W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zawiadomenie o terminie sesji Rady Gminy Osielsko- 15 kwietnia 2020


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku  art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) zwołuję sesję Rady Gminy w Osielsku i zarządzam przeprowadzenie jej z wykorzystaniem środków porozumiewania  się na odległość ( zdalny tryb obradowania) z następującym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonania  
uchwał.
6. Udzielanie przez Wójta wyjaśnień na pytania dotyczące sprawozdania.
7. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności rady w okresie między sesjami.
8. Informacja przewodniczących komisji o złożonych sprawozdaniach za rok 2019 i planach 
pracy na rok 2020.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w obrębie 
ewidencyjnym Niwy z przeznaczeniem pod ścieżkę pieszo - rowerową.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok bieżący. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu na 
realizację zadań na drogach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, 
restauratorskie  i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia  petycji w przedmiocie zmiany przepisów prawa 
miejscowego oraz poparcia w uchwały petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu 
Polski.
15. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków 
udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej w formie nagród przyznawanych 
przez Wójta Gminy Osielsko.
16. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Osielsko do 
realizacji Projektu „Usługi opiekuńcze w Gminie Osielsko” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na rzecz gminy – 
gruntów położonych w Żołędowie- działka nr 710.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na rzecz gminy – 
gruntów położonych w Żołędowie- działka nr 269/20.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na rzecz gminy – 
gruntów położonych w Osielsku. 
21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na rzecz gminy – 
gruntów położonych w Niwach.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 26/3, 25/8, 25/3, 24/58, 24/60 
w Osielsku, gmina Osielsko.
23. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
25. Wnioski.

 Sesja Rady Gminy odbędzie się  dnia 15 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ( zdalny tryb obradowania)- elektroniczny: obraz i dźwięk. Transmisja wideo przez komunikatory i system głosowania zdalnego online.

Załączniki

Powiadom znajomego