W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 87/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie Regulaminu bezpłatnego wydawania karmy dla kotów wolno żyjących na terenie gminy Osielsko w 2024 roku
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz zgodnie z art. 11 ust. 1, art. 11a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1580 ze zm.), a także w nawiązaniu do § 2 pkt 2 uchwały Nr IV/23/2024 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2024 rok
WÓJT GMINY OSIELSKO
ZARZĄDZA
§ 1. 1. Określa się Regulamin bezpłatnego wydawania karmy dla kotów wolno żyjących na terenie gminy Osielsko w 2024 roku, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Regulamin stanowi realizację § 2 pkt 2 uchwały Nr IV/23/2024 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2024 rok.
§ 2. Określa się wzór wniosku o wpisanie do spisu Karmicieli kotów wolno żyjących osoby, która zadeklarowała dobrowolne sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym  je dokarmia, zwanej dalej Karmicielem, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Określa się wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizowania Regulaminu, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 
§ 4. Określa się wzór wniosku o wydanie karmy dla kotów wolno żyjących, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
§ 5. Określa się wzór protokołu przekazania karmy Karmiciela, stanowiący załącznik nr 5  do niniejszego Zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE
 Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1580 ze zm.) zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gmin. Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w powyższym przepisie, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Natomiast stosownie do art. 11a ust. 2 pkt 2 powyższej ustawy o ochronie zwierząt gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zawiera w swoich ramach opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
 Regulamin bezpłatnego wydawania karmy dla kotów wolno żyjących określa szczegółowe zasady weryfikacji i rejestracji Karmicieli, dokarmiania kotów wolno żyjących, wydawania karmy w 2024 roku. Ilość jednorazowo wydawanej karmy dla kotów wolno żyjących wynosi 8 kg na jednego Karmiciela. Określony w Regulaminie ww. limit wydawanej karmy pozwoli na rozdysponowanie karmy wśród większej liczby Karmicieli.

Załączniki

Powiadom znajomego