W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Osielsko - 21 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) zwołuję  sesję Rady Gminy w Osielsku z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonania uchwał.
6. Udzielanie przez Wójta wyjaśnień na pytania dotyczące sprawozdania.
7. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności rady w okresie między sesjami.
8. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Osielsko:
     a) debata nad raportem o stanie gminy Osielsko, 
     b) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Osielsko,
9. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Osielsko wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu za rok 2021:
    a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osielsko za rok 2021 oraz informacji  o stanie mienia Gminy Osielsko na dzień 31 grudnia 2021 r. 
    b) dyskusja, 
    c) podjęcie uchwały, 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r,: 
     a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby    Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady  Gminy Osielsko odnośnie absolutorium   dla Wójta Gminy Osielsko za  2021 rok,
     b) dyskusja,
    c) podjęcie uchwały,
11. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok bieżący,  
12. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
13. Podjęcie uchwały  sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Osielsku za 2021 r, 
14. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia dotacji w 2022 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie  i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków.
15. Podjęcie uchwały  w sprawie  ustalenia nazw ulic,
16  Podjęcie uchwały  w sprawie  zniesienia części użytku ekologicznego,
17. Podjęcie uchwały  w sprawie  ustanowienia pomnika przyrody,
18. Podjęcie uchwały  w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej Osielsko z siedzibą w Myślęcinku za udział  w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub  ćwiczeniu, 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku,
20. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030 w tym trybu konsultacji 
 
21. Wnioski.

Sesja Rady Gminy odbędzie się  dnia 21 czerwca 2022 r. o godz. 12.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku przy ul. Szosa Gdańska 57.
 

Załączniki

Projekt Nr 11 docx, 36 kB
Projekt Nr 19 docx, 16 kB
Projekt Nr 20 docx, 16 kB

Powiadom znajomego