W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Informacja administratora danych

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" administrator danych informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Osielsko z siedzibą, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować: e-mail: wybory@osielsko.pl, tel.: 52 324 18 80, lub na korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją procedury planistycznej dotyczącej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub 
w związku z sporządzanymi projektami planu miejscowego w celu realizacji przez Gminę jej zadań. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust 1 pkt c, e RODO) w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.).
5. Przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze danych albo do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych oraz celem uwzględnienia Pana/Pani wniosku lub wniesionych uwag do projektu studium uwarunkowań lub projektu planu miejscowego przez osoby fizyczne lub prawne oraz jednostki organizacyjne. 
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na mocy prawa do odbioru danych. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany 
w przepisach o archiwizacji.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Jeżeli przepisy prawne nie stanowią inaczej ma Pani/Pan również prawo do: sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.*
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 
w formie profilowania.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  


Powiadom znajomego