W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Raport o stanie Gminy Osielsko za rok 2021

Raport o stanie Gminy Osielsko za 2021 rok 

       Sprostowanie błędów pisarskich w treści Raportu

INFORMACJA DOTYCZĄCA DEBATY 
NAD  RAPORTEM O STANIE GMINY OSIELSKO ZA 2021 ROK


     Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) Wójt Gminy Osielsko w dniu 31 maja 2022 r. przedstawił Radzie Gminy Osielsko RAPORT O STANIE GMINY ZA 2021 ROK”. Raport został podany do publicznej wiadomości w dniu 31 maja 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, jest także dostępny poprzez przekierowanie ze strony internetowej www.osielsko.pl


    W debacie nad Raportem o stanie Gminy Osielsko zabierają głos Radni  jak również mogą wypowiedzieć się Mieszkańcy Gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Osielsko pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.


    Sesja na której zostanie przedstawiony „RAPORT O STANIE GMINY OSIELSKO ZA 2021 ROK” odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku przy ul. Szosa Gdańska 57.


   Mieszkańcom, którzy zgłoszą się do debaty zapewniony zostanie w niej udział.  


   Zgłoszenia do debaty przyjmowane będą do dnia 20 czerwca 2022 r.  w Urzędzie Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko w godzinach pracy Urzędu (dnia  20 czerwca do godz. 15.30). 


   W przypadku osobistego dostarczenia zgłoszenia do Urzędu, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Biurem Rady Gminy pod nr tel. (52) 324 18 55, w celu możliwości sprawdzenia poprawności zgłoszenia.
 
   Zgłoszenia można także dokonać za pośrednictwem Poczty przesyłając je wraz z wymaganą liczbą podpisów na wskazany adres Urzędu Gminy Osielsko (uwaga - o zachowaniu terminu nie decyduje data stempla pocztowego, a faktyczny termin doręczenia – najpóźniej do 20 czerwca br.).


    Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 20 czerwca 2022 r. nie będą rozpatrywane.


    W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca Gminy Osielsko zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.


    Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

 
    Oprócz BIP, formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej gminy oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy. 

Zgłoszenie zamiaru zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie gminy za 2021 r.
 


Wyciąg z ustawy o samorządzie gminnym 
dotyczący raportu i debaty


"Art.  28aa.  1.  Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
2.  Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
3.  Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
4.  Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
5.  W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
6.  W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
7.  Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1) w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.
8.  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby."

Załączniki

Powiadom znajomego