Strona główna  >  Uchwały  >  2013

Uchwała nr IX/66/2013
Rady Gminy
z dnia 29 października 2013


w sprawie zmian obwodu Zespołu Szkół w Osielsku, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie oraz Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj.Dz. U. z z 2013 r poz.594 i poz. 645 ) oraz art.17 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87 i 827), Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


     § 1. W Uchwale nr II/11/99 Rady Gminy w Osielsku z dnia 3 marca 1999r.w sprawie powołania Zespołu Szkół w Osielsku wprowadza się następujące zmiany:  §2 otrzymuje brzmienie: „ Obwód zespołu obejmuje: Czarnówczyn, Jarużyn, Myślęcinek ulice: Imbirowa, Rozmarynowa, Dziewanny, Skrzypowa, Kąkolowa, Szosa Gdańska numery parzyste, Bielska numery nieparzyste, Niwy, Osielsko, Wilcze, Żołędowo ulica Szosa Gdańska dla szkoły podstawowej oraz Czarnówczyn, Jarużyn, Myślęcinek, Niwy, Osielsko, Wilcze, Żołędowo ul. Szosa Gdańska dla gimnazjum”.
     § 2. W Uchwale Nr II/12/99 Rady Gminy w Osielsku z dnia 3 marca 1999r.wprowadza się następujące zmiany: §2 otrzymuje brzmienie: „ Obwód szkoły obejmuje: Żołędowo
z wyłączeniem ulicy Szosa Gdańska, Strzelce Leśne, Maksymilianowo, Bożenkowo, Nowe Mostki, Niemcz, Nekla i Augustowo”.
     § 3. W Uchwale Nr II/14/99 rady Gminy w Osielsku z dnia 3 marca1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie wprowadza się następujące zmiany: w § 2 dopisuje się słowa „ z wyłączeniem Żołędowo ulica szosa Gdańska”
     § 4. W Uchwale Nr II/17/99 Rady Gminy w Osielsku z dnia 3 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Osielsku wprowadza się następujące zmiany: §2 otrzymuje brzmienie” Obwód szkoły obejmuje: Czarnówczyn, Jarużyn, Myślęcinek ulice: Imbirowa, Rozmarynowa, Dziewanny, Skrzypowa, Kąkolowa, Szosa Gdańska numery parzyste, Bielska numery nieparzyste, Niwy, Osielsko, Wilcze, Żołędowo ulica Szosa Gdańska”.
     § 5. W Uchwale Nr I/11/2003 Rady Gminy w Osielsku z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie założenia gimnazjum w Osielsku wprowadza się następujące zmiany: §2 otrzymuje brzmienie; „ Obwód szkoły obejmuje: Czarnówczyn, Jarużyn, Myślęcinek, Niwy, Osielsko, Wilcze, Żołędowo ul. Szosa Gdańska”.
     § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
     § 7. Traci moc § 1 oraz § 3 Uchwały Nr II/7/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zmiany Uchwał nr II/11/99, Nr II/13/99 i Nr II/17/99 Rady Gminy Osielsko z dnia 3 marca 1999r.oraz Uchwała Nr II/10/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum nr 2 w Osielsku.
     § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
 
Uzasadnienie
Podjęcie niniejszej uchwały podyktowane zostało wnioskiem rodziców dzieci zamieszkałych w miejscowości Żołędowo ul. Szosa Gdańska. Dyrektor Zespołu Szkół w Osielsku potwierdził fakt uczęszczania tych uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum w Osielsku. W związku z tym pozytywnie zaopiniował zmianę obwodu. Podobnie Dyrektorzy Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie zaopiniowali pozytywnie planowane zmiany obwodów z uwagi na fakt realizowania obowiązku szkolnego przez te dzieci w Zespole Szkół w Osielsku. W związku z powyższym dokonuje się zmiany obwodów jak w uchwale.
 
  Wynik głosowania imiennego (294kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2013. Poz. 3275 z dnia 2013-11-06

Opublikował: Klimek Wiesława (6 listopada 2013, 11:05:27)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (7 listopada 2013, 08:20:27)
Zmieniono: dodanie publikacji w Dz. Urz. Woj.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2602

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij