W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy- 15 września 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku  art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zwołuję sesję Rady Gminy w Osielsku i zarządzam przeprowadzenie jej z wykorzystaniem środków porozumiewania  się na odległość ( zdalny tryb obradowania) z następującym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonania  uchwał.
6. Udzielanie przez Wójta wyjaśnień na pytania dotyczące sprawozdania.
7. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności rady w okresie między sesjami,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Osielsku.
9. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok bieżący,  
10. Podjęcie uchwały   w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
11. Podjęcie uchwały  sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
12. Podjęcie uchwały  sprawie   określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Osielsko 
w roku szkolnym 2020/2021.
13. Podjęcie uchwały  sprawie  uchylenia uchwały Nr I/1/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.  
14. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na rzecz gminy gruntów położonych w Niemczu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej  położonej w Niemczu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia  petycji mieszkanki  w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego,
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Maksymilianowie, gmina Osielsko – „Maksymilianowo I”
20. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Maksymilianowie, gmina Osielsko – „Maksymilianowo I”
21. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Maksymilianowie, gmina Osielsko – „Maksymilianowo I”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Maksymilianowie, gmina Osielsko – „Maksymilianowo I”
23. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 580/6 w Osielsku, gmina Osielsko.
24. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Koperkową i Chabrową w Osielsku, gmina Osielsko
25. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Ostromeckiej w Niwach, gmina Osielsko
26. Podjęcie uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Wilcze, gmina Osielsko
27. Wnioski.

 Sesja Rady Gminy odbędzie się  dnia 15 września  2020 r. o godz. 15.00  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)- elektroniczny: obraz i dźwięk. Transmisja wideo przez komunikatory i system głosowania zdalnego online.

Powiadom znajomego