W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Osielsko - 25 października 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku  art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568)  zwołuję  sesję Rady Gminy w Osielsku i zarządzam przeprowadzenie jej z wykorzystaniem środków porozumiewania  się na odległość (zdalny tryb obradowania) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.        
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji  (6.09 i 27.09.2022).
5. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonania  uchwał.
6. Udzielanie przez Wójta wyjaśnień na pytania dotyczące sprawozdania.
7. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności rady w okresie między sesjami,
8. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok bieżący,    
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039.
10.Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11.Podjęcie uchwały w sprawie  opłaty targowej.    
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Osielsko Nr XII/120/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.       
13. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z gminą Dobrcz w zakresie realizacji zadań dot. ochrony przeciwpożarowej.       
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii  dróg gminnych.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Zdrowia w Osielsku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia petycji.           
17. Podjęcie uchwały w  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Bydgoskiej w Niemczu, gmina Osielsko.            
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 265 i 264/2 w obrębie Osielsko, miejscowości Czarnówczyn, gmina Osielsko (pierwsze wyłożenie).
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 265 i 264/2 w obrębie Osielsko, miejscowości Czarnówczyn, gmina Osielsko (drugie wyłożenie).
20. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 265 i 264/2 w obrębie Osielsko, miejscowości Czarnówczyn, gmina Osielsko
21.Wnioski.

Sesja Rady Gminy odbędzie się  dnia 25 października   2022 r. o godz. 14.00  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)- elektroniczny: obraz i dźwięk. Transmisja wideo przez komunikatory i system głosowania zdalnego online.

Załączniki

Projekt Nr 10 docx, 18 kB
Projekt Nr 11 docx, 19 kB
Projekt Nr12 docx, 14 kB
Rysunek planu pdf, 434 kB
Projekt Nr 18 doc, 125 kB
Rysunek planu pdf, 1.33 MB

Powiadom znajomego