W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IX/120/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U z 2018 r., poz. 1302, 1467 i 1629, 2019, poz. 11) Rada Gminy Osielsko uchwala się, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę wniesioną pismem z dnia 11 grudnia 2019 roku  ( wpływ 16 grudnia 2019 r.)na uchwałę Rady Gminy Osielsko Nr IX/86/10 z dnia   
5 listopada 2010 r.  w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania  oraz trybu i sposobu powoływania  i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Osielsko
załącznik nr 1 oraz kopię zaskarżonej uchwały – załącznik nr 2.

§ 2. Udziela się odpowiedzi na skargę, o której mowa w § 1 stanowiącą załącznik nr 3  do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę   Nr IX/86/10  w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania  oraz trybu i sposobu powoływania  i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Osielsko.W dniu 16 grudnia 2019 roku do Rady Gminy Osielsko wpłynęła skarga kierowana  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na uchwałę   Nr IX/86/10 Rady Gminy Osielsko z dnia  5 listopada 2010 r.  w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania  oraz trybu i sposobu powoływania  i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Osielsko

Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.  Dz. U z 2017 r., poz. 1369 z ze zm.) organ którego działanie jest przedmiotem skargi, (w przedmiotowej sprawie organem tym jest Rada Gminy Osielsko) przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.
 
  Rada Gminy jest zobligowana do przekazania skargi do dnia 15 stycznia 2020 r. W przypadku nie zastosowania się do powyższych obowiązków, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny (art. 55 ustawy).
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne celem wypełnienia obowiązków nałożonych na organ gminy w/w ustawą.

Załączniki

Załacznik Nr 1 pdf, 2.49 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane