Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr I/2/2018
Rady Gminy
z dnia 16 stycznia 2018


w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Nr X/120/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany
1.      Dochody budżetu gminy wysokości 86 237 795,30 zł pozostają bez zmian, w tym:
1)       dochody bieżące w kwocie – 79 217 055,30 zł;
2)       dochody majątkowe w kwocie  – 7 020 740,00 zł.
2.      Wydatki budżetu gminy w wysokości 94 137 795,30 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz (162kB) pdf w tym:
1)      wydatki bieżące w wysokości – 60 752 645,30 zł;
2)      wydatki majątkowe w wysokości – 33 385 150,00 zł.  
3.      Planowany deficyt budżetowy gminy w kwocie 7 900 000,00 zł pozostaje bez zmian. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:
1)      pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie – 2 380 000,00 zł,
2)      kredyt – 5 520 000,00 zł.
4.      Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz (413kB) pdf
5.      Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
1)      dochody – pozostają bez zmian - 73 311,00 zł,
2)      wydatki – 2 474 849,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 >>pobierz (217kB) pdf
6.   Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 11 186 772,12 zł;
2)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają bez zmian -
3 211 000,00 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 12 >>pobierz (243kB) pdf
7.  Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;
1)      Przychody – 16 321 100,00 zł;
2)      Koszty – 16 310 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 >>pobierz (211kB) pdf
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2018 polegających na:

1.      Zwiększa się dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego o kwotę
1 000,00 zł, ze środków w ramach działu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi łącza telekomunikacyjnego oraz serwisu sprzętu teleinformatycznego w związku
z wprowadzeniem przez Ministerstwo Cyfryzacji systemu CEPiK 2,0. Planowane przez Starostwo Powiatowe koszty  z tego tytułu wynoszą po 9 000,00 zł dla każdej jednostki.  Po zmianie planowana dotacja z budżetu gminy Osielsko wynosi 61 100,00 zł.
2.      Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o 4 000,00 zł, po zmianie w rezerwie ogólnej pozostaje 146 000,00 zł. Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje w ramach inicjatywy lokalnej o 30 000,00 zł, pozostaje w rezerwie celowej na inicjatywy lokalne 240 000,00 zł.
3.      Zmniejsza się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa; w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę od poprzednich właścicieli na mocy decyzji podziałowych o kwotę 235 000,00 zł, po zmianie - 2 201 500,00 zł;
4.      W zakresie wydatków na inwestycje, w tym:
1)      Ustala się wydatki w kwocie 235 000,00 zł z przeznaczeniem na nabycie sieci kanalizacyjno-wodociągowej w Niemczu na działkach 130/28,29,31,49-51,55;
2)      Ustala się wydatki w wysokości 30 000,00 zł na zadanie: Budowa sieci wodociągowej w Żołędowie ul. Augustowska - na odcinku od ul. Jastrzębiej do działki 377/20. Zadanie realizowane będzie w ramach inicjatywy lokalnej. Wnioskodawca dostarczy projekt i pokryje 26 % wartości zadania.
3)      W załączniku nr 3 do uchwały koryguje się wysokość nakładów na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jagodowej w Maksymilianowie, po zmianie 74 000,00 zł,  ul. Topolowej w Osielsku, po zmianie 142 000,00 zł oraz wydatki na budowę ul. Olszynowej  w Osielsku - po zmianie wynoszą 474 000,00 zł;
4)      Zwiększa się środki własne o 4 000,00 zł, po zmianie 25 000,00 zł, - na zadanie: Zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz zakup ławek na plac zabaw przy ul. Irysowej w Osielsku; zadanie jest planowane do realizacji w ramach programu - Budowa otwartej strefy aktywności.
5.      Zmiany wydatków w ramach działów.

Wynik głosowania imiennego (612kB) pdf  
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
R. 2018. Poz. 483 z dnia 2018-01-29

Odpowiada za treść: Nalaskowska Bogumiła
Opublikował: Klimek Wiesława (24 stycznia 2018, 11:38:24)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (31 stycznia 2018, 10:54:06)
Zmieniono: publikacja w Dz. Urz. Woj.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 269

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij