W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr X/93/2020

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osielsko na lata 2013 - 2032”
na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osielsko na lata 2013 – 2032” w brzmieniu określonym w załączniku Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr VI/39/2013 r. Rady Gminy Osielsko z dnia 13 lipca 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osielsko na lata 2013 – 2032” oraz uchwała Nr I/15/2017 r. Rady Gminy Osielsko z dnia 14 lutego 2017 roku zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osielsko na lata 2013 - 2032”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Celem opracowania, a następnie wdrażania „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osielsko na lata 2013 – 2032 ” jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Obecna zmiana opisana w § 1 niniejszej uchwały związana jest z uaktualnieniem treści „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osielsko na lata 2013-2032”. 
Przed przystąpieniem do opracowania Programu przeprowadzona została terenowa inwentaryzacja wyrobów azbestowych, która pozwoliła na określenie ilości i rodzajów wyrobów azbestowych oraz oszacowanie kosztów usunięcia płyt azbestowo-cementowych z terenu gminy. Dane z inwentaryzacji zostały zaktualizowane w Bazie Azbestowej.
W Programie wskazano potencjalne źródła, z których można finansować usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, jak również przedstawiono wskaźniki monitorowania realizacji Programu. 
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osielsko na lata 2013-2032” jest zgodny z dokumentami na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.

Załączniki

Załącznik docx, 4.69 MB

Powiadom znajomego