Strona główna  >  Zarządzenia  >  Wójta Gminy  >  2019

Zarządzenie nr 76/2019
Wójta Gminy
z dnia 7 października 2019


w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696)  oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zoraz § 12 ust. 4b  uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IV/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2019 zarządzam  co następuje:
§ 1.W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IV/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2019 z dnia 5 lutego 2019 r., Nr II/14/2019 z dnia 19 marca 2019 r., Nr III/23/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r., Nr /V/48/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr VI/65/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.,  Nr VII/74/2019 z dnia 10 września 2019 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r., Nr 27/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr 37/2019 z dnia 24 maja 2019 r., Nr 39/2019 z dnia 31 maja 2019 r. , Nr 46/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 54/2019 z dnia 17 lipca 2019 r.,  Nr 60/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r.  i Nr 70/2019 z dnia 12 września 2019 r., Nr 74/2019 z dnia 25 września 2019 r., Nr 75/2019 z dnia 30 września 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)    dochody budżetu na 2019 rok w wysokości - 104.061.275,60 zł, zwiększa się o 3.943.478,00 zł, po zmianie 108.004.753,60 zł;  z tego:
a) dochody bieżące w kwocie –  97.165.516,31 zł
b) dochody majątkowe w kwocie – 10.839.237,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz (72kB) pdf

2)    wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 116.449.460,60 zł, zwiększa się o 3.943.478,00 zł,  po zmianie 120.392.938,60zł; z tego:
a)    wydatki bieżące w wysokości –  79.097.383,60 zł
b)    wydatki majątkowe w wysokości –  41.295.555,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz (90kB) pdf

3)    ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie  12.388.185,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a)    kredytu – 5.300.000,00 zł
b)    wolne środki z lat ubiegłych - 7.088.185,00 zł;
4)    określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 >>pobierz (303kB) pdf
5)    ustala się rezerwy budżetowe w wysokości –734.752,30 zł, w tym:
a)    ogólną w wysokości – 153 752,30 zł,
b)    na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 235.000,00 zł,
c)    celową na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej – 322.000,00 zł,
d)    celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne –24.000,00 zł;
6)    ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  wysokości 315.000,00zł  
i na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w wysokości  66.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 >>pobierz (271kB) pdf
7)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 17.200.474,79 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 8 >>pobierz (137kB) pdf i nr 8a >>pobierz (142kB) pdf

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE


Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2019 polegających na:

1.    Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji celowych:
1)    decyzją z dnia 30 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2019:
a)    w dziale 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenie wychowawczeo kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane
z realizacją wypłat,
b)    w dziale 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinnezg. z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zg. z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów o kwotę 702,00 zł;
2)    decyzją z dnia 1 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2019 w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 13.342,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3)    decyzją z dnia 7 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2019:
a)    w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 285,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe,
b)    w dziale 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze o kwotę 2.929.149,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane
z realizacją wypłat.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg- pomiędzy zadaniami. Zwiększa się wydatki na zadanieujęte  w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej pod poz. 15.6 „ Projekt i budowa oświetlenia ul. Pasieka
w Jarużynie” o kwotę 2.500,00 zł, do kwoty 12.500,00 zł. i na zadanie ujęte pod poz. 15.10. „Rozbudowa oświetlenia ul. Kąty w Osielsku” o kwotę 6.000,00 zł, do kwoty 86.000,00 zł.
3.    Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne ujęte w zał. Nr 3 douchwały budżetowej pod poz. 8.2 „Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy w tym zakup sprzętu komputerowego” – o kwotę 18.000,00 zł. Plan po zmianie 118.000,00 zł. O kwotę 18.000,00 zł. zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje. Pozostaje w rezerwie celowej na inwestycje, w tym inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej kwota 346.000,00 zł.Odpowiada za treść: Nalaskowska Bogumiła
Opublikował: Klimek Wiesława (14 października 2019, 13:40:59)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (15 października 2019, 14:53:18)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 188

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij