Strona główna  >  Uchwały  >  2014

Uchwała nr IV/29/2014
Rady Gminy
z dnia 10 kwietnia 2014


w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Poz. 594, Poz. 645, Poz. 1318), w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , Poz. 1399, Poz. 1593) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się rodzaj dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych  
odpadów jako usługi polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych zbieranych
selektywnie oraz odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie w ilości większej, niż
ilość określona w odrębnej uchwale, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy.
§ 2. Określa się, iż wysokość ceny za usługi, o których mowa w § 1, wynosi:
1)  25,00 zł brutto za odbiór jednego dodatkowego pojemnika o pojemności 0,12 m3
 (120 l) z odpadami zebranymi nieselektywnie;
2)  5,00 zł brutto za odbiór jednego dodatkowego worka o pojemności 0,12 m3  ( 120 l )
z odpadami zebranymi selektywnie następujących frakcji:
a) tworzywa sztuczne,
b) szkło,
c) papier i tektura,
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
i odpady zielone.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 4.  Traci moc uchwała Nr X/80/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 listopada 2013 r.
§ 5.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 maja 2014r.  
 
 
UZASADNIENIE
 Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Poz. 1399,  Poz. 1593) rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi. Rada Gminy Osielsko określiła rodzaj dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów jako usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odpadów komunalnych nie zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w ilości większej, niż ilość  określona w odrębnej uchwale. Wysokość ceny za wyżej wymienione usługi wynosi:
- 25,00 zł brutto za odbiór jednego dodatkowego pojemnika o pojemności 0,12 m3  ( 120 l )
z odpadami zebranymi nieselektywnie,
- 5,00 zł brutto za odbiór jednego dodatkowego worka o pojemności 0,12 m3  ( 120 l )
z odpadami zebranymi selektywnie następujących frakcji:
a) tworzywa sztuczne,
b) szkło,
c) papier i tektura,
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i
     odpady zielone.
 
  Wynik głosowania imiennego (243kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2014. Poz.1323 z dnia 2014-04-15

Opublikował: Klimek Wiesława (14 kwietnia 2014, 10:08:26)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (16 kwietnia 2014, 09:57:57)
Zmieniono: dodanie publikacji w Dz. Urz. Woj.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3145

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij