W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Osielsko -18 czerwca 2019 r.

Sesja Rady Gminy  Osielsko odbędzie się dnia 18 czerwca 2019 r.  o godz. 14.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsko  z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.   
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonania  uchwał.
6. Udzielanie przez Wójta wyjaśnień na pytania dotyczące sprawozdania.
7. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności rady w okresie między sesjami,
8.  Podjęcie uchwał:  
1) rozpatrzenie raportu o stanie gminy Osielsko >>pobierz
     a) debata nad raportem o stanie gminy Osielsko,   
     b) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Osielsko,
2)  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Osielsko wraz ze sprawozdaniem
     z wykonania budżetu za rok 2018 >>pobierz
    a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie:   
       zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osielsko za rok 2018 oraz informacji  
       o stanie mienia Gminy Osielsko na dzień 31 grudnia 2018 r.
    b) dyskusja,   
    c) podjęcie uchwały,   
3) w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r >>pobierz
     a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej oraz opinii RIO w  Bydgoszczy o wniosku 
      Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osielsko odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Osielsko za  
     2018 rok,
     b) dyskusja,
     c) podjęcie uchwały,
4)  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok bieżący >>pobierz   
5)  w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej m>>pobierz   
6) sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Osielsku >>pobierz 
7) w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Osielsku >>pobierz
8) w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu przez grunt stanowiący własność Gminy Osielsko, położony w obrębie ewidencyjnym Żołędowo >>pobierz
9) w sprawie sprzedaży nieruchomości pod stację transformatorową w Niemczu >>pobierz
10) w sprawie ustalenia nazw ulic,
11) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Osielsku >>pobierz
12) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Niemczu >>pobierz
13) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla naucz6ycieli przedszkoli >>pobierz
14) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów >>pobierz
15) w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom >>pobierz
16) w sprawie zmiany statutu Zespołu ds. Oświaty >>pobierz
17) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Osielsko >>pobierz
18)   w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Bocianiej w Jarużynie, gmina Osielsko >>pobierz >>pobierz  
19) w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego
w Bydgoszczy >>pobierz
20) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie  kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji >>pobierz

10.  Wnioski.

Załączniki

>>pobierz docx, 14 kB
>>pobierz doc, 30 kB
>>pobierz doc, 27 kB
>>pobierz doc, 258 kB
>>pobierz doc, 42 kB
>>pobierz docx, 25 kB
>>pobierz docx, 25 kB
>>pobierz docx, 18 kB
>>pobierz docx, 26 kB
>>pobierz docx, 23 kB
>>pobierz docx, 22 kB
>>pobierz doc, 95 kB
>>pobierz doc, 95 kB
>>pobierz pdf, 972 kB
>>pobierz docx, 13 kB
>>pobierz docx, 27 kB
>>pobierz docx, 14 kB
>>pobierz doc, 31 kB
>>pobierz docx, 30 kB
>>pobierz docx, 15 kB

Powiadom znajomego