Strona główna  >  Uchwały  >  2011

Uchwała nr VIII/94/2011
Rady Gminy
z dnia 25 listopada 2011


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Osielsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) i Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty 47,00 zł za 1 q.
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Uzasadnienie
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Niniejsza uchwała wynika z dyspozycji art. 6 ustawy o podatku rolnym (t. j. - Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) który stanowi, że podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta
2) od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów rolnych równowartość pieniężną 5 q żyta
- obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
            Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. – średnia cena skupu żyta za ten okres wyniosła 74,18 zł na 1 q. (M. P. Nr 95, poz. 969). Jednocześnie art. 6 ust. 3 ww. ustawy o podatku rolnym stanowi, że Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia cen skupu, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.
            W niniejszej uchwale zastosowano obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego dla wszystkich gruntów rolnych z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty 47,00 zł za 1 q, co stanowi 63,36 % ceny maksymalnej. Przy zastosowaniu proponowanej ceny właściciele gospodarstw rolnych będą mieć obliczony podatek rolny w następujący sposób 2,5 q x 47,00 zł, co stanowi kwotę 117,50 zł za 1 ha przeliczeniowy gruntów, natomiast właściciele pozostałych gruntów rolnych 5 q x 47,00 zł za 1 ha fizyczny gruntów, co stanowi kwotę 235,00 zł.
Szacuje się, że w wyniku obniżenia ceny skupu żyta w roku 2012 dochody budżetu gminy będą niższe od dochodów jakie można by uzyskać przy zastosowaniu ceny maksymalnej o około    113 tys. zł.

wynik głosowania imiennego (328kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 292, poz. 3101 z dnia 2011-12-15

Opublikował: Klimek Wiesława (7 grudnia 2011, 09:40:16)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (23 grudnia 2011, 09:09:55)
Zmieniono: dodanie publikacji w Dz. Urz. Woj.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4527

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij