W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji ZP.6730.351.2021.AK

OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE

(zawiadomienie o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji) 

Działając na podstawie art.10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., Poz. 2000 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), 

zawiadamiam

strony postępowania prowadzonego na wniosek No Limits Energy Łukasz Wolski, z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym na terenie działki nr 95/34 w miejscowości Niwy, gmina Osielsko, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie.

Z powyższego uprawnienia można skorzystać w terminie siedmiu dni od następnego dnia po dniu doręczenia niniejszego zawiadomienia. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni w siedzibie Urzędu Gminy Osielsko w dniach poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 730 – 1500, wtorek w godzinach 730 – 1630, piątek w godzinach 730 – 1330, po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 
52 324 18 34, 52 324 18 35, 52 324 18 39.

Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem, lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie muszą, ale mogą skorzystać.

Zgodnie z art.35 §5 i art.36 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynność, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W myśl art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Osielsko www.bip.osielsko.pl oraz na tablicy sołectwa Niwy.

Otrzymują:
1.  No Limits Energy Łukasz Wolski
2.  Pozostałe strony postępowania otrzymują poprzez obwieszczenie
wg. rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy (75)- art.49 Kpa
3.  a/a

Powiadom znajomego