W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy- 7 lutego 2023 r. Uwaga zmiana godz. posiedzenia Rady Gminy Osielsko z 13.00 na godz. 9.00

UWAGA: Przewodniczący Rady Gminy Osielsko informuje, że nastąpiła zmiana z godz.13.00 na godz. 9.00 posiedzenia Rady Gminy Osielsko zaplanowanej na 7 lutego 2023 r.

Sesja Rady Gminy Osielsko odbędzie się w dniu 7 lutego 2023 r.o godz. 9.00
 

 

           

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) w związku  art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568)  zwołuję  sesję Rady Gminy w Osielsku i zarządzam przeprowadzenie jej z wykorzystaniem środków porozumiewania  się na odległość (zdalny tryb obradowania) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.        
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonania  uchwał.
6. Udzielanie przez Wójta wyjaśnień na pytania dotyczące sprawozdania.
7. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności rady w okresie między sesjami,
8. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok bieżący,    
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej na realizację zadań na drogach wojewódzkich.
11. Podjęcie uchwały w sprawie  obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Osielsko.
13.Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Bożenkowo, stanowiącej drogę.
14. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Niemcz, stanowiącej drogę.
15. Podjęcie uchwały  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko.
16. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
18.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia granic ich obwodów.
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Osielsko.
21. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.
22.Wyrażenie stanowiska w głosowaniu jawnym  ustalenia trybu obrad kolejnej sesji Rady Gminy- zdalny tryb obradowania.      
 23. Wnioski.

 
         Sesja Rady Gminy odbędzie się  dnia 7 lutego 2023 r. o godz. 13.00  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)- elektroniczny: obraz i dźwięk. Transmisja wideo przez komunikatory i system głosowania zdalnego online.

Załączniki

Projekt Nr 8 docx, 22 kB
Projekt Nr 9 docx, 19 kB
Projekt Nr 11 docx, 27 kB
Projekt Nr 12 doc, 412 kB
Projekt Nr 15 docx, 39 kB
Projekt Nr 16 docx, 29 kB
Projekt Nr 17 docx, 23 kB
Projekt Nr 18 docx, 24 kB
Projekt Nr 19 docx, 25 kB
Projekt Nr 20 docx, 18 kB
Projekt Nr 21 docx, 23 kB

Powiadom znajomego