Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr VIII/89/2019
Rady Gminy
z dnia 12 listopada 2019


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2019 –2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 ), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:


 § 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2019
–2028, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr IV/26/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. zmienionej uchwałą Nr I/2/2019 roku z dnia 5  lutego 2019 r., Nr II/15/2019 z dnia 19 marca 2019 r.,  Nr III/24/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. Nr IV/43/2019 z dnia 28 maja 2019 r.  
z   V/49/2019  z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr VI/66/2019 z dnia 9 lipca 2019 r., Nr VII/75/2019 z dnia 10 września 2019 r. zgodnie z załącznikiem  Nr 1 >>pobierz (3277kB) pdf do Uchwały.    
 § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2028, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 >>pobierz (170kB) pdf do Uchwały.
 § 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie  dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów stanowiących załączniki do uchwały budżetowej na rok 2019 oraz dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach następnych. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.

Objaśnienia
Załącznik nr 1
1)    dochody budżetu na 2019 rok po zmianie 105.426.921,33 zł;  z tego:
a) dochody bieżące w kwocie –  98.135.263,04 zł
b) dochody majątkowe w kwocie – 7.291.658,29 zł,

2)    wydatki budżetu na 2019 rok po zmianie 117.815.106,33 zł; z tego:
a)    wydatki bieżące w wysokości –  80.102.051,33 zł
b)    wydatki majątkowe w wysokości –  37.713.055,00 zł.

Załącznik Nr 2
1.    Dodaje się przedsięwzięcia w tym :

Wydatki majątkowe :
1)    Budowa sieci wod.-kan. w ul. Orzechowej w Osielsku.  Łączne nakłady finansowe 300.000,00 zł. Realizacja   lata 2019-2020, rok 2019 – 0 00 zł, rok 2020 – 300.000,00 zł.
2)    Budowa ul. Wyczółkowskiego w Niemczu, projekt.  Łączne nakłady finansowe 13.000,00 zł. Realizacja   lata 2019-2020, w tym rok 2019 – 0 00 zł, rok 2020 – 13.000,00 zł.
3)    Przebudowa wodociągu w ul. Wyczółkowskiego w Niemczu, projekt. Łączne nakłady finansowe 10.000,00 zł. Realizacja   lata 2019-2020, w tym rok 2019 – 0 00 zł, rok 2020 – 10.000,00 zł.
4)    Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie. Łączne nakłady finansowe 235.000,00 zł. Realizacja   lata 2019-2020, w tym rok 2019 – 0 00 zł, rok 2020 – 235.000,00 zł.
5)    Budowa placu do zawracania przy ul. Wypoczynkowej w Bożenkowie – dokumentacja projektowa. Łączne nakłady finansowe 10.500,00 zł. Realizacja   lata 2019-2020, rok 2019 – 0 00 zł, rok 2020 – 10.500,00 zł.
6)    Budowa ul. Cisowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Łączne nakłady finansowe 11.500,00 zł. Realizacja   lata 2019-2020, rok 2019 – 0 00 zł, rok 2020 – 11.500,00 zł.
7)    Budowa ul. Żonkilowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Łączne nakłady finansowe 15.500,00 zł. Realizacja   lata 2019-2020, rok 2019 – 0 00 zł, rok 2020 – 15.500,00 zł.
8)    Budowa ulic: Skrzypowej, Imbirowej, Rozmarynowej, Dziewanny w Myślęcinku , projekt. Łączne nakłady finansowe 55.000,00 zł. Realizacja   lata 2019-2020, rok 2019 –
 0, 00 zł, rok 2020 – 55.000,00 zł.
9)    Zagospodarowanie wód opadowych w pasie drogowym po wschodniej stronie ul. Olimpijczyków w  Niemczu na odcinku ok. 500m od ul. Łyżwiarzy w kierunku ul. Smukalskiej, projekt.  Łączne nakłady finansowe 12.500,00 zł. Realizacja   lata 2019-2020, rok 2019 – 0 00 zł, rok 2020 – 12.500,00 zł.
2.    Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2019 -2028. W tym:
1)    Poz. 1.3.2.2. „Budowa boiska w Niemczu, ul. Matejki”. Realizacja w latach 2017-2021. Łączne nakłady finansowe 710.000,00 zł, w tym w  roku 2019 – 10.000,00 zł,
w roku 2020 – 630.000,00 zł, rok 2021 – 70.000,00 zł,
2)    Poz. 1.3.2.9 „Budowa sieci wod.-kan. oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej
w Żołędowie”.  Realizacja w latach 2017-2022. Łączne nakłady finansowe 2.030.000,00 zł, w tym w  roku 2019 – 0,00 zł, w roku 2020 – 100.000,00 zł, 2021 – 1.000.000,00 zł, 2022 – 900.000,00 zł.
3)    Poz. 1.3.2.22 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne
w miejscowości Żołędowo ul. Jastrzębia. Łączne nakłady finansowe – 3.280.000,00 zł. Realizacja   lata 2016-2021, rok 2019 – 1.318.750,00 zł, rok 2020 – 378.225,00 zł, rok 2021 – 1.583.025,00 zł.
4)    Poz. 1.3.2.49 Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu ul. Pod Wierzbami. Łączne nakłady finansowe – 305.000,00 zł. Realizacja   lata 2017-2019, rok 2019 – 275.000,00 zł.
5)    Poz. 1.3.2.47 Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo –Niemcz. Łączne nakłady finansowe – 2.036.000,00 zł. Realizacja   lata 2017-2020, rok 2019 – 36.000,00 zł, rok 2020 – 2.000.000,00 zł.
6)    Poz. 1.1.2.55 Przebudowa dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie
w kierunku Niemcza. Realizacja w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe 120.000,00 zł, w tym w  roku 2019 – 20.000,00 zł, w roku 2020 – 100.000,00 zł.
7)    Poz. 1.1.2.65 Budowa sieci wod.-kan. w rejonie ul. Tymiankowej w miejscowości Osielsko. Realizacja w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe 110.000,00 zł,
w tym w  roku 2019 – 5.000,00 zł, w roku 2020 – 105.000,00 zł.
8)    Poz. 1.3.2.74 Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole podstawowej w Żołędowie z zadaszeniem. . Łączne nakłady finansowe 1.700.000,00 zł. Realizacja   lata 2018-2022, rok 2019 – 50.000,00 zł, rok 2022 – 1.650.000,00 zł.
9)    Poz. 1.3.2.84 Budowa placu zabaw przy ul. Wiklinowej w Żołędowie. Łączne nakłady finansowe 310.000,00 zł. Realizacja   lata 2019-2020, rok 2019 – 10.000,00 zł, rok 2020 – 300.000,00 zł.
10)    Poz. 1.1.2.85. Budowa ul. Sielskiej w Niemczu, projekt. Łączne nakłady finansowe 30.000,00 zł. Realizacja   lata 2019-2020, rok 2019 – 0 00 zł, rok 2020 – 30.000,00 zł.
11)    Poz. 1.1.2.92. Budowa nawierzchni ul. Matejki w Niemczu, projekt.. Łączne nakłady finansowe 30.000,00 zł. Realizacja   lata 2019-2020, rok 2019 – 0 00 zł, rok 2020 – 30.000,00 zł.
12)    Poz. 1.1.2.93. Budowa ul. Nowej i ul. Kącik w Maksymilianowie, projekt.  Łączne nakłady finansowe 17.500,00 zł. Realizacja   lata 2019-2020, rok 2019 – 0 00 zł, rok 2020 – 17.500,00 zł.Odpowiada za treść: Nalaskowska Bogumiła
Opublikował: Klimek Wiesława (19 listopada 2019, 14:31:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij