Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr I/1/2019
Rady Gminy
z dnia 5 lutego 2019


w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 oraz 2500) oraz art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2500, poz. 2354 ) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IV/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2019
z dnia 25 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)      dochody budżetu na 2019 rok w wysokości  92.781.464,03 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 89.115.954,07zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 3.665.509,96 zł;- pozostają bez zmian;
2)      wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości  109.556.464,03 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości – 69.601.414,03 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  39.955.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz (85kB) pdf
3)      deficyt budżetu w kwocie  19 367 343,00 zł  zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)      pożyczek  – 2 380 000,00 zł,
b)      kredytu - 5 520 000,00 zł,
c)      wolne środki z lat ubiegłych - 11 467 343,00 zł;
4)      określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz (285kB) pdf
5)      ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
a) dochody – 451 937,96 zł
b) wydatki – 4 294 394,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10  >>pobierz (254kB) pdf do uchwały.
 
6)      ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 11 494 423,76 zł
b)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, bez zmian, zgodnie
z załącznikiem nr 12. >>pobierz (243kB) pdf
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
   
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  Uzasadnienie:
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2019, w tym:
1)  Zwiększa się wydatki na zadanie „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie” o 11.000 zł, w tym po zmianie wydatki wyniosą 35.000,00 zł. Jest to pomoc finansowa dla samorządu województwa kujawsko pomorskiego. Zostanie ona udzielona w formie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów oraz w formie rzeczowej w postaci wykonania  dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania - 25.000,00 zł;
2)  Koryguje się nazwę zadania ujętego w zał. 3 pod poz. 6.18. Winno być - "Budowa fragmentu chodnika przy ul. Głównej w Maksymilianowie i najazdów na podwyższonych skrzyżowaniach". Jest "Przedłużenie chodnika przy ul. Głównej wraz z likwidacją progów zwalniających w Maksymilianowie i budowa fragmentu chodnika";
3)   Koryguje się nazwę zadania ujętego w załączniku nr 3 pod poz. 6.25. Winno być:
" Budowa placu do zawracania przy ul. Wypoczynkowej w Bożenkowie – dokumentacja projektowa". Jest: "Budowa połączenia ul. Sielanka z ul. Wypoczynkową w Bożenkowie (około 340m) - dokumentacja projektowa";
4) W związku z koniecznością zapłaty za prawo służebności przesyłu sieci wodociągowej dla nieruchomości położonej w Osielsku ustala się wydatki na ten cel w dziale 700 rozdz. 70005 par. 6060. Wydatki na wykupy nieruchomości i zapłatę za prawo służebności przesyłu wynoszą - 1.000.000,00 zł. Ustala się również środki na zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości osoby prywatnej z tytułu posadowienia podziemnej sieci wodociągowej - 6.100,00 zł - ze środków w ramach działu;
5)  Zmiany w planie wydatków pomiędzy działami 852 - Pomoc społeczna i 855 - Rodzina.

 
Uchwała Nr VIII/27/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr I/1/2019  Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Osielsko na rok 2019
                                                       Treść uchwały RIO (887kB) pdf

Odpowiada za treść: Nalaskowska Bogumiła
Opublikował: Klimek Wiesława (12 lutego 2019, 15:39:45)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (11 marca 2019, 11:28:53)
Zmieniono: dodanie uchwały Nr VIII/27/2019 RIO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 182

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij