Rozeznania cenowe

Dostawa i montaż około 100 sztuk barier rurowych U-12a

Zamawiający unieważnia rozeznanie. [...]

Dostawa i montaż 6 szt. daszków drewnianych nad drzwi wejściowe w budynku przy ul. Bydgoskiej 31 Żołędowo

Zamawiający informuje, że do zapytania nie wpłynęła żadna oferta. [...]

Dostawa i montaż 4 szt. drzwi wejściowych zewnętrznych w budynku przy ul. Bydgoskiej 31 w Żołędowie

Zamawiający informuje, że do zapytania nie wpłynęła żadna oferta. [...]

Dostawa koszy na śmieci

Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie zaprasza do złożenia oferty zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018r., poz. 1986) tj. poniżej 30 tys. euro na dostawę 80 szt. koszy na śmieci. [...]

Budowa ogrodzenia panelowego przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym rozeznaniu złożono jedną ofertę:Systemy OgrodzeńWojciech Świątkowskiul. Nad Torem 486-300 Grudziądzcena 48.954,00 zł bruttoCena złożonej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający może [...]

Montaż klimatyzacji w: część 1 - Szkoła Podstawowa ul. Bydgoska 35 Niemcz; część 2 - Świetlica Żołędowo ul. Wyczółkowskiego 2 - wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.06.2019 R. GODZ. 12:00 Do przedmiotowego rozeznania cenowego złożono jedną ofertę: Saninvest ul. Polna 59 87-100 Toruń Cena część 1. 37.515,00 zł brutto Cena część 2. 42.927,00 zł brut [...]

Montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Niemczu (cz.1) i w świetlicy w Żołędowie (cz.2)

Zamawiający informuje, że do powyższego rozeznania cenowego nie wpłynęła żadna oferta. [...]

Przegląd stanu technicznego kotłów oraz serwis kotłowni

Osielsko, dnia 04.04.2019 r.     Z A P R O S Z E N I E GMINA OSIELSKO 86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55 A, tel. (52) 324 18 00 e-mail: zampub@osielsko.pl   Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  [...]

Wykonanie dokumentacji projektowych budowy odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie Gminy Osielsko w roku 2019.

Zainteresowani Wykonawcy   Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi dot. 1. orientacyjnej ilości przewidzianych do zaprojektowania w skali roku 2019 przyłączy do sieci 2. orientacyjnej ilości jednorazowego [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznej sprawności budynków komunalnych zgodnie z art. 62 ust.1 ustawy Prawo Budowlane

Osielsko, dnia 11.02.2019 r.     Z A P R O S Z E N I E   Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r., poz. 1986) [...]

Wykonanie projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2019 r.

Informuję, że w prowadzonym podstępowaniu wpłynęły dwie oferty: 1.    Aspectus Sp. z o.o. & Ascectus II Sp. Z o.o.         Ul. Chełmińska 121/10   [...]

Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w 2019 r.

Informuję, że w prowadzonym podstępowaniu wpłynęły dwie oferty: 1.  Aspectus Sp. z o.o. & Ascectus II Sp. Z o.o.      Ul. Chełmińska 121/10      86-300 Grudziądz – odrzucona na [...]

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w rejonie ul. Mickiewicza w Niemczu, gmina Osielsko.

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8, w  związku z art. 6a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2018 Poz.1986 )  tj. poniżej 30 tys. euro, na wykonanie dokumentacji [...]

Dostawa mebli i wyposażenia do Przedszkola przy ul. Henryka Sienkiewicza 4 w Niemczu

Urząd Gminy w Osielsku zaprasza do złożenia oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) poniżej 30 tys. euro na dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia do Przedszkola przy ul. [...]

Świadczenie usług polegających na wywozie odpadów z terenu Gminy Osielsko w 2019 roku

Świadczenie usług polegających na wywozie odpadów z terenu Gminy Osielsko w 2019 roku   Osielsko, 17.12.2018 r. Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Osielsko w 2019 roku.

Urząd Gminy Osielsko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) poniżej 30 tyś. euro na dostawę materiałów biurowych dla [...]

Budowa oświetlenia parku na terenie dziełek 117/11, 117/13, 117/23 w Niemczu

Termin zakończenia robót 21.12.2018 r.Zamawiający informuje, że zostały złożone 4 oferty:1. PPHU ELJAN s.c.   Jan Rodziak, Jarosław Rodziak, Arkadiusz Rodziak   ul. Jana Pawła II 16   63-130 Książ [...]

rozeznanie cenowe na usługę asenizacyjną

Osielsko, dnia 21.11.2018 r.       Zaproszenie do złożenia oferty             Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z [...]

Zakup i dostawę laptopów.

Oferty należy złożyć do dnia 13.11.2018 r. do godz. 9.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55 A lub elektronicznie na adres informatyk@osielsko.plDodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 52 [...]

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznej sprawności budynków komunalnych w 2018 r. - ponowne zaproszenie.

Osielsko, dnia 23.10.2018 r.     Z A P R O S Z E N I E   Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579) [...]

Dostawa i montaż dwóch budynków kontenerowych wraz z wewnętrznymi instalacjami w Żołędowie ul. Słoneczna dz. nr 260/3 i 260/4.

  Osielsko, dnia 23 październik 2018  r.     Zaproszenie do złożenia oferty             Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie [...]

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W LATACH 2018-2019 DLA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY OSIELSKO

                 Osielsko, dnia 18.10.2018  r.       Zaproszenie do złożenia oferty             [...]

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznej sprawności budynków komunalnych w 2018 r.

Osielsko, dnia 16.10.2018 r.     Z A P R O S Z E N I E   Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579) [...]

Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego kopiarko-drukarki sieciowej.

Oferty należy złożyć do dnia 15.10.2018 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55 A lub elektronicznie na adres informatyk@osielsko.plDodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 52 324-18-88.Zamawiający informuje, [...]

Zakup i dostawę serwera.

Osielsko, 10.10.2018 r. Zaproszenie do złożenia oferty     Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579) tj. [...]

Przebudowa instalacji c.o. oraz budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu oraz źródła ciepła dla świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie.

Osielsko, dnia 08.10.2018 r.   Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 [...]

Budowa ogrodzenia panelowego z systemową podmurówką placu zabaw w Jarużynie ul. Kolonia.

Osielsko, dnia 24.09.2018 r.   Z A P R O S Z E N I E Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) tj. poniżej 30 tys. [...]

Zakup, montaż i wdrożenie w Urzędzie Gminy Osielsko systemu głosowania i debat.

Zaproszenie do złożenia oferty   Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579) tj. poniżej 30 tys. euro na: [...]

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rurociągu odwodnieniowego w ul.Jana Pawła II i ul. Marsowej w Osielsku.

Osielsko, dnia 13 sierpnia 2018r. Zaproszenie do złożenia oferty Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia oferty zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2017r., poz. 1579) tj. poniżej 30 tys. [...]

Wynajem koparki obrotowej wraz z obsługą operatorską

Przedmiotem zamówienia jest wynajem koparki obrotowej wraz z obsługą operatorską dla potrzeb Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie Oferty należy składać do dnia 16.08.2018r. do godz.12:00 w Gminnym Zakładzie Komunalnym w [...]

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację zadania pt. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażami w ciągach komunikacyjnych ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w miejscowości Osielsko.

Osielsko, dnia 04 lipca 2018 r.      Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia oferty cenowej [...]

Zagospodarowanie wód opadowych w pasie drogowym ul. Olimpijczyków w Niemczu - opracowanie dokumentacji projektowej.

Osielsko, dnia 03 lipca 2018r. Zaproszenie do złożenia oferty Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia oferty zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2017 r., poz. 1579) tj. poniżej 30 [...]

Budowa boiska w Wilczu przy ul. Szczecińskiej.

Zaproszenie do złożenia oferty   Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8, w związku z art. 6a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) tj. poniżej 30 tys. [...]

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osielsko w 2018 roku

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) o wartości  poniżej 30 tys. euro na wykonanie [...]

Dostawa i montaż urządzeń na placach zabaw

Zaproszenie do złożenia oferty   Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) tj. poniżej 30 tys. euro, na dostawę i [...]

Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie wód opadowych w pasie drogowym po wschodniej stronie ul. Olimpijczyków w Niemczu na odcinku około 500m od ul. Łyżwiarzy w kierunku ul. Smukalskiej.

  Osielsko, dnia 1 czerwca 2018r. Zaproszenie do złożenia oferty Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia oferty zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2017 r., poz. 1579) tj. poniżej [...]

Budowa utwardzenia na boisku baseballowym w Osielsku.

Osielsko, 25.05.2018 r. Zaproszenie do złożenia oferty   Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) tj. poniżej 30 [...]

Zakup wraz z montażem wodomierzy do zasobu komunalnego Gminy Osielsko

Osielsko, 16.05.2018 r. Z A P R O S Z E N I E Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579) tj. poniżej 30 tys. euro na: zakup [...]

Roboty remontowe melioracji wodnych - rów odwadniający na obiekcie w zlewni R-K w miejscowości Osielsko, gmina Osielsko.

  Osielsko, dnia 11 maja 2018 r. OŚ.GW.6345.13.2018   Roboty remontowe melioracji wodnych - rów odwadniający na obiekcie w zlewni R-K w miejscowości Osielsko   Z A P R O S Z E N I E   Urząd Gminy [...]

Dostawa i montaż drzwi wejściowych przy ulicy Bydgoskiej 31 w Żołędowie.

Z A P R O S Z E N I E GMINA OSIELSKO 86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55 A, tel. (52) 324 18 00 e-mail: zampub@osielsko.pl Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH W PASIE DROGOWYM ul. Kanarkowej i ul. Kukułczej w Żołędowie na odcinku około 450m.

Osielsko, dnia 19 kwietnia 2018r. Zaproszenie do złożenia oferty Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia oferty zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2017 r., poz. 1579) tj. poniżej [...]

Rozbudowa monitoringu świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie, gmina Osielsko.

Osielsko, 13.04.2018 r.   Zaproszenie do złożenia oferty   Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 w związku z art. 6a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 [...]

ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH W PASIE DROGOWYM ul. Kanarkowej i ul. Kukułczej w Żołędowie.

Opracowanie dokumentacji projektowej Osielsko, dnia 10 kwietnia 2018r. Zaproszenie do złożenia oferty Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia oferty zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  [...]

Opracowanie dokumentacji projektowej.

  Osielsko, dnia 02 marca 2018  r.     Zaproszenie do złożenia oferty             Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia oferty zgodnie z art. 4 pkt. [...]

Wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia drogowego dla dróg zlokalizowanych na terenie gminy Osielsko w 2018 roku.

  Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2017 r., poz. 1579) tj. poniżej 30 tys. euro na wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia [...]

Wykonanie usługi transportu piasku i jego zhałdowanie.

Osielsko, dnia 21.02.2018 r. Z A P R O S Z E N I E   Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia oferty zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2017 r., poz. 1579) tj. poniżej 30 tys. euro [...]

Wykonanie dokumentacji projektowych budowy odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie Gminy Osielsko w roku 2018.

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8, w  związku z art. 6a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2017 Poz.1579 )  tj. poniżej 30 tys. euro, na wykonanie dokumentacji [...]

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji wod.-kan.

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz.1579 )  tj. poniżej 30 tys. euro, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego [...]

Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w 2018 r.

                                         &nbs [...]

Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędy Gminy Osielsko w 2018 roku.

Urząd Gminy Osielsko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) poniżej 30 tyś. euro  na dostawę następujących [...]

Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok padłej zwierzyny dzikiej łownej i wolno żyjącej w szczególności dzików lub ich części z terenu Gminy Osielsko w 2018 r.

Osielsko, 13.12.2017 r. Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)  o wartości [...]

Świadczenie usług polegających na wywozie odpadów z terenu Gminy Osielsko w 2018 roku.

Świadczenie usług polegających na wywozie odpadów z terenu Gminy Osielsko w 2018 roku   Osielsko, 07.12.2017 r. Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

Świadczenie usługi asenizacyjnej dla budynku przy ul. Osiedlowej 1 w Bożenkowie.

Osielsko, dnia 16.11.2017 r.       Zaproszenie do złożenia oferty             Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z [...]

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznej sprawności budynków komunalnych w gminie Osielsko.

Osielsko, dnia 02.11.2017 r.     Z A P R O S Z E N I E   Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r., poz. [...]

Ułożenie kostki brukowej do dwóch budynków komunalnych na terenie Gminy Osielsko.

Osielsko, dnia 12.10.2017 r. Z A P R O S Z E N I E Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579) tj. poniżej 30 tys. euro na: [...]

Modernizacja drogi ul. Okrężna w Maksymilianowie.

Osielsko 11.10.2017 r.     Modernizacja drogi ul. Okrężna w Maksymilianowie Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. [...]

Remont poszycia dachowego w budynku komunalnym w Osielsku przy ul. Centralnej 6.

Osielsko, 05.10.2017 r.   Zaproszenie do złożenia oferty   Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 w związku z art. 6a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 [...]

REMONT POMIESZCZEŃ RODZINNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO W BUDYNKU KOMUNALNYM GMINY, OSIELSKO PRZY UL. CENTRALNEJ 6A W OSIELSKU.

Osielsko, dnia 4 października 2017r.   Z A P R O S Z E N I E Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku  zaprasza do złożenia ofert zgodnie  z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. [...]

Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej 31, gmina Osielsko.

Osielsko, 03.10.2017 r.   Zaproszenie do złożenia oferty   Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) tj. poniżej [...]

Budowa oświetlenia boiska w Wilczu na terenie działki 37/23, 37/24, 35/3, gmina Osielsko.

Osielsko, 27 września 2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty   Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) tj. poniżej [...]

Zapytanie o cenę Remont Pomieszczeń Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego w Osielsku.

Osielsko, dnia 14 września 2017r.   Z A P R O S Z E N I E Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku zaprasza do złożenia ofert zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2017 [...]

Projekt chodnika wzdłuż ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od Szosy Gdańskiej (droga krajowa nr 5) do ul. Zakopiańskiej (odcinek o długości około 800 m).

  Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) tj. poniżej 30 tys. euro, na opracowanie dokumentacji projektowej dla [...]

Budowa ścieżki rowerowej (z kruszywa) pomiędzy ul. Sadowniczą a Bydgoską w Żołędowie.

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) tj. poniżej 30 tys. euro, na budowę ścieżki rowerowej w Żołędowie wg. [...]

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola w Osielsku.

Osielsko, dnia 30.08.2017 r.     Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) tj. poniżej 30 tys. euro, na [...]

Wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia drogowego na terenie gminy Osielsko.

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., Poz. 2164 ze zm.) tj. poniżej 30 tys. euro na wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia [...]

Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkól w Osielsku

Osielsko, dnia 04.08.2017 r.   Z A P R O S Z E N I E Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., Poz. 2164) tj. poniżej 30 [...]

Modernizacja ul. Okrężnej w Maksymilianowie

Modernizacja drogi ul. Okrężna w Maksymilianowie Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) tj. [...]

Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg na terenie gminy Osielsko.

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) tj. poniżej 30 tys. euro, na [...]

Remont pomieszczeń USC w Osielsku.

Osielsko, dnia 30 maja 2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty   Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)) [...]

Budowa instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w Zespole Szkół w Osielsku.

Osielsko, dnia 18.05.2017 r.   Z A P R O S Z E N I E Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., Poz. 2164) tj. poniżej 30 [...]

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w latach 2017-2018 dla zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie gminy Osielsko.

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)  tj. poniżej 30 tys. euro, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru [...]

Remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w Osielsku.

Zaproszenie do złożenia oferty   Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)) tj. poniżej 30 tys. euro, na [...]

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Osielsko oraz ich pielęgnacja w okresie gwarancyjnym.

                                         &nbs [...]

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oświetlenia ulicznego w 2017 roku.

Osielsko, 31.03.2017 r.Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)  tj. poniżej 30 tys. euro, na: Zadanie 1. [...]

Opracowanie dokumentacji projektowych dla wybranych zadań inwestycyjnych.

                                         &nbs [...]

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych.

Osielsko, dnia 29.03.2017 r.     Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) tj. poniżej 30 tys. [...]

Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 936 w Osielsku.

Osielsko, dnia 22.03.2017 r.   Z A P R O S Z E N I E Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., poz. 2164 ze zm.) tj. [...]

Dostawa i montaż urządzeń na wybrane place zabaw.

21.03.2017 r.W związku z pytaniem Zamawiający wyjaśnia:PytanieCzy urządzenia "Drabinki i podciąg nóg" mogą być montowane na słupie czy tak jak na rysunku na pylonie?OdpowiedźZamawiający dopuszcza montażu urządzeń na [...]

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego budowy dróg gminnych w 2017 roku.

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) tj. poniżej 30 tys. euro, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru [...]

Wykonanie przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 244 relacji Kamieniec Strzelce Dolne na działkach nr 69/1 i 71/1 obręb Żołędowo.

Osielsko, dnia 07.03.2017 r.     Z A P R O S Z E N I E Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., Poz. 2164) [...]

Budowa piłkochwytu o długości 75 mb i wysokości 6 m na boisku piłkarskim w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej, gmina Osielsko.

                                         &nbs [...]

Wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia drogowego dla dróg zlokalizowanych na terenie gminy Osielsko w 2017 roku.

Osielsko, 16 luty 2017 r.     Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., Poz. 2164) tj. poniżej 30 tys. euro na wykonanie [...]

Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji sygnalizacji pożaru w Zespole Szkół w Osielsku.

Osielsko, dnia 16.02.2017 r.     Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) tj. poniżej 30 tys. euro, na [...]

Świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Osielsko w 2017 r.

Osielsko, dnia 02 lutego 2017 r.   Z A P R O S Z E N I E   Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., Poz. 2164 ze [...]

Usuwanie szaty roślinnej w strefie przybrzeżnej stawu przepływowego.

O s i e l s k o , dnia 17 stycznia 2017 r.                  [...]

Odśnieżanie mienia komunalnego gminy Osielsko

Osielsko, dnia 09.01.2017 r.       ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY   Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. [...]

Utwardzenie powierzchni gruntu – zagospodarowanie placu przy świetlicy w Niemczu między Al. Mickiewicza i ul. Bydgoską

Osielsko, dnia 09.01.2017 r.   Z A P R O S Z E N I E Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., Poz. 2164) tj. poniżej 30 [...]

Zagospodarowanie terenu w Niemczu między ul. Ks. H. Mrossa i H. Sienkiewicza - parking o powierzchni 306 m2

Osielsko, dnia 09.01.2017 r.   Z A P R O S Z E N I E Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., Poz. 2164) tj. poniżej 30 [...]

Opracowanie dokumentacji projektowej toru speedrowerowego z zapleczem, parkingiem odwodnieniem, oświetleniem wraz z zagospodarowaniem terenu w Żołędowie na działce nr 260/3, gmina Osielsko

Osielsko, dnia 05.01.2017 r.     Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) tj. poniżej 30 tys. euro, na [...]

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dwóch ścieżek rowerowych w gminie Osielsko.

Osielsko, 4 stycznia 2017 r.Zaproszenie do złożenia oferty Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) tj. poniżej 30 tys. [...]

Wykonanie dokumentacji projektowych budowy odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie Gminy Osielsko w roku 2017.

Osielsko, dnia 3 stycznia 2017 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTUrząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8, w  związku z art. 6a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. [...]

Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej oraz fili przedszkola publicznego (dwa oddziały) wraz z zagospodarowaniem terenu w Niemczu.

Osielsko, dnia 22.12.2016 r. Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) tj. poniżej 30 tys. euro, na opracowanie [...]

Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędy Gminy Osielsko w 2017 roku.

Urząd Gminy Osielsko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) poniżej 30 tyś. euro  na dostawę następujących [...]

Świadczenie usługi sprzątania klatek schodowych i odśnieżania obiektów na terenie Gminy Osielsko

Osielsko, dnia 08.12.2016 r.       ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY   Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. [...]

Dostawa i montaż nowego agregatu prądotwórczego dla budynku Urzędu Gminy Osielsko

ZAPROSZENIE Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., Poz. 2164) tj. poniżej 30 tys. euro.   PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA [...]

Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Osielsko w 2017 roku.

Osielsko, 23.11.2016 r. Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) o wartości  poniżej 30 [...]

Całodobowa opieka weterynaryjna na terenie Gminy Osielsko w 2017 roku

Osielsko, 23.11.2016 r. Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) o wartości  poniżej 30 [...]

Przewiert i montaż studzienki wpustowej

O s i e l s k o ,   dnia 25 listopada 2016 r. OŚ.GW.6345.06.2016   Przewiert i montaż studzienki [...]

Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w 2017 r.

Osielsko, dnia 21 listopada 2016 r.   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY            Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy [...]

Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego na stadionie w Żołędowie.

Osielsko, dnia 08.11.2016 r.   Z A P R O S Z E N I E Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., Poz. 2164) tj. poniżej 30 [...]

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Osielsko

Osielsko, 2 listopada 2016 r.Zaproszenie do składania ofertUrząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)  tj. poniżej 30 [...]

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznej sprawności budynków komunalnych w 2016 r.

Osielsko, dnia 25.10.2016 r.   Zaproszenie do składania ofert Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., poz. 2164) tj. [...]

Dostawa i montaż budynku kontenerowego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz fundamentami w Osielsku przy ul. Centralnej dz. nr 936.

Osielsko, dnia 25 październik 2016  r.     Zaproszenie do złożenia oferty             Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z [...]

Budowa ogrodzenia działki nr 47/1 w Maksymilianowie

Osielsko, dnia 21.10.2016 r.   Z A P R O S Z E N I E Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., Poz. 2164) tj. poniżej 30 [...]

Utwardzenie powierzchni gruntu – zagospodarowanie placu przy świetlicy w Niemczu między Al. Mickiewicza i ul. Bydgoską.

Osielsko, dnia 11.10.2016 r.   Z A P R O S Z E N I E Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., Poz. 2164) tj. poniżej 30 [...]

Remont nawierzchni w obrębie posesji ul. Centralna 6A, 86-031 Osielsko.

Osielsko, dnia 10.10.2016 r.   Z A P R O S Z E N I E Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., Poz. 2164) tj. poniżej 30 [...]

Budowa miejsc postojowych przy ul. Kościelnej w Maksymilianowie

Osielsko, dnia 06.10.2016 r.   Z A P R O S Z E N I E Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., Poz. 2164) tj. poniżej 30 [...]

Przebudowa płyty boiska do piłki siatkowej przy Gimnazjum w Żołędowie gmina Osielsko

Osielsko, dnia 22 wrzesień 2016 r.   Zaproszenie do złożenia oferty             Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8, [...]

Dostawa i montaż systemu redukcji mocy oświetleniem ulicznym.

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)  tj. poniżej 30 tys. euro, na dostawę i montaż systemu redukcji mocy [...]

Budowa i montaż lampy solarnej LED, która posadowiona będzie na przystanku autobusowym w Wilczu ul. Szosa Gdańska.

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)  tj. poniżej 30 tys. euro, na budowę i montaż lampy solarnej LED, [...]

Opracowanie dokumentacji projektowej boisk

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) tj. poniżej 30 tys. euro, na opracowanie dokumentacji projektowej dla [...]

Modernizacja drogi ul. Letnia w Maksymilianowie

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) tj. poniżej 30 tys. euro, na wykonanie:   Modernizacji drogi [...]

Remont pomieszczeń ul. Centralna 6 Osielsko

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., Poz. 2164) tj. poniżej 30 tys. euro.   PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA „REMONT [...]

Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci wod. –kan. na terenie gminy Osielsko.

Osielsko, 14 lipca 2016 r. Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) tj. poniżej 30 tys. euro, na opracowanie dokumentacji [...]

Dostawa i montaż mebli do Przedszkola Publicznego nr 1 przy ul. Bałtyckiej 21 w Osielsku.

Osielsko, 11 lipca 2016 r.     Zaproszenie do złożenia oferty   Kierownik Zespołu ds. Oświaty w Osielsku zaprasza do złożenia oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych [...]

Wykonanie odcinka kanału melioracyjnego DN/ID 500 mm na terenie działki 118/7 położonej przy ul. Owocowej w miejscowości Osielsko, gmina Osielsko.

Osielsko, 08.07.2016 r. Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) tj. poniżej 30 tys. euro, na wykonanie odcinka kanału [...]

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w Jarużynie działki nr 74/4.

Osielsko, dnia 27.06.2016 r.   Z A P R O S Z E N I E Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., poz. 2164) tj. poniżej 30 [...]

Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej świetlicy w Żołędowie na terenie działki 154/3.

Osielsko, dnia 22.06.2016 r.     Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) tj. poniżej 30 tys. euro, na [...]

Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji ruchowej

                                         &nbs [...]

Przeprowadzenie kontroli finansowej

Osielsko, 8  czerwca 2016 r.             Wójt Gminy Osielsko zleci  w ramach kontroli  zarządczej przeprowadzenie kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Osielsko i [...]

Wykonanie przyłączy wodociągowych do budynku przy ul. Harcerska 2 w Bożenkowie wraz z instalacją wodociągowo-kanalizacyjną wewnętrzną do lokalu nr 2 oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

Osielsko, dnia 09.06.2016 r.   Z A P R O S Z E N I E   GMINA OSIELSKO 86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55 A, tel. (52) 324 18 00 e-mail: zampub@osielsko.pl   Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia [...]

Budowa ogrodzenia panelowego na dwóch placach zabaw

Osielsko, dnia 02.06.2016 r.   Z A P R O S Z E N I E Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., Poz. 2164) tj. poniżej 30 [...]

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Osielsko, dnia 23.05.2016 r.   Z A P R O S Z E N I E Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z  2015 r., Poz. 2164) tj. poniżej 30 [...]

Opracowanie dokumentacji projektowej budynku kontenerowego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz przyłączami do sieci przy ul. Centralnej w Osielsku

Osielsko, dnia 23 maja 2016  r.     Zaproszenie do złożenia oferty             Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 [...]

Opracowanie dokumentacji projektowej budynku kontenerowego przy ul. Centralnej w Osielsku.

  Osielsko, dnia 10 maja 2016  r.     Zaproszenie do złożenia oferty             Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z [...]

BUDOWA NAWIERZCHNI NA PLAC ZABAW PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻOŁĘDOWIE PRZY UL. WIERZBOWEJ

Osielsko, dnia 21.04.2016 r.   Z A P R O S Z E N I E Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., Poz. 2164) tj. poniżej 30 [...]

Dostawa i montaż piłkochwytu oraz wykonanie utwardzenia pod koszem na terenie placu zabaw w Jarużynie przy ul. Kolonia.

Osielsko, 18 kwiecień 2016 r.     Zaproszenie do złożenia oferty   Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. [...]

Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw w Osielsku przy ul. Kolonijnej oraz w Myślęcinku przy ul. Jaskółczej,

Osielsko, 18 kwiecień 2016 r.     Zaproszenie do złożenia oferty   Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. [...]

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - operatu wodnoprawnego na przebudowę rurociągu odwodnieniowego.

Osielsko, dnia 13.04.2016 r.   Z A P R O S Z E N I E Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., Poz. 2164) tj. poniżej 30 [...]

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osielsko w 2016 r.

Osielsko, 13 kwietnia 2016 r.   Zaproszenie do złożenia oferty   Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164) [...]

BUDOWA NAWIERZCHNI NA PLAC ZABAW PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻOŁĘDOWIE UL. WIERZBOWA

Osielsko, dnia 08.04.2016 r.   Z A P R O S Z E N I E Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., Poz. 2164) tj. poniżej 30 [...]

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Osielsko oraz ich pielęgnację w okresie gwarancyjnym.

Osielsko, dnia 04 kwietnia 2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty   Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) [...]

MONTAŻ URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH

Osielsko, dnia 16.03.2016 r.   Z A P R O S Z E N I E Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., Poz. 2164) tj. poniżej 30 [...]

Świadczenie usługi sprzątania klatek schodowych i odśnieżania obiektów na terenie Gminy Osielsko w okresie od 01.04.2016 do 31.12.2016 r.

Osielsko, dnia 04.03.2016 r.       ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY   Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. [...]

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - drogi

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) tj. poniżej 30 tys. euro, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru [...]

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w roku 2016 dla zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Osielsko

Osielsko, dnia 23.02.2016  r.       Zaproszenie do złożenia oferty             Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z [...]

Wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia drogowego dla dróg zlokalizowanych na terenie gminy Osielsko.

    Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., Poz. 2164) tj. poniżej 30 tys. euro na wykonanie dokumentacji projektowych [...]

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku szkoły podstawowej w Maksymilianowie ul. Szkolna 7

Osielsko, dnia 04.02.2016 r.   Z A P R O S Z E N I E Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., Poz. 2164) tj. poniżej 30 [...]

Zagospodarowanie terenu w Niemczu między ul. Ks. H. Mrossa i H. Sienkiewicza - parking 37,5 x 15 m.” – II etap.

Osielsko, dnia 01.02.2016 r.   Z A P R O S Z E N I E Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., Poz. 2164) tj. poniżej 30 [...]

Opracowanie dokumentacji projektowej w 2016 r.

Osielsko, dnia 01.02.2016 r.   Z A P R O S Z E N I E Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., Poz. 2164) tj. poniżej 30 [...]

Wykonywanie usług wyceny nieruchomości w formie operatów szacunkowych dla potrzeb Urzędu Gminy Osielsko w 2016 roku.

Osielsko, dnia 20.01.2016 r. Z A P R O S Z E N I E Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r., Poz. 2164) tj. poniżej 30 tys. euro. [...]

Wykonanie dokumentacji projektowych budowy odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie Gminy Osielsko w roku 2016.

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8, w  związku z art. 6a ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( t.j.Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)  tj. poniżej 30 tys. euro, na wykonanie dokumentacji [...]

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Osielsko w 2016 roku.

Urząd Gminy Osielsko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) poniżej 30 tyś. euro  na dostawę następujących [...]

Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę następujących materiałów biurowych dla potrzeb  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w 2015 roku. [...]

Ekspozycja reklamy Gminy Osielsko na autobusach komunikacji publicznej w 2016 r.

REKLAMA GMINY OSIELSKO NA AUTOBUSACH KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ Osielsko, dnia 14 grudnia 2015 r.   Zaproszenie do złożenia oferty       Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z [...]

Rozbudowa oświetlenia w Niemczu w 2015 r.

Osielsko, dnia 1 grudnia 2015 r.Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)  tj. poniżej 30 tys. euro, na rozbudowę [...]

Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Osielsko w 2016 roku.

Osielsko, 01.12.2015 r. Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., Poz. 907 ze zm.) o wartości [...]

Całodobowa opieka weterynaryjna na terenie Gminy Osielsko w 2016 roku

Osielsko, 01.12.2015 r. Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., Poz. 907 ze zm.) o wartości [...]

Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w 2016 roku.

Osielsko, dnia 27 listopada 2015 r.     ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY            Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 [...]

Wywóz odpadów z terenu Gminy Osielsko w 2016 r.

Osielsko, 23.11.2015 r. Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., Poz. 907 ze zm.) o wartości  poniżej [...]

Świadczenie usług polegających na wywozie odpadów z terenu Gminy Osielsko w 2016 r.

Osielsko, 10.11.2015 r. Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., Poz. 907 ze zm.) o wartości  poniżej [...]

Dokumentacja projektowa budowy skrzyżowania oraz budowy sieci wodociągowej o długości ok. 220,00 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej o dł. ok 220,00mb wraz z odgałęzieniami do granicy działek w rejonie ul. Koronowskiej w Żołędowie.

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8, w  związku z art. 6a ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)  tj. poniżej 30 tys. euro, na wykonanie dokumentacji [...]

Wykonanie zbiornika retencyjno-odparowującego wraz z instalacją do studni D-1 na terenie działki nr 74/40 przy ul. Kossaka w miejscowości Niemcz, gmina Osielsko.

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)  tj. poniżej 30 tys. euro, na wykonanie zbiornika retencyjno-odparowującego [...]

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznej sprawności budynków komunalnych

Osielsko, dnia 30.10.2015 r.   Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2013 r., poz. 907 ze zm.) tj. poniżej 30 tys. euro na [...]

Wykonanie dokumentacji projektowej (cz. wod-kan i drogowa)

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8, w  związku z art. 6a ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)  tj. poniżej 30 tys. euro, na wykonanie dokumentacji [...]

Wykonanie wiaty na rowery przy Urzędzie Gminy Osielsko.

Osielsko, 29 wrzesień 2015 r.   Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 [...]

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Czarnoleskiej w miejscowości Niemcz, gmina Osielsko

Osielsko, dnia 18 września 2015 r.   Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. [...]

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 150/12 w miejscowości Niwy.

Osielsko, dnia 17 wrzesień 2015 r.   Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. [...]

Przebudowa instalacji c.o. oraz budowę wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu oraz źródła ciepła dla budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 5 w Maksymilianowie.

Osielsko, dnia 10 wrzesień 2015 r.   Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 [...]

opracowanie dokumentacji projektowych

  Osielsko, dnia 9 września 2015  r.     Zaproszenie do złożenia oferty             Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z [...]

Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie

Osielsko dnia 2 września 2015 r.Zaproszenie do złożenia oferty         Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Maksymilianowie  zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo [...]

Wymiana instalacji elektrycznej w części budynku zajmowanej przez świetlicę przy ul. Harcerska 2 w Bożenkowie wraz z montażem grzejników elektrycznych oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

Osielsko, dnia 28.08.2015 r. Z A P R O S Z E N I E   GMINA OSIELSKO 86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55 A, tel. (52) 324 18 00 e-mail: zampub@osielsko.pl   Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  [...]

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego, dobudowa toalet do dwóch lokali mieszkalnych na terenie części działki nr 252/13 Żołędowie, gmina Osielsko.

Osielsko, dnia 25 sierpnia 2015 r.   Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 [...]

konkurs w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego w Urzędzie Gminy Osielsko i jednostkach organizacyjnych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE     Urząd Gminy Osielsko ogłasza konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla  Urzędu Gminy Osielsko i wybranych jednostek organizacyjnych – zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 [...]

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego, dobudowa toalet do dwóch lokali mieszkalnych na terenie części działki nr 252/13 w miejscowości Żołędowo gmina Osielsko.

Osielsko, dnia 30 lipiec 2015 r.   Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 [...]

Reklama Gminy Osielsko na autobusach komunikacji publicznej.

Osielsko, dnia 3 lipca 2015 r.   Zaproszenie do złożenia oferty       Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. [...]

Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw na terenie gminy Osielsko.

Osielsko, dnia 17 czerwca 2015 r.   Zaproszenie do złożenia oferty   Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 907 [...]

Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Gminy Osielsko

Osielsko, dnia 11 czerwca 2015 r.   Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 [...]

Wykonanie dokumentacji projektowych budowy ulic w gminie Osielsko.

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) tj. poniżej 30 tys. euro, na wykonanie dokumentacji projektowych dla [...]

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w roku 2015 dla zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Osielsko.

Osielsko, dnia 04.05.2015  r.       Zaproszenie do złożenia oferty             Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z [...]

Wykonanie badań hałasu związanego z ruchem pojazdów na ul. J. Słowackiego w Niemczu.

Osielsko, dnia 28.04.2015 r.   Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. [...]

Wykonanie robót przygotowawczych dla budowy placów zabaw oraz utwardzeń terenu.

Osielsko, dnia 20 kwiecień 2015 r.   Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 [...]

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osielsko w 2015 r.

                                         &nbs [...]

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO

Osielsko, dnia 16 marzec 2015 r.   Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 [...]

Wykonanie dokumentacji projektowych budowy odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie Gminy Osielsko w roku 2015

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8, w  związku z art. 6a ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)  tj. poniżej 30 tys. euro, na wykonanie [...]

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego budowy dróg gminnych w 2015 r.

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) tj. poniżej 30 tys. euro, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru [...]

Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy Osielsko.

Osielsko, dnia 21 styczeń 2015 r.   Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 [...]

Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i budynków użyteczności publicznej w Gminie Osielsko.

Osielsko, dnia 19.01.2015 r. Z A P R O S Z E N I E   GMINA OSIELSKO 86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55 A, tel. (52) 324 18 00 e-mail: zampub@osielsko.pl   Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  [...]

Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Szczecińskiej w Wilczu.

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) tj. poniżej 30 tys. euro, na wykonanie dokumentacji projektowych dla [...]

Opracowanie dokumentacji projektowej w 2015 r.

  Osielsko, dnia 8 stycznia 2014 r.     Zaproszenie do złożenia oferty             Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z [...]

Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Osielsku na rok 2015.

Urząd Gminy Osielsko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) poniżej 30 tyś. euro  na dostawę następujących [...]

Dostawa sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej w Osielsku

Osielsko, dnia 22.12.2014 r.    Zaproszenie do złożenia ofert   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osielsku zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. [...]

Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w roku 2015.

Osielsko, 16 grudnia 2014 r.     ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY            Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy [...]

Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę następujących materiałów biurowych dla potrzeb  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w 2015 roku. [...]

Sprzedaż gorącego posiłku dla podopiecznych GOPS w Osielsku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku, ul. Centralna 6a, 86-031 Osielsko,  zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług w formie sprzedaży gorącego posiłku dla podopiecznych w roku [...]

Całodobowa opieka weterynaryjna na terenie Gminy Osielsko w 2015 roku

Całodobowa opieka weterynaryjna na terenie Gminy Osielsko w 2015 roku Osielsko, 2.12.2014 r. Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia [...]

Zbieranie, transport i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Osielsko w 2015 roku.

Zbieranie, transport i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Osielsko w 2015 roku Osielsko, 2.12.2014 r. Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy [...]

Wymiana dotychczasowego sterowania oświetlenia ulicznego, na sterowanie radiowe.

Montaż  radiowego sterowania oświetleniem ulicznym        Osielsko, dnia 13.11.2014 r.   Zaproszenie do złożenia oferty   [...]

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznej sprawności budynków komunalnych.

Osielsko, dnia 31.10.2014 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2013 r., poz. 907) tj. poniżej 30 [...]

Wykonanie projektów drogowych na terenie gminy Osielsko.

                                         &nbs [...]

Zagospodarowanie terenu w Niemczu między ul. Ks. H. Mrossa i H. Sienkiewicza.

Osielsko, dnia 16 października 2014 r.   Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z [...]

Przebudowa budynku biblioteki wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie Gminnej Biblioteki w Osielsku przy ul. Centralnej 6 na terenie Gminy Osielsko.

  Osielsko, dnia 13 października 2014 r.   Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie [...]

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

                                         &nbs [...]

Dostawa mebli biurowych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm)  poniżej 30 tys. euro [...]

Opracowanie dokumentacji projektowej wod-kan.

Zaproszenie do składania ofertOsielsko, 10.09.2014 r. Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) tj. poniżej 30 tys. [...]

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Jarużynie przy ul. Kolonia

Osielsko, dnia 02.09.2014 r.     Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) tj. poniżej 30 tys. euro, na [...]

Wykonanie dokumentacji projektowej na terenie gminy Osielsko (wod-kan).

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) tj. poniżej 30 tys. euro, na wykonanie dokumentacji projektowych dla [...]

Przebudowa budynku biblioteki wraz ze zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie biblioteki przy ul. Centralnej 6 w Osielsku na terenie Gminy Osielsko.

Osielsko, dnia 19 sierpnia 2014 r.   Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. [...]

Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Rybinieckiej w Niwach na terenie Gminy Osielsko.

  Osielsko, dnia 19 sierpnia 2014 r.   Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z [...]

Budowa i modernizacja instalacji ogrzewania i źródła ciepła oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu budynku przy ul. Szkolnej 1 w Maksymilianowie.

  Osielsko, dnia 03 lipca 2014 r. IiZP 7013.3.3.2014    Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  [...]

Licowanie ścian płytkami ściennymi w części kuchennej w Szkole Podstawowej w Niemczu.

Osielsko, dnia 30.06.2014 r.       Zaproszenie do złożenia oferty             Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z [...]

Wykonanie dokumentacji projektowej wod-kan

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) tj. poniżej 30 tys. euro, na wykonanie dokumentacji projektowych dla [...]

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W ROKU 2014

                                         &nbs [...]

Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Rybinieckiej 1 w Niwach.

Osielsko, dnia 19.05.2014 r.       Zaproszenie do złożenia oferty             Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 [...]

Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów z terenu gminy Osielsko.

Osielsko, 13 maja 2014 r.     Zaproszenie do złożenia oferty     Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z art. 6a w związku z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osielsko.

                                         &nbs [...]

Termomodernizacje budynku gminnego przy ul. Rybinieckiej 1 w Niwach.

Osielsko, dnia 25.04.2014 r.       Zaproszenie do złożenia oferty             Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 [...]

Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego w Bożenkowie przy ul. Harcerskiej 2.

                                         &nbs [...]

Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej 31 oraz w Bożenkowie przy ul. Harcerskiej 2

                                          &nbs [...]

Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw w Bożenkowie ul. Osiedlowa, Osielsko ul. Wierzbowa, Żołędowo ul. Pałacowa, Żołędowo ul. Słoneczna.

Osielsko, dnia 28.04.2014 r.     Zainteresowani Wykonawcy       W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie art. 4. pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa i montaż urządzeń [...]

Budowa boiska do piłki plażowej

Osielsko, dnia 27 marzec 2014 r.   Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 [...]

Wykonanie dokumentacji projektowej wod-kan na terenie gminy Osielsko.

Osielsko, dnia 12 marca 2014 r. Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U.z 2013 r., poz. 907 ze zm.) tj. poniżej 14 tys. euro, na wykonanie [...]

Wykonanie dokumentacji projektowej.

Osielsko, dnia 11.03.2014 r.         Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) tj. poniżej 14 tys. euro, na [...]

remont trzech lokali mieszkalnych w Bożenkowie.

    Osielsko, dnia 16.01.2014 r.   Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z [...]

Wykonanie projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

                                         &nbs [...]

Dostawa mebli biurowych do Urzędu Gminy

Osielsko, 13.01.2013 r.Wójt Gminy Osielsko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907)  poniżej 14 tys. euro na dostawę mebli [...]

Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

                                         &nbs [...]

Opracowanie dokumentacji projektowej

  Osielsko, dnia 09 stycznia 2013 r.     Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z [...]

Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Osielsku

Wójt Gminy Osielsko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907)  poniżej 14 tys. euro na dostawę następujących materiałów [...]

Dostawa artykułów biurowych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku.

   Załącznik nr 3 do Regulaminu    zamówień do kwoty 14 000 [...]

Sprzedaż gorącego posiłku dla podopiecznych GOPS w Osielsku.

                                           [...]

Całodobowa opieka weterynaryjna na terenie Gminy Osielsko w 2014 roku

Osielsko, 3.12.2013 r. Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., Poz. 907 ze zm.) o wartości  poniżej [...]

Zbieranie, transport i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Osielsko w 2014 roku.

Osielsko, 3.12.2013 r. Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., Poz. 907 ze zm.) o wartości  poniżej [...]

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2120,00mb wraz z odgałęzieniami sieci do granicy działek oraz przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym w ul. Jastrzębiej w Żołędowie.

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) tj. poniżej 14 tys. euro, na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji [...]

Budowa chodnika przy ul. Kusocińskiego w Niemczu.

Osielsko, dnia 29 listopad 2013 r.   Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 [...]

Wykonanie przeglądów obiektów budowlanych

Przeglądy 5-cio letnie i roczne  obiektów budowlanych   Osielsko, dnia 02 października 2013 r.   Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd [...]

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz przepompowni ścieków, ul. Jana Pawła II, Księżycowa, Jowiszowa w Osielsku.

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) tj. poniżej 14 tys. euro, na opracowanie: 1. dokumentacji projektowej budowy sieci [...]

Remont poszycia dachowego budynku mieszkalnego wraz z dociepleniem w Osielsku przy ul. Centralnej 6.

Osielsko, dnia 26 lipiec 2013 r. Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 [...]

Nasadzenia drzew na terenie Gminy Osielsko oraz ich pielęgnację w okresie gwarancyjnym.

Osielsko, dnia 17 lipca 2013 r. Zaproszenie do złożenia oferty   Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113 poz. 759, z [...]

wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z odgałęzieniami sieci do granicy działek oraz przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym w ul. Tuberozy, Czeremchy, Rokitnika, Bocznej w Osielsku

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) tj. poniżej 14 tys. euro, na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej sieci [...]

Dostawa nowego rębaka do gałęzi

Osielsko, dnia 26 czerwca 2013 r.     Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z [...]

Dowóz obiadów do szkoły w roku szkolnym 2013/2014

Maksymilianowo, 19.06.2013r. Dyrekcja Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Maksymilianowie prosi o składanie ofert na usługę transportu – dowozu obiadów do szkoły. Transport odbywać się będzie na trasie ze Szkoły Podstawowej w [...]

Dowóz obiadów do szkoły.

Żołędowo, 19.06.2013r.   Dyrekcja Gimnazjum nr 1 im. J. Korczaka w Żołędowie prosi o składanie ofert na usługę transportu – dowozu obiadów do szkoły. Transport odbywać się będzie na trasie z Zespołu Szkół w [...]

Opracowanie projektu termomodernizacji budynku oraz inwentaryzacji budynku przy ul. Szkolnej 1 w Maksymilianowie na terenie Gminy Osielsko.

  Osielsko, dnia 6 czerwca 2013 r.     Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z [...]

Opracowanie inwentaryzacji budynków komunalnych na terenie gminy Osielsko.

  Osielsko, dnia 6 czerwca 2013 r.     Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z [...]

Opracowanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osielsko.

  Osielsko, dnia 6 czerwca 2012 r.     Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z [...]

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na działce nr 139/2 położonej przy ul. Rybinieckiej w miejscowości Niwy, gmina Osielsko.

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na działce nr 139/2 położonej przy ul. Rybinieckiej w miejscowości Niwy, gmina Osielsko.   Osielsko, dnia 23 maja 2013 r.   Zaproszenie do złożenia oferty   [...]

Remont lokalu mieszkalnego w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej 31/8

Osielsko, dnia 20 maja 2013 r.   Zaproszenie do złożenia oferty             Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 [...]

Opracowanie audytu energetycznego budynku

Osielsko, dni 12 kwietnia 2013 r.   Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. [...]

Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Jarużynie przy ul. Prodnia i Jarużynie ul. Kolonia.

Osielsko, 12.04.2013 r. Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo [...]

Budowa boiska sportowego w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej.

                                         &nbs [...]

Remont części pomieszczeń budynku w Osielsku przy ul. Centralnej 6.

Osielsko, dnia 12 marca 2013 r.Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo [...]

Remont poszycia dachowego części budynku w Osielsku przy ul. Centralnej 6.

Osielsko, dnia 6 marca 2013 r. Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo [...]

Remont pięciu lokali mieszkalnych w Bożenkowie

                                         &nbs [...]

Zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów biurowych

                                         &nbs [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) tj. poniżej 14 tys. euro, na opracowanie: 1. Dokumentacji projektowej budowy sieci [...]

Zaproszenie do opracowania dokumentacji projektowych

  Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych [...]

Dostawa kruszywa betonowego.

                                         &nbs [...]

Opracowanie dokumentacji projektowej na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie.

                                         &nbs [...]

Budowa altany na działce nr 109/6 przy ul. Prodnia w Jarużynie.

                                         &nbs [...]

Wymurowanie "rolki" z cegły klinkierowej wraz z fugowaniem na boisku baseballowym w Osielsku.

                                         &nbs [...]

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej kotłowni Urzędu Gminy Osielsko.

                                         &nbs [...]

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej kotłowni Urzędu Gminy Osielsko

                                         &nbs [...]

Zaprojektowanie i wybudowanie systemu monitoringu dla Urzędu Gminy Osielsko

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) tj. poniżej 14 tys. euro, na zaprojektowanie i wybudowanie systemu monitoringu dla Urzędu Gminy [...]

roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. w budynku socjalnym w Osielsku przy ul. Zatokowej w mieszkaniach nr 1, 2, 5, 6

Osielsko, dnia 28.09.2012 r. L.dz. 2222/9/10/12   Zaproszenie do złożenia oferty             Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia oferty w trybie  sumiennego [...]

Zaprojektowanie i wybudowanie systemu monitoringu dla Urzędu Gminy Osielsko.

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) tj. poniżej 14 tys. euro, na zaprojektowanie i wybudowanie systemu monitoringu dla Urzędu Gminy [...]

Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Osielsku przy ul. Wierzbowej i Maksymilianowie ul. Główna

                                         &nbs [...]

Wykonanie mapy do celów projektowych

                                         &nbs [...]

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Urzędu Gminy Osielsko

                                         &nbs [...]

Usuwanie azbestu i wyrobów zawiarających azbest z terenu Gminy Osielsko w 2012 r.

                                         &nbs [...]

zagospodarowanie terenów zielonych na terenie gminy Osielsko

Zaproszenie do złożenia oferty               Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. [...]

Opracowanie dokumentacji projektowej odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej

Gmina Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) tj. poniżej 14 tys. euro, na opracowanie dokumentacji projektowej odgałęzień sieci kanalizacji [...]

Remont sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum w Żołędowie.

Dyrektor Gimnazjum w Żołędowie prosi o składanie ofert na remont sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum w Żołędowie. [...]

Budowa parkingu w Jarużynie przy ul. Prodnia

                                         &nbs [...]

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Osielsku

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) tj. poniżej 14 tys. euro, na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej o [...]

Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw.

                                         &nbs [...]

Dowóz obiadów do szkół na terenie gminy Osielsko

                                         &nbs [...]

Rozeznanie cenowe na opracowanie dokumentacji projektowej budynku socjalnego.

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) tj. poniżej 14 tys. euro, na opracowanie dokumentacji projektowej budynku socjalnego [...]

Remont kotłowni SP Maksymilianowo

                                         &nbs [...]

Monitoring na terenie SP Maksymilianowo

                                         &nbs [...]

Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

                                         &nbs [...]

Oferta na usługę psychologa w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym w Osielsku ul. Centralna 6a:

                                         &nbs [...]

Zapytanie cenowe na materiały biurowe

Osielsko, dnia 6 grudnia 2011 r.Zaproszenie do złożenia oferty            Urząd Gminy Osielsko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę następujących [...]

Dostawa 1 pojazdu patrolowego dla Straży Gminnej Osielsko.

                                         &nbs [...]

Budowa monitoringu miejsc publicznych na terenie Gminy Osielsko.

                                         &nbs [...]

Nasadzenia drzew na terenie Gminy Osielsko

                                         &nbs [...]

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osielsko.

                                         &nbs [...]

Wykonanie chodnika Wilczu

                                         &nbs [...]

Budowa placu zabaw w Żołędowie

                                         &nbs [...]

Dowóz obiadów

                                         &nbs [...]

Remont w szkole

Maksymilianowo 12.05.2011r.             OGŁOSZENIE         Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie ul Szkolna 7 zaprasza [...]

Zapytanie cenowe na dostawę kontenera

  Zaproszenie do złożenia oferty             Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. [...]

Zapytanie o dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw

  Zaproszenie do złożenia oferty             Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. [...]

Wykonanierobót budowlanych instalacji c.o.

                                       Zaproszenie do [...]

Rozeznanie cenowe

Urząd Gminy Osielsko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę następujących materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Osielsko w 2011 roku: [...]

zapytanie materiały biurowe

Urząd Gminy Osielsko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę następujących materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Osielsko w 2010 roku. Szczegółowe informacje w załączniku.Dopuszcza się [...]

Składanie ofert na dowóz obiadów

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie prosi o składanie ofert na usługę: dowozu obiadów w roku szkolnym 2010/2011          [...]

Ogłoszenie o przetargu na obligacje

OGŁOSZENIE O PRZETARGU WÓJT GMINY OSIELSKO    Działając na podstawie § 8 uchwały Nr IV/55/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 czerwca 2009 roku, w związku z art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij