W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy- 17 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku  art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zwołuję sesję Rady Gminy w Osielsku i zarządzam przeprowadzenie jej z wykorzystaniem środków porozumiewania  się na odległość ( zdalny tryb obradowania) z następującym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonania  uchwał.
6. Udzielanie przez Wójta wyjaśnień na pytania dotyczące sprawozdania.
7. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności rady w okresie między sesjami,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok bieżący, 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 –2030,
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku  budżetowego 2020,
11. Podjęcie uchwały w  sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021,
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF gminy Osielsko na lata 2021-2031,
13. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi pomoc finansowej powiatowiBydgoskiemu,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IV/36/05 z dnia 23.06.2005r w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiejstawki procentowej opłaty adiacenckiej,,
15. Podjęcie uchwały Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminyRegulamin utrzymania czystości i porządku
16.Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczeń w zakresie odbierania odpadówSposób i zakres odbierania odpadów
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji  za gospodarowanie odpadami, Wzór deklaracji
18.  Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia Suplementu do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, 
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie gruntu w Niemczuw Niemczu,  
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie gruntu w Maksymilianowiew Maksymilianowie,
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na 2021 r,, Gm. Program Profilaktyki 
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021,Gm. Program narkomanii
23.  Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Osielsko na 2021r.Plan pracy rady 2021   
24.Podjęcie uchwały  w sprawie  rozstrzygnięcia i rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu  dla terenów położonych w Maksymilianowie, gmina Osielsko – "Maksymilianowo II”- wnoszę o dokonanie zmiany lokalizacji projektowanej drogi publicznej tj. tereny oznaczone symbolami KD-L1 oraz KD-L2. 17pobierz
25.Podjęcie uchwały  w sprawie  rozstrzygnięcia i rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu  dla terenów położonych w Maksymilianowie, gmina Osielsko –„Maksymilianowo II”- Usunięcie dróg KD-D15 i KD-D17..." 18pobierz
26. Podjęcie uchwały  w sprawie  rozstrzygnięcia i rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu  dla terenów położonych w Maksymilianowie, gmina Osielsko –„Maksymilianowo II”- Zmianę drogi KD-L2 na drogę wewnętrzną bez wyjazdu na ulicę Bydgoską. 19pobierz
27. Podjęcie uchwały  w sprawie  rozstrzygnięcia i rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu  dla terenów położonych w Maksymilianowie, gmina Osielsko –„Maksymilianowo II”-    dot. projektowanego układu dróg KDW12 i KDW13, które otaczają działkę 305/20 teren 57MN (…)”.  20pobierz
28.Podjęcie uchwały  w sprawie  rozstrzygnięcia i rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu  dla terenów położonych w Maksymilianowie, gmina Osielsko –„Maksymilianowo II”- szerokości drogi dojazdowej „KD-D26” wynoszącej 10 m. 2pobierz
29. Podjęcie uchwały  w sprawie  rozstrzygnięcia i rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu  dla terenów położonych w Maksymilianowie, gmina Osielsko – „Maksymilianowo II”- odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy od drogi lokalnej „KD-L1”,22pobierz
30.Podjęcie uchwały  w sprawie  rozstrzygnięcia i rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu  dla terenów położonych w Maksymilianowie, gmina Osielsko – „Maksymilianowo II”- nieregularnym poprowadzeniu trasy drogi lokalnej „KD-L1” 23pobierz
31.Podjęcie uchwały  w sprawie  rozstrzygnięcia i rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu  dla terenów położonych w Maksymilianowie, gmina Osielsko – „Maksymilianowo II”- wnosimy o skorygowanie  planu  poprzez wytyczenie przebiegu drogi gminnej KD-L1. 24pobierz
32.Podjęcie uchwały  w sprawie  rozstrzygnięcia i rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu  dla terenów położonych w Maksymilianowie, gmina Osielsko – „Maksymilianowo II”- ewentualnie wytyczenie przebiegu drogi gminnej KD-L1 stanowiącej ul. Ugorową. 25pobierz
33.Podjęcie uchwały  w sprawie  rozstrzygnięcia i rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu  dla terenów położonych w Maksymilianowie, gmina Osielsko – „Maksymilianowo II”- o dokonanie zmiany lokalizacji projektowanej drogi publicznej tj. tereny oznaczone symbolami KD-L1 oraz KD-L2. 26pobierz
34.Podjęcie uchwały  w sprawie  rozstrzygnięcia i rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu  dla terenów położonych w Maksymilianowie, gmina Osielsko – „Maksymilianowo II”- wnoszę o skorygowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez wytyczenie od drogi dojazdowej KD-D12 nowej zamkniętej gminnej drogi dojazdowej położonej wzdłuż granicy działki 305/22 i działek 304/6, 304/4 i 304/3. 27pobierz
35.Podjęcie uchwały  w sprawie  rozstrzygnięcia i rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu  dla terenów położonych w Maksymilianowie, gmina Osielsko – „Maksymilianowo II”- ewentualnie wytyczenie nowej drogi gminnej łączącej drogę gminną KD-L1 stanowiącej ul. Ugorową. 28pobierz
36. Podjęcie uchwały  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Maksymilianowie, gmina Osielsko – „Maksymilianowo II”.Tekst planu Maksymilianowo II
37. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2013-2032. Program usuwania azbestu
38. Podjęcie uchwały  w sprawie pozostawienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa bez rozpoznania.pozostawienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
39. Wnioski.

 Sesja Rady Gminy odbędzie się  dnia 17 grudnia 2020 r. o godz. 14.00  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)- elektroniczny: obraz i dźwięk. Transmisja wideo przez komunikatory i system głosowania zdalnego online.

Załączniki

w Niemczu doc, 26 kB
17pobierz DOC, 46 kB
18pobierz DOC, 45 kB
19pobierz doc, 41 kB
20pobierz DOC, 41 kB
2pobierz doc, 42 kB
22pobierz doc, 42 kB
23pobierz doc, 46 kB
24pobierz DOC, 42 kB
25pobierz DOC, 42 kB
26pobierz DOC, 43 kB
27pobierz DOC, 42 kB
28pobierz DOC, 46 kB

Powiadom znajomego