębiorców oraz spraw obywatelskich

Anna Stankiewicz

anna.stankiewicz@osielsko.pl

Referat Finansowy

Skarbnik Gminy

Kierownik Referatu oraz Ds. księgowości budżetowej 

Ilona Bochańska

ilona.bochanska@osielsko.pl

Ds. podatku VAT

Agnieszka Rydelek

52 324 18 26

agnieszka.rydelek@osielsko.pl

Ds. księgowości -dochody budżetowe

Justyna Magiera

52 324 18 13

justynam@osielsko.pl

 

Ds. księgowości -dochody budżetowe

 

Izabela Sulima
52 324 18 25
izabela.sulima@osielsko.pl

 

Ds. księgowości - wydatki budżetowe i rozliczania dotacji

Aleksandra Kaźmierczak
52 324 18 12

aleksandra.kazmierczak@osielsko.pl

Ds. poboru i egzekucji czynszów najmu i dzierżawy

Uścinowicz Ewa

ewau@osielsko.pl

Pion Ochrony
Pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych oraz ds. obronnych

Jacek Goluch


jacek.goluch@osielsko.pl

Ds. zarządzania kryzysowego, OC, kancelarii niejawnej

Leszek Gruchot

gzzk@osielsko.pl

 

Powiadom znajomego