Strona główna  >  Uchwały  >  2014

Uchwała nr I/11/2014
Rady Gminy
z dnia 27 stycznia 2014


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., Poz. 594, Poz. 645 i Poz. 1318) oraz art. 5d i 5f ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, Poz. 1059, z 2013 r. Poz. 984 oraz 1238) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowania
i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zryczałtowanego dodatku energetycznego,
o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne.
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –   
Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
 
 
Uzasadnienie
Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Zgodnie z art. 3 pkt 13c ustawy prawo energetyczne odbiorcą wrażliwym jest osoba, ”której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.” Z upoważnienia Wójta Gminy Osielsko postępowania w przedmiocie dodatków mieszkaniowych prowadzi Kierownik GOPS w Osielsku. Wobec związku, jaki zachodzi między dodatkiem energetycznym i mieszkaniowym zasadne jest, aby do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zryczałtowanego dodatku energetycznego upoważnić również Kierownika GOPS. Prawo energetyczne nie daje kompetencji Wójtowi do udzielenia takiego upoważnienia wobec czego należało udzielić upoważnienia na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., Poz. 594, Poz. 645 i Poz. 1318).

wynik głosowania imiennego (284kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
R. 2014. Poz. 265 z dnia 2014-01-30

Opublikował: Klimek Wiesława (31 stycznia 2014, 10:29:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2679

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij