W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Osielsko - 12 kwietnia 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 oraz 583) w związku  art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zwołuję sesję Rady Gminy w Osielsku i zarządzam przeprowadzenie jej z wykorzystaniem środków porozumiewania  się na odległość ( zdalny tryb obradowania) z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji.        
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonania  uchwał.
6. Udzielanie przez Wójta wyjaśnień na pytania dotyczące sprawozdania.
7. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności rady w okresie między sesjami,
8. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok bieżący,    
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 202-2039.
10.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Osielsko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na rzecz gminy – gruntu położonego w Niemczu, obręb Niemcz.   
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
13.Podjęcie uchwały w sprawie  zniesienia formy ochrony przyrody - drzewa uznanego za pomnik przyrody. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku
15. Podjęcie uchwały  w sprawie   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Moczarowej w Niemczu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 26/3, 25/8, 25/3, 24/58, 24/60 w Osielsku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Bydgoskiej w Niemczu.
18.Wnioski.

Sesja Rady Gminy odbędzie się  dnia 12 kwietnia  2022 r. o godz. 15.00  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)- elektroniczny: obraz i dźwięk. Transmisja wideo przez komunikatory i system głosowania zdalnego online.
 

Załączniki

Projekt Nr 8 docx, 31 kB
Projekt Nr 9 doc, 61 kB
Projekt Nr 10 doc, 461 kB
Projekt Nr 12 doc, 583 kB
Projekt Nr 14 docx, 17 kB
Projekt Nr 15 doc, 123 kB
Projekt Nr 16 doc, 118 kB
Projekt Nr 17 doc, 117 kB

Powiadom znajomego