W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Osielsko - 22 lutego 2022 r.- UWAGA zmiana terminu posiedzenia

UWAGA:Przewodniczący Rady Gminy Osielsko informuje, że nastąpiła zmiana terminu sesji Rady Gminy Osielsko zaplanowanej na 22 lutego 2022 r.

Sesja Rady Gminy Osielsko odbędzie się w dniu 3 marca 2022 r. o godz. 13.00

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.) w związku  art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zwołuję sesję Rady Gminy w Osielsku i zarządzam przeprowadzenie jej z wykorzystaniem środków porozumiewania  się na odległość ( zdalny tryb obradowania) z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonania  uchwał.
6. Udzielanie przez Wójta wyjaśnień na pytania dotyczące sprawozdania.
7. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności rady w okresie między sesjami,
8.Informacja przewodniczących komisji o złożonych sprawozdaniach za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok bieżący,  
10. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
11. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego Dla Gminy Wiejskiej Osielsko na lata 2021-2030+
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.   
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/111/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków.
15. Podjęcie uchwały  w sprawie  Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gm. Osielsko.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dot. pomników przyrody.
17. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gm. Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024. 
19. Podjęcie uchwały  w sprawie  uchwalenia Statutu GOPS.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany przepisów. 
21. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2022 rok.
22.Wnioski.

 
 Sesja Rady Gminy odbędzie się  dnia 22 lutego  2022 r. o godz. 14.00  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)- elektroniczny: obraz i dźwięk. Transmisja wideo przez komunikatory i system głosowania zdalnego online.

Załączniki

Projekt Nr 9 doc, 77 kB
Do Nr 11 Diagnoza docx, 12.89 MB
Projekt Nr 15 doc, 176 kB
Projekt Nr 17 docx, 15 kB
Projekt Nr 18 docx, 158 kB
Projekt Nr 20 docx, 17 kB

Powiadom znajomego