Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Osielsko z dnia 31 grudnia 2004 r.   Zarządzenie Nr 55/04
 Schemat organizacyjny >>pobierz

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osielsko wprowadzono następującymi Zarządzeniami, które są również dostępne w katalogu "Zarządzenia Kierownika Urzędu Gminy":
1. Zarządzenie Nr 7/05 z dnia 26 kwietnia 2005r      >>pobierz
2. Zarządzenie Nr14/05 z dnia 25 lipca 2005 r         >>pobierz
3. Zarządzenie Nr 22/05 z dnia 18 listopada 2005 r  >>pobierz
4. Zarządzenie Nr 29/05 z dnia 30 grudnia 2005 r    >>pobierz
5. Zarządzenie Nr 04/06 z dnia 5 maja 2006 r         >>pobierz
6. Zarządzenie Nr 03/07 Wójta Gminy z dnia 26 lutego 2007 r. >>pobierz
7. Zarządzenie Nr 1/08 z dnia 13 lutego 2008 r.      >>pobierz
8. Zarządzenie Nr 14/08 z dnia 10 listopada 2008 r. >>pobierz oraz >>pobierz
9. Zarządzenie Nr 11/09 z dnia 18 maja 2009 r. >>pobierz
10. Zarządzenie Nr 20/09 z dnia 24 lipca 2009 r. >>pobierz
11. Zarządzenie Nr 23/09 z dnia 7 września 2009 r. >>pobierz
12. Zarządzenie Nr 28/09 z dnia 30 października 2009 r. >>pobierz
13. Zarządzenie Nr 12/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. >>pobierz
14. Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. >>pobierz
15. Zarządzenie Nr 3/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. >>pobierz
16. Zarządzenie Nr 21/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. >>pobierz
17. Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. >>pobierz
18. Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia 16 lipca 2013 r.>>pobierz
19. Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. >>pobierz
20. Zarządzenie Nr 6/2014 z dnia 23 maja 2014 r. >>pobierz
21. Zarządzenie Nr 7/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r. >>pobierz
22.  Zarządzenie Nr 14/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. >>pobierz
23. Zarządzenie Nr 18/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.>>pobierz
24. Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 24 lutego 2015 r..>>pobierz
25. Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.>>pobierz
26. Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.>>pobierz
27. Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 1 września 2015 r. >>pobierz
28. Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. >>pobierz
29. Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.  >>pobierz
30. Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. >>pobierz
31.Zarządzenie Nr 13/2017 z dnia 29 września 2017 r. >>pobierz
32. Zarządzenie Nr 17/2017 z dnia 3 listopada 2017 r. >>pobierz
33. Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 22 grudnia  2017 r.>>pobierz
34. Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r >>pobierz
35. Zarządzenie Nr 15/2018 z 28 sierpnia 2018 r. >>pobierz
36. Zarządzenie Nr 31/2018 z 5 grudnia 2018 r. >>pobierz
37. Zarządzenie Nr 5/2019 z 31 stycznia 2019 r.
38. Zarządzenie Nr16/2019 z 12 lipca 2019 r
39. Zarządzenie Nr 21/2019 z 2 października 2019 r.
40. Zarządzenie Nr 28/2019 z 23 grudnia 2019 r.
41. Zarządzenie Nr 3/2020 z 22 stycznia 2020 r.
42. Zarządzenie Nr 7/2020 z 10 marca 2020 r.
43. Zarządzenie Nr 35/2020 z 25 listopada 2020 r.
44. Zarządzenie Nr 3/2021  z 15 stycznia 2021 r.
45. Zarządzenie Nr 19/2021 z 20 maja 2021 r.
46.Zarządzenie Nr 30/2021 z  23 września 2021 r.
47.Zarządzenie Nr 25/2021 z 31 grudnia 2021 r.
48.Zarządzenie Nr 11/2022 z  31 marca 2022 r.
49.Zarządzenie Nr 17/2022 z  25 sierpnia 2022 r.
50. Zarządzenie Nr 24 z 29 grudnia 2022 r.

 

 

 Załączniki:

1
5
2
3
4
6
7
8
8a
9
11
10
12
1a
>>pobierz
>>pobierz