W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IX/73/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 za zm., w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 329) Rada Gminy Osielsko uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę   wniesioną pismem z dnia  28 października 2022 r. (data wpływu do organu 3 listopada 2022r.) na uchwałę Rady Gminy Osielsko Nr IV/41/2022  z dnia 21 czerwca 2022 r. r. w  sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej Osielsko z siedzibą w Myślęcinku za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, stanowiącą załącznik nr 1  
§ 2. Udziela się odpowiedzi na skargę, o której mowa w § 1 stanowiącą załącznik nr 2   do niniejszej uchwały. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.  
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
  
                                      
Uzasadnienie 
Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 30 czerwca 2022 r. poz. 3392.  W dniu 3 listopada 2022 r. do Rady Gminy Osielsko wpłynęła skarga  Prokuratury Rejonowej  Bydgoszcz-Północ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na uchwałę Nr IV/41/2022  z dnia 21 czerwca 2022 r. r. w  sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej Osielsko z siedzibą w Myślęcinku za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, o stwierdzenie jej nieważności uchwały w części, a mianowicie § 2.    
Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 329) organ którego działanie jest przedmiotem skargi, (w przedmiotowej sprawie organem tym jest Rada Gminy Osielsko) przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. W niniejszej sprawie termin 30 dni liczony jest od 3 listopada 2022 r., Rada Gminy jest zobligowana do przekazania skargi do dnia  2 grudnia 2022 r. W przypadku nie zastosowania się do powyższych obowiązków, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny (art. 55 ustawy).  
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne celem wypełnienia obowiązków nałożonych na organ gminy w/w ustawą. 

Załączniki

Powiadom znajomego