W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy- 16 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku  art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zwołuję sesję Rady Gminy w Osielsku i zarządzam przeprowadzenie jej z wykorzystaniem środków porozumiewania  się na odległość ( zdalny tryb obradowania) z następującym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonania  uchwał.
6. Udzielanie przez Wójta wyjaśnień na pytania dotyczące sprawozdania.
7. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności rady w okresie między sesjami,
8. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok bieżący   zmiana budżetu,  
9. Podjęcie uchwały   w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmiana WPF
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Osielsko nabycie nieruchomości
11. Podjęcie uchwały sprawie przedłużenia umowy dzierżawy z dotychczasowemu dzierżawcą przedłużenie umowy dzierżawy
12.  Podjęcie uchwały  sprawie  uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. Program współpracy z org. pozarządowymi
13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Osielsko-Dobrcz przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Osielsko-Dobrcz zawarcie porozumienia
14.   Podjęcie uchwały  sprawie  uchylenia uchwały  Nr III/39/2019 r. Rady Gminy Osielsko z dnia 23 kwietnia 2019 r.uchylenie uchwały
15. Podjęcie uchwały  w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
16. Podjęcie uchwały  sprawie  rozpatrzenia petycji  mieszkańców  ul. Gryczanej i ul. Zbożowej w Osielsku.
 17. Wnioski.

 Sesja Rady Gminy odbędzie się  dnia 16 listopada 2020 r. o godz. 15.00  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)- elektroniczny: obraz i dźwięk. Transmisja wideo przez komunikatory i system głosowania zdalnego online.

 

Załączniki

zmiana WPF docx, 16 kB

Powiadom znajomego