W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Osielsko 14 czerwca 2016 r.

Sesja Rady Gminy odbędzie się dnia 14 czerwca 2016 r.  o godz. 8.00
w sali Nr 8 Urzędu Gminy Osielsko ( USC)

1. Otwarcie sesji.                                                                                                    
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonania  uchwał.
6. Składanie interpelacji.
7. Zapytania do radnych powiatowych:           
    a) informacja o kierunkach działań LGD „Trzy Doliny”,      
    b) informacja o planach budowy ścieżek rowerowych przez Powiat Bydgoski na terenie gminy  Osielsko w latach 2016-2020.
8. Podjęcie uchwał:   
1)w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania  finansowego  Gminnej Przychodni w Osielsku, >>pobierz
2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Osielsko wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015, >>pobierz
3) w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r, >>pobierz
4) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok bieżący, >>pobierz
5)  w sprawie  zmiany WPF, >>pobierz
 6) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko, >>pobierz
7) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, >>pobierz
8) w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, >>pobierz
9) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, >>pobierz
10) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, >>pobierz
11) w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na  
 doskonalenie   zawodowe nauczycieli,  >>pobierz
12) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego
  nauczania, wychowania   i opieki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach  
  podstawowych, >>pobierz
13) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Osielsko
na lata  2016-2018, >>pobierz
14) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy na okres 10 lat.   >>pobierz        
15) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, >>pobierz
16) w sprawie udzielenia dotacji w 2016 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, >>pobierz
17)  w  sprawie wykupu nieruchomości zabudowanej, położonej w Maksymilianowie >>pobierz
  9. Udzielenie odpowiedzi na złożone interpelacje.
10. Wolne wnioski i zapytania.

Załączniki

>>pobierz doc, 25 kB
>>pobierz docx, 19 kB
>>pobierz docx, 14 kB
>>pobierz docx, 12 kB
>>pobierz docx, 15 kB
>>pobierz docx, 35 kB
>>pobierz docx, 26 kB
>>pobierz docx, 19 kB
>>pobierz docx, 17 kB
>>pobierz docx, 17 kB
>>pobierz docx, 16 kB
>>pobierz docx, 79 kB
>>pobierz doc, 35 kB
>>pobierz doc, 26 kB
>>pobierz doc, 38 kB
>>pobierz docx, 16 kB
>>pobierz doc, 27 kB

Powiadom znajomego