W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VIII/67/2020

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 – 2020 z perspektywą do 2025 r.”.
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Przyjmuje do realizacji aktualizację „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 – 2020 z perspektywą do 2025 r.”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr VII/68/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 września 2018 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:

       Celem aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 – 2020 z perspektywą do 2025 r.” jest wsparcie działań na  rzecz  realizacji pakietu  klimatyczno-energetycznego do roku 2025,  tj. redukcji  emisji gazów cieplarnianych 
i  zwiększenia  udziału  energii  pochodzącej  ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko zaktualizowano o:
1. Dopisanie następujących działań w zakresie:
1) Modernizacji budowy dróg:
a) budowa ulicy Koperkowej w Osielsku;
b) budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, ul. Długiej w Osielsku oraz ul. Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej;
c) budowa ul. Jeziorańskiej w Osielsku;
d) budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie.
2) Dokumentacji budowy:
a) dokumentacja budowy punktu przesiadkowego w Osielsku.
2. Wprowadzenie zmian w zakresie nazwy inwestycji oraz kwoty inwestycji odnośnie:
1) Budowy odnawialnych źródeł energii: 
a) budowa odnawialnych źródeł energii – Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie;
b) budowa odnawialnych źródeł energii – Szkoła Podstawowa w Niemczu;
c) budowa odnawialnych źródeł energii – Szkoła Podstawowa w Osielsku;
d) budowa odnawialnych źródeł energii – Szkoła Podstawowa w Żołędowie;
e) zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa.
2) Modernizacji i budowy dróg: 
a) budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżkirowerowej Żołędowo-Niemcz;
b) budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku;
c) budowa ul. Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całymodcinku, tj. od Jeziorańskiej do ul. Leśnego Runa;
d) budowa ul. Rybinieckiej do skrzyżowania z ul. Suwalską w Niwach łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Olsztyńską wraz z odwodnieniem;
e) budowa ulicy Polnej w Żołędowie;
f) przebudowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie;
g) przebudowa ul. Kolonia w Jarużynie;
h) przebudowa ul. Kopernika w Niemczu;
i) rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku;
j) budowa ulicy Sadownicza oraz ciągu pieszo-rowerowego przy Topolowej w      Żołędowie;
k) budowa ul. Topolowej w Osielsku: I etap Szosa Gdańska – Chabrowa, II etap Chabrowa – Leśna;
l) budowa ul. Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie;
m) przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu;
n) budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK 5 oraz ul. Długiej do ul. Bocznej;
o) budowa ul. Polnej i Ustronie w Maksymilianowie;
p) rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz skrzyżowaniem z ul. Kolonijną.
3) Termomodernizacji budynków : 
a) termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK ul. Szosa Gdańska 57 A;
b) termomodernizacja budynku magazynowego w Maksymilianowie (działka 47/1).

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonano korekt efektu ekologicznego, harmonogramu i budżetu. Przedmiotem aktualizacji dokumentu jest wprowadzenie modyfikacji do dokumentu oraz jego uzupełnienie o nowe zadania, których realizacja pozwoli na ograniczenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a także wpłynie na wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.


 
 

Załączniki

Powiadom znajomego