W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 71/2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Osielsko

Na podstawie art. 7 ust.1, pkt. 9 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 22 ust. 4, 5 ustawy z dnia 23lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminną Ewidencję Zabytków, w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych, wyszczególnionych w załącznikach do niniejszego zarządzenia. 
§ 2. W gminnej ewidencji zabytków zostały ujęte:
1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków oraz zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
2) zabytki archeologiczne znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.
§ 3. Wykaz obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
§ 4.Gminna Ewidencja Zabytków ma charakter zbioru otwartego i podlegać będzie aktualizacji.
§ 5. Aktualizacja polegająca na włączeniu lub wyłączeniu z niej obiektów następować będzie zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko.
§ 6. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osielsko
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                              Wójt Gminy
                                                                                         Wojciech Sypniewski

Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 22 ust. 4, 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.), Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ), po uzgodnieniu z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zostały ujęte:
1. zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków oraz zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
2. zabytki archeologiczne znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.
Zgodnie z art. 19 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Gminna Ewidencja Zabytków stanowi podstawę do ustalania zasad ochrony obiektów zabytkowych m.in. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. Dokument ten będzie wykorzystywany w innych opracowaniach, planach, programach, studiach i strategiach opracowywanych dla gminy Osielsko.

Załączniki

Powiadom znajomego