Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Osielsko w roku szkolnym 2022-2023.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Osielsko za 2022 rZałączniki:

Od 20 grudnia 2022 r. do 6 lutego 2023 r.
załącznik do sprawozdania- plan zamówień publ. na I kw. 2023
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w I kwartale 2023 r.
Od 7 lutego 2023 do 27 marca 2023 r.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Osielsko za 2022 r
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 r.
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.
Sprawozdanie od 28 marca 2023 do 19 czerwca 2023
Załącznik do sprawozdania w I kwartale 2023 - realizacjia po sesji 28 marca 2023 r
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w II kwartale 2023 r.
IV załącznik do sprawozadnia plan zamówień II kw. 2023
IV załacznik do sprawozdania plan zamówień III kw. 2023
Sprawozdanie od dnia 20 czerwca do dnia 4 września 2023 r.
IV załącaznik informacja _art. 37_ust. 8 upzp
Sprawozdanie od dnia 5 września 2023 do 23 października 2023 r.
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego III kw. 2023