W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Rekrutacja na rok 2020/2021

I. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) Wójt Gminy Osielsko Zarządzeniem Nr 10/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. ustalił na rok szkolny 2020/2021:
- terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych- w załączeniu,
- terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych- w załączeniu.

II. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 
1) wielodzietność rodziny kandydata; 
2) niepełnosprawność kandydata; 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej dysponuje nadal wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr II/27/2017 Rady Gminy z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:
1)  kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie pracują, prowadzą  działalność gospodarczą bądź rolniczą lub uczą się w trybie dziennym- 20 pkt w przypadku obojga rodziców bądź prawnych opiekunów i 15 pkt w przypadku jednego rodzica bądź prawnego opiekuna; 
2) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do danej placówki-  10 pkt; 
3)  kandydaci, których przynajmniej jeden z rodziców bądź prawnych opiekunów pracuje na terenie gminy Osielsko- 8 pkt; 
4)  kandydaci, którzy nie są mieszkańcami gminy Osielsko, ale zamieszkują przy ulicach stanowiących granice administracyjne gminy Osielsko- 5 pkt; 
5) kandydaci z rodzin pozostających pod opieką GOPS- 3 pkt. 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są odpowiednio: 
1)  zatrudnienie rodziców- zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej bądź rolniczej lub zaświadczenie z uczelni bądź szkoły; 
2)  oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej placówki. 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej tylko jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych na terenie gminy, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. 

III. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr II/28/2017 Rady Gminy z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:
1)  kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie pracują, prowadzą  działalność gospodarczą bądź rolniczą lub uczą się w trybie dziennym- 20 pkt w przypadku obojga rodziców bądź prawnych opiekunów i 15 pkt w przypadku jednego rodzica bądź prawnego opiekuna; 
2) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do danej placówki-  10 pkt; 
3)  kandydaci, których jeden z rodziców bądź prawnych opiekunów pracuje na terenie gminy Osielsko- 8 pkt; 
4)  kandydaci, którzy nie są mieszkańcami gminy Osielsko, ale zamieszkują przy ulicach stanowiących granice administracyjne gminy Osielsko- 5 pkt. 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są odpowiednio: 
1)  zatrudnienie rodziców- zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej bądź rolniczej lub zaświadczenie z uczelni lub szkoły; 
2)  oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej placówki.

Załączniki

Powiadom znajomego