Obwieszczenia decyzje lokalizacji inwest. celu publicznego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 69/4 obręb ewidencyjny Żołędowo.

  Osielsko, dnia 17 stycznia 2020 r. ZP.6733.34.2019.AS     OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie        Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej -budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 224/7, 224/4, 225, 228/3, 228/2, 53/5, 53/6, 226/11, 226/12, 226/1 w miejscowości Niwy.

  Osielsko, dnia 16 stycznia 2020 r. ZP.6733.35.2019.AS     OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie        Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej -budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działek nr 378, 372/14, 372/15, 372/20 w miejscowości Myślęcinek obręb ewidencyjny Osielsko.

  Osielsko, dnia 15 stycznia 2020 r. ZP.6733.36.2019.AS     OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie        Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej - budowa podstacji trakcyjnej na terenie działki nr 2/16 w miejscowości Maksymilianowo.

ZP.6733.1.2020.AS         OBWIESZCZENIE Wójta GMINY OSIELSKO z dnia 14.01.2020 r.   Na podstawie 49 i 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., Poz. [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej -budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15kV na terenie działki nr 21/3 w miejscowości Niemcz.

  Osielsko, dnia 8 stycznia 2020 r. ZP.6733.32.2019.AS     OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie        Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej -budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 277/40, 277/74 w miejscowości Żołędowo.

  Osielsko, dnia 8 stycznia 2020 r. ZP.6733.33.2019.AS     OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie        Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej - budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV na terenie dz. nr 100/9,100/11,199 i 180/16 w miejscowości Niwy.

  Osielsko, dnia 10 grudnia 2019 r. ZP.6733.28.2019.AS     OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie        Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej - budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV na terenie działek nr 87/81 i 87/69 w miejscowości Niwy.

  Osielsko, dnia 10 grudnia 2019 r. ZP.6733.27.2019.AS     OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie        Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej - budowa linii kablowej 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 286/21,286/7,167/2,289/13,289/30,289/26 w miejscowości Maksymilianowo.

ZP.6733.41.2019.AS         OBWIESZCZENIE Wójta GMINY OSIELSKO z dnia 09.12.2019 r.   Na podstawie 49 i 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej - budowa sieci kanalizacyjnej na terenie dz. nr 372/15,372/20 w miejscowości Myślęcinek oraz dz. nr 17 obręb 0362 w Bydgoszczy.

ZP.6733.40.2019.AS         OBWIESZCZENIE Wójta GMINY OSIELSKO z dnia 05.12.2019 r.   Na podstawie 49 i 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej - budowa sieci wodociągowej na terenie dz. nr 372/15, 372/20 w miejscowości Myślęcinek, oraz dz. nr 17 obręb 0362 w Bydgoszczy.

ZP.6733.39.2019.AS         OBWIESZCZENIE Wójta GMINY OSIELSKO z dnia 05.12.2019 r.   Na podstawie 49 i 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej - budowa gazociągu śr/c na terenie dz. nr 6/20 w miejscowości Niemcz.

ZP.6733.37.2019.AS         OBWIESZCZENIE Wójta GMINY OSIELSKO z dnia 03.12.2019 r.   Na podstawie 49 i 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej - budowa sieci wodociągowej na terenie dz. nr 200/44,201/46,201/7 w miejscowości Osielsko.

ZP.6733.38.2019.AS         OBWIESZCZENIE Wójta GMINY OSIELSKO z dnia 03.12.2019 r.   Na podstawie 49 i 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działki 378,372/14,372/15,372/20 w miejscowości Myślęcinek, obręb ewid. Osielsko.

ZP.6733.36.2019.AS         OBWIESZCZENIE Wójta GMINY OSIELSKO z dnia 03.12.2019 r.   Na podstawie 49 i 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie dz. nr 372/20 w miejscowości Myślęcinek,obręb ewid. Osielsko.

Osielsko, dnia 29 listopada 2019 r. ZP.6733.29.2019.AS     OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie        Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej -budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV na terenie dz. nr 169/16, 169/30 w miejscowości Osielsko.

  Osielsko, dnia 26 listopada 2019 r. ZP.6733.26.2019.AS     OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie        Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej -budowa linii kablowej 0,4kV na terenie działek nr 224/7,224/4,225,228/3,228/2,53/5,53/6,226/11,226/12,226/8 w miejscowości Niwy.

ZP.6733.35.2019.AS         OBWIESZCZENIE Wójta GMINY OSIELSKO z dnia 25.11.2019 r.   Na podstawie 49 i 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE na terenie działki nr 69/4, obręb Żołędowo.

ZP.6733.34.2019.AS         OBWIESZCZENIE Wójta GMINY OSIELSKO z dnia 25.11.2019 r.   Na podstawie 49 i 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej - budowa sieci kablowej elektroenergetycznej n.n. 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie dz. nr 277/40,277/74 w miejscowości Żołędowo.

ZP.6733.33.2019.AS         OBWIESZCZENIE Wójta GMINY OSIELSKO z dnia 20.11.2019 r.   Na podstawie 49 i 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15kV na terenie dz. nr 21/3 obręb ewidencyjny Niemcz.

  ZP.6733.32.2019.AS         OBWIESZCZENIE Wójta GMINY OSIELSKO z dnia 14.11.2019 r.   Na podstawie 49 i 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15kV. Działki w obrębie Bożenkowo, Maksymilianowo, Żołędowo, Niemcz.

  Osielsko, dnia 12 listopada 2019 r. ZP.6733.21.2019.AS     OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie        Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej - budowa gazociągu i przyłącza gazu ziemnego średniego ciśnienia na terenie dz. nr 99/3,99/24,99/33,99/53,99/50 obręb ewidencyjny Niwy.

Osielsko, dnia 7 listopada 2019 r. ZP.6733.22.2019.AS     OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie        Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej -budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na terenie dz. nr 331/11 i 667 obręb ewidencyjny Żołędowo.

Osielsko, dnia 5 listopada 2019 r. ZP.6733.25.2019.AS     OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie        Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na terenie dz. nr 252/4,331/13,22274/6,22274/35,243/4,244 obręb ewid. Żołędowo.

  Osielsko, dnia 5 listopada 2019 r. ZP.6733.24.2019.AS     OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie        Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej - przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zadaszenia przy Szkole Podstawowej w Żołędowie na terenie dz. nr 246/2 w miejscowości Żołędowo.

  Osielsko, dnia 5 listopada 2019 r. ZP.6733.20.2019.AS     OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie        Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej - budowa sieci elektroen. nn 0,4kV na terenie dz. nr 372/12 obręb Osielsko gmina Osielsko oraz na terenie części dz. nr 17 obręb 0362 jedn. ewidencyjna Bydgoszcz.

Osielsko, dnia 28.10.2019 r. Znak: GP.6733.9.2019     OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie        Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej - budowa gazociągu śr. c. w Niwach i Żołędowie.

Osielsko, dnia 25 października 2019 r. Znak: ZP.6733.23.2019.AS     OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie        Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – [...]

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie

 sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 305, 277/101, 277/40, 277/94, 277/76, 277/45, 277/49 w miejscowości Żołędowo [...]

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie  sieci wodociągowej  oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci do granicy działek na terenie działek nr 279/4, 277/101, 277/111, 277/40, 277/76, 277/45, 277/49 w miejscowości Żołędowo [...]

Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej postępowanie

dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek 44/12, 44/13, 44/14, 44/15, 44/16 w miejscowości Niwy  [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij