W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Osielsko - 6 września 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku  art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568)  zwołuję  sesję Rady Gminy w Osielsku i zarządzam przeprowadzenie jej z wykorzystaniem środków porozumiewania  się na odległość (zdalny tryb obradowania) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.        
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonania  uchwał.
6. Udzielanie przez Wójta wyjaśnień na pytania dotyczące sprawozdania.
7. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności rady w okresie między sesjami,
8. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok bieżący,    
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na częściowe finansowanie deficytu budżetu gminy Osielsko w roku 2022.
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Osielsko w roku szkolnym 2022/2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na rzecz gminy – gruntu położonego w Niwach.   
13. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  gruntowej, stanowiącej własność Gminy Osielsko.
14. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie gruntów położonych w Żołędowie z przeznaczeniem  pod  infrastrukturę techniczną oraz na inne cele publiczne. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania  i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez gm. Osielsko. 
16.Wnioski.

  Sesja Rady Gminy odbędzie się  dnia  6 września  2022 r. o godz. 14.00 
 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)- elektroniczny: obraz i dźwięk. Transmisja wideo przez komunikatory i system głosowania zdalnego online.

 

 

Załączniki

Projekt Nr 8 docx, 29 kB
Projekt Nr 9 doc, 70 kB
Projekt Nr10 doc, 33 kB
Projekt Nr 11 docx, 14 kB
Projekt Nr 13 doc, 818 kB
Projekt Nr 15 docx, 19 kB

Powiadom znajomego